Nettbutikk - TYSKE STATER 1849-1920
Til innhold nettbutikk
   
Wurttemberg
   
257 
m 5. 18 kr 1851 - meget gode marger tre sider. (6.000.-).  
3.500
258 
m 6. 1 kr 1857. (700.-).  
350
260 
m 7. 3 kr 1857. (75.-).  
40
266 
m 8. 6 kr 1857. (600.-).  
300
267 
m 9. 9 kr 1857. (500.-).  
250
272 
m 13. 6 kr 1859. (1.200.-).  
500
387 
m 33. 7 kr 1865 - stukken kant. (1.500.-).  
800
16774 
m 35. 2 pcs. 7 Kr with good margins all sides on piece. Signed Kruschel and Thoma.  
4.400
279 
m 40. 9 kr 1869. (400.-).  
200
292 
m 61. 5 mk 1881. (1.600.-).  
800
24110 
Y 118. 50 pf Ciffre 1911. (Euro 28.-).  
110
24168 
m 118. 50 pf Ciffre 1911. (Euro 40.-).  
150
24109 
m 122. 25 pf Surcharge 1916. (Euro 22.-).  
60
24095 
Y 123/129. Anniversary of Wilhelm II - complete set. (Euro 22.-).  
80
24097 
m 123/129. Anniversary of Wilhelm II - complete set. (Euro 12.-).  
50
9597 
YY 134/143. Surcharges 1919 - complete set. (Euro 55.-).  
228
24106 
YY 144/149. Hirsch 1920 - complete set. (Euro 20.-).  
80
24100 
Y 241/250. Anniversary of Wilhelm II - complete set. (Euro 20.-).  
80
24099 
m 241/250. Anniversary of Wilhelm II - complete set. (Euro 9.-).  
35
24102 
YY 258/270. Surcharges 1919 - complete set. (Euro 34.-).  
135
24104 
YY 272/281. Town views 1920 - complete set. (Euro 24.-).  
90