Nettbutikk - Engelske kolonier (A-M) (S.G.)
Til innhold nettbutikk
   
Labuan
   
23650 
Y SG 32. 10 c Victoria 1985. (£ 10).  
60
4511 
m SG 62/70 og 73. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12 og 24 cents fra North Borneo med overtrykk "Labuan". (£ 111).  
500
4512 
Y SG 63/65, 67, 70/71 og 73. 2, 3, 5, 6, 12, 18 og 24 cents fra North Borneo med overtrykk "Labuan". (£ 80).  
400
23651 
m SG 64. 3 c Sago Palm 1894. (£ 17).  
100
23654 
m SG 65. 5 c Great Argus Pheasant 1894. (£ 24).  
140
23691 
Y SG 90. 2 c Sambar Stag 1897. (£ 15).  
90
23776 
Y SG 129. 4 cents on 5 c 1904 (£ 40).  
250
23788 
Y SG 130. 4 cents on 6 c 1904 (£ 12).  
70
23828 
Y SG 131. 4 cents on 8 c 1904 (£ 25).  
150
23706 
Y SG 132 a. 4 cents on 12 c 1904. (£ 27).  
160
23752 
Y SG 133 a. 4 cents on 18 c 1904. (£ 27).  
160
23758 
Y SG 134 a. 4 cents on 24 c 1904. (£ 27).  
160
4518 
Y SG 135/137. 4 cent på 25 og 50 cent samt 1 dollar provisorier 1904 - 3 letthengslete merker. (£ 25).  
125
4519 
Y SG 135. 4 cents på 25 cents provisorie 1904 - pent merke. (£ 8.50).  
40
23822 
Y SG 135. 4 cents on 25 c 1904 (£ 8.50).  
50
23821 
Y SG 136. 4 cents on 50 c 1904 (£ 8.50).  
50
23827 
Y SG 137. 4 cents on $ 1 1904 (£ 8.50).  
50
4514 
Y SG D1 og D5. 2 og 6 cents med overtrykk "Postage Due". (£ 39).  
180