Nettbutikk - NORD-EUROPA
Til innhold nettbutikk
   
England - George V/VI (SG)
   
25370 
Y 371. 2 1/2 d George V 1912. (£ 12).  
60
25385 
Y 374. 3 d George V 1912. (£ 8).  
40
25471 
Y 379. 4 d George V 1912. (£ 15).  
75
26668 
m 390. 10 d George V 1913. (£ 11).  
55
18189 
m 393 a. 9 d George V 1917. (£ 30).  
120
26667 
m 393 a. 9 d George V 1917. (£ 30).  
150
25574 
Y 394. 5 d George V 1924. (£ 20).  
100
25573 
m 394. 10 d George V 1912. (£ 40).  
200
25410 
m 394 a. 10 d George V 1912. (£ 30).  
150
17215 
Y 414. 2'6 shilling Seahorse. (£ 100).  
500
14494 
m 414. 2'6 shilling Seahorse. (£ 60).  
250
14954 
m 414. 2'6 shilling Seahorse. (£ 60).  
250
15423 
m 414. 2'6 shilling Seahorse. (£ 60).  
250
25762 
m 414. 2'6 shilling Seahorse. (£ 90).  
300
25769 
m 414. 2'6 shilling Seahorse. (£ 90).  
300
25854 
m 414. 2'6 shilling Seahorse. (£ 90).  
350
16241 
m 416. 5 shillings Seahorse. (£ 90).  
400
17227 
m 416. 5 shillings Seahorse 1918. (£ 110).  
500
17236 
m 416. 5 shillings Seahorse 1918. (£ 110).  
400
17253 
m 416. 5 shillings Seahorse 1918. (£ 110).  
400
17264 
m 416. 5 shillings Seahorse 1918. (£ 110).  
500
18007 
m 416. 5 shillings Seahorse 1918. (£ 70).  
300
25868 
m 416. 5 shillings Seahorse 1918. (£ 120).  
400
25895 
m 416. 5 shillings Seahorse 1918. (£ 110).  
400
25984 
m 416. 5 shillings Seahorse 1918. (£ 110).  
450
25629 
Y 423. 3 d George V 1924. (£ 10).  
50
25489 
Y 428. 10 d George V 1924. (£ 40).  
200
25211 
m 428. 10 d George V 1924. (£ 40).  
200
25619 
Y 429. 1 s George V 1912. (£ 22).  
110
16563 
Y 430. 1 d British Empire Exhibition 1924. (£ 10).  
50
24035 
Y 430. 1 d British Empire Exhibition 1924. (£ 10).  
50
16627 
m 430/431. British Empire Exhibition 1924 - complete set. (£ 26).  
125
24067 
Y 431. 1 1/2 d British Empire Exhibition 1924. (£ 15).  
75
24096 
m 431. 1 1/2 d British Empire Exhibition 1924. (£ 15).  
75
24113 
m 431. 1 1/2 d British Empire Exhibition 1924. (£ 15).  
75
16944 
Y 432/433. British Empire Exhibition 1924 - complete set. (£ 55).  
250
16549 
m 432. 1 d British Empire Exhibition 1925. (£ 30).  
150
24155 
m 432. 1 d British Empire Exhibition 1925. (£ 30).  
150
24298 
m 432. 1 d British Empire Exhibition 1925. (£ 30).  
150
16468 
m 433. 1 1/2 d British Empire Exhibition 1925. (£ 70).  
350
24325 
m 433. 1 1/2 d British Empire Exhibition 1925. (£ 70).  
350
26683 
m 437. 2 1/2 d U.P.U. Congress. (£ 10).  
50
26778 
m 437. 2 1/2 d U.P.U. Congress. (£ 10).  
50
17002 
YY 438. 1 £ U.P.U. Congress. (£ 1.000).  
6.000
16345 
m 442. 2 d George V - cancelled Norwegian "Bergen-Newcastle Posteksp. B 13.VII.35".  
100
26827 
Y 447. 9 d George V 1935. (£ 12).  
60
26880 
m 448. 10 d George V 1936. (£ 10).  
50
26840 
Y 449. 1 s George V 1936. (£ 15).  
75
24636 
YY 450. 2'6 shillings Seahorse 1934. (£ 150).  
750
18004 
m 450. 2'6 shillings Seahorse 1934. (£ 35).  
150
18110 
m 450. 2'6 shillings Seahorse 1934. (£ 35).  
125
24503 
m 450. 2'6 shillings Seahorse 1934. (£ 40).  
150
24633 
m 450. 2'6 shillings Seahorse 1934. (£ 40).  
150
17115 
m 451. 5 shillings Seahorse 1934. (£ 85).  
400
17116 
m 451. 5 shillings Seahorse 1934. (£ 85).  
400
18005 
m 451. 5 shillings Seahorse 1934. (£ 80).  
350
18006 
m 451. 5 shillings Seahorse 1934. (£ 80).  
350
18019 
m 451. 5 shillings Seahorse 1934. (£ 80).  
350
24685 
m 451. 5 shillings Seahorse 1934. (£ 85).  
350
24697 
Y 452. 10 shillings Seahorse 1934. (£ 350).  
1.700
18016 
m 452. 10 shilling Seahorse 1934. (£ 75).  
325
3127 
YY 494. £ 1 Royal Silver Wedding - NH. (£ 38).  
200
18105 
YY 494. £ 1 Royal Silver Wedding - NH. (£ 38).  
200
24466 
YY 511. 10 shillings George VI 1951. (£ 15).  
75
4901 
m 511. 10 shillings George VI 1951. (£ 7.50).  
40
9410 
m 511. 10 shillings George VI 1951. (£ 8.50).  
50
9440 
m 511. 10 shilling George VI 1951. (£ 8.50).  
45
24486 
YY 512. £ 1 George VI 1951. (£ 45).  
225
5443 
m 512. £ 1 George VI 1951. (£ 18).  
90