Nettbutikk - TYSKE STATER 1849-1920
Til innhold nettbutikk
   
Hannover
   
9348 
m 5 a. 1/10 thaler 1851. (700.-).  
350
12966 
m 10. 1/15 thaler 1855 (800.-).  
300
9352 
m 11 a. 1/10 thaler 1855 - åpent nett-trykk. (800.-).  
300
9355 
m 17. 3 gr Georg V 1859. (700.-).  
300
20946 
m 17. 3 gr Georg V 1859. (700.-).  
350