Nettbutikk - TYSKE STATER 1849-1920
Til innhold nettbutikk
   
Thurn & Taxis
   
125 
m 1. 1/4 sbgr 1852 - innklippet nede. (450.-).  
150
130 
m 2. 1/3 sbgr 1852. (2.000.-).  
1.000
136 
m 6. 2 sbgr 1852. (200.-).  
100
140 
m 8. 1 kr 1852 - tett til høyre. (150.-).  
70
139 
m 10. 3 kr 1852 - smale marger. (150.-).  
50
155 
m 12. 9 kr 1852. (220.-).  
120
167 
m 16. 2 sbgr 1859. (550.-).  
275
244 
m 24. 15 kr 1859. (1.600.-).  
800
250 
m 47. 1/2 sbgr 1865. (1.600.-).  
900
256 
m 50. 3 sbgr 1866. (2.200.-).  
1.200