Nettbutikk - Engelske kolonier (A-M) (S.G.)
Til innhold nettbutikk
   
British South Africa Company
   
30993 
m SG 1. 1 d Definitive 1892. (£ 3).  
15
30991 
m SG 2/3. 6 d Definitives 1892. (£ 28).  
140
30992 
m SG 4. 1 s Definitive 1892. (£ 12).  
60
30995 
m SG 5. 2 s Definitive 1892. (£ 32).  
160
30994 
m SG 6. 2 s 6 d Definitive 1892. (£ 50).  
250
15702 
m SG 8. 3 s 1892. (£ 50).  
300
15818 
m SG 18/22. 1/2, 2, 3 and 4 d 1892. (£ 12).  
75
30996 
m SG 18/22. Definitives 1892 - 4 values. (£ 16).  
70
15808 
m SG 26. 4 s 1892. (£ 50).  
300
15834 
m SG 36. 3 s 1896/1897 - die I. (£ 35).  
200
15856 
Y SG 49. 2 s 6 d 1896/1897 - die II. (£ 70).  
400
4382 
m SG 50. 10 shilling 1896/1897 type II - lettstemplet pent merke. (£ 60).  
300
30983 
m SG 58. 1/2 d Surcharge 1896. (£ 22).  
110
30984 
m SG 58. 1/2 d Surcharge 1896. (£ 22).  
80
30985 
m SG 59. 1 d Surcharge 1896. (£ 23).  
110
30986 
m SG 62. 4 d Surcharge 1896. (£ 24).  
120
15859 
m SG 66/73. 1897 - complete set. 1 and 8 d are unused. (£ 240).  
1.400
30988 
m SG 90. £ 1 Definitive 1898. (£ 130).  
575
15862 
m SG 94. 5 d Victoria Falls Bridge. (£ 48).  
275