Nettbutikk - NORD-EUROPA
Til innhold nettbutikk
   
England - Victoria (SG)
   
22491 
m 40. 1 d Victoria 1857. (£ 10).  
50
26223 
m 40. 1 d Victoria 1857. (£ 10).  
50
13201 
YY 43. 1 d Victoria 1864 (plate 213). (* = £ 60).  
600
22908 
m 44. 1 d Victoria 1858 - watermark inverted. Plate 83. (£ 25).  
125
26408 
m 47. 2 d Victoria 1858 - plate 14. (£ 30).  
150
26418 
m 47. 2 d Victoria 1858 - plate 15. (£ 30).  
150
20861 
m 48. 1/2 d Victoria - plate 13 - block of four. (£ 60 +).  
600
17980 
m 49. 1/2 d Victoria 1870 (plate 14). (£ 15).  
70
17981 
m 49. 1/2 d Victoria 1870 (plate 12). (£ 15).  
70
20860 
m 52. 1 1/2 d Victoria - plate 1 - block of four. (£ 180 +).  
1.500
5315 
m 66. 4 d Victoria 1855. A few short perfs. (£ 75).  
100
14455 
m 66. 4 d Victoria 1857. (£ 100).  
500
17970 
m 66. 4 d Victoria 1855. (£ 75).  
300
23987 
m 66. 4 d Victoria 1857. (£ 110).  
550
9448 
m 69. 6 d Victoria 1856. Wing margin. (£ 100).  
425
4159 
m 70. 6 d Victoria 1856. (£ 80).  
350
14266 
m 70. 6 d Victoria 1856. (£ 95).  
450
17957 
m 70. 6 d Victoria 1856. (£ 80).  
350
17958 
m 70. 6 d Victoria 1856. (£ 80).  
350
17960 
m 70. 6 d Victoria 1856. (£ 80).  
350
23905 
m 70. 6 d Victoria 1856. (£ 95).  
450
5316 
m 72. 1 shilling Victoria 1855 - two small holes in the paper. (£ 225).  
150
17966 
m 72. 1 shilling Victoria 1855. Wing margin. (£ 225).  
900
17967 
m 72. 1 shilling Victoria 1855. Wing margin. (£ 225).  
900
14516 
m 81. 4 d Victoria 1863. (£ 110).  
550
23939 
m 82. 4 d Victoria 1863 (plate 4). (£ 90).  
450
17962 
m 84. 6 d Victoria 1862 (plate 3). (£ 75).  
300
17963 
m 84. 6 d Victoria 1862 (plate 3). (£ 75).  
300
17964 
m 84. 6 d Victoria 1862 (plate 3). (£ 75).  
350
23904 
m 84. 6 d Victoria 1862 (plate 3). (£ 90).  
450
14627 
m 85. 6 d Victoria 1864. (£ 180).  
900
17961 
m 85. 6 d Victoria 1864. (plate 4). Wing margin. (£ 140).  
600
18011 
m 85. 6 d Victoria 1864. (plate 4). (£ 140).  
700
23886 
m 92. 3 d Victoria 1865 (plate 4). Wing margin. (£ 180).  
900
3509 
m 94. 4 d Victoria 1865 (plate 14). Wing margin. (£ 80).  
350
14889 
m 94. 4 d Victoria 1865 (plate 7). (£ 100).  
500
14903 
m 94. 4 d Victoria 1872 (plate 13). (£ 55).  
200
17973 
m 94. 4 d Victoria 1865 (plate 12). (£ 50).  
200
17974 
m 94. 4 d Victoria 1865 (plate 8). (£ 50).  
350
17975 
m 94. 4 d Victoria 1865 (plate 10). (£ 70).  
300
17976 
m 94. 4 d Victoria 1865 (plate 9). (£ 50).  
200
17978 
m 94. 4 d Victoria 1865 (plate 9) - horizontal pair.  
450
23909 
m 94. 4 d Victoria 1869 (plate 11). (£ 60).  
300
23915 
m 94. 4 d Victoria 1868 (plate 10). (£ 130).  
600
17965 
m 97. 6 d Victoria 1865 (plate 5). Wing margin. (£ 70).  
300
23831 
m 97. 6 d Victoria 1865 (plate 5). Wing margin. (£ 80).  
400
4657 
m 101. 1 shilling Victoria 1865 (plate 4). Wing margin. (£ 125).  
500
17757 
m 103. 3 d Victoria 1867 (plate 8) - superb block of four - cancelled "Ballyshannon SE 28 72".  
3.000
17955 
m 103. 3 d Victoria 1867 (plate 9). Wing margin. (£ 50).  
200
17956 
m 103. 3 d Victoria 1867 (plate 9) - horizontal pair. Wing margin.  
450
20676 
m 103. 3 d Victoria 1872 (plate 8). (£ 55).  
250
20759 
m 103. 3 d Victoria 1872 (plate 10). (£ 120).  
550
20760 
m 103. 3 d Victoria 1872 (plate 9). (£ 60).  
275
9449 
m 104. 6 d Victoria 1867 (plate 6). (£ 70).  
300
14927 
m 104. 6 d Victoria 1867 (plate 6). (£ 80).  
400
5317 
m 109. 6 d Victoria 1870 (plate 9). (£ 65).  
300
9313 
m 109. 6 d Victoria 1869 (plate 8). (£ 120).  
550
9450 
m 109. 6 d Victoria 1869 (plate 8). (£ 65).  
275
14866 
m 109. 6 d Victoria 1870 (plate 9). (£ 80).  
400
15011 
m 109. 6 d Victoria 1867 (plate 9). (£ 80).  
400
17378 
m 109. 6 d Victoria 1869 (plate 8). (£ 65).  
275
17766 
m 109. 6 d Victoria 1870 (plate 9). (£ 65).  
275
17767 
m 109. 6 d Victoria 1869 (plate 8). (£ 65).  
275
18113 
m 109. 6 d Victoria 1870 (plate 9). (£ 65).  
250
5319 
m 112. 10 d Victoria 1865 (plate 1). Small thin spot. (£ 250).  
200
14783 
m 117. 1 shilling Victoria 1871 (plate 6). (£ 35).  
175
17758 
m 117. 1 shilling Victoria 1867 (plate 6) - superb block of four - cancelled "Newport-Dock AU 30 72".  
3.000
17833 
m 117. 1 shilling Victoria 1867 (plate 4). Wing margin. (£ 32).  
140
17954 
m 122. 6 d Victoria 1872 (plate 11). (£ 40).  
180
5665 
m 123. 6 d Victoria 1872 (plate 11) - very nice cancelled "N 446". (£ 70).  
300
17875 
m 123. 6 d Victoria 1872 (plate 11). (£ 70).  
325
17953 
m 123. 6 d Victoria 1872 (plate 11). (£ 70).  
325
21583 
m 123. 6 d Victoria 1872 (plate 11). (£ 50).  
250
15522 
m 137. £ 5 Victoria 1883. (£ 4000).  
12.000
2157 
m 139. 2 1/2 d Victoria (plate 3) white paper. (£ 70).  
300
4207 
m 139. 2 1/2 d Victoria (plate 1) white paper - cancelled "637" (Reigate, Surrey). (£ 65).  
275
19925 
m 139. 2 1/2 d Victoria (plate 2) white paper. (£ 80).  
325
19984 
m 139. 2 1/2 d Victoria (plate 2) white paper. (£ 80).  
325
15018 
m 141. 2 1/2 d Victoria 1879 (plate 16). Wmk inverted.  
350
16519 
m 141. 2 1/2 d Victoria 1876 (plate 5). (£ 40).  
180
16916 
m 141. 2 1/2 d Victoria 1876 (plate 3). (£ 70).  
300
17041 
m 141. 2 1/2 d Victoria 1876 (plate 6) - horizontal pair. One perf missing.  
275
17081 
m 141. 2 1/2 d Victoria 1876 (plate 12). (£ 40).  
180
17270 
m 141. 2 1/2 d Victoria 1876 (plate 8) - horizontal pair.  
400
17273 
m 141. 2 1/2 d Victoria 1876 (plate 15). (£ 35).  
150
20866 
m 141. 2 1/2 d Victoria 1876 (plate 14). (£ 40).  
200
20867 
m 141. 2 1/2 d Victoria 1876 (plate 12). (£ 40).  
200
20868 
m 141. 2 1/2 d Victoria 1876 (plate 12). (£ 40).  
200
17338 
m 142. 2 1/2 d Victoria 1880 (plate 19). (£ 30).  
125
17550 
m 142. 2 1/2 d Victoria 1880 (plate 18) - horizontal pair.  
250
20020 
m 142. 2 1/2 d Victoria 1880 (plate 20). (£ 40).  
175
20066 
m 142. 2 1/2 d Victoria 1880 (plate 18). (£ 40).  
175
8435 
m 144. 3 d Victoria 1874 (plate 14). (£ 45).  
200
15627 
m 144. 3 d Victoria 1873 (plate 16). Wing margin. (£ 40).  
180
20851 
m 144. 3 d Victoria 1875 (plate 16). (£ 45).  
200
20880 
m 144. 3 d Victoria 1873 (plate 11). (£ 45).  
200
20960 
m 144. 3 d Victoria 1875 (plate 12). (£ 45).  
200
4630 
m 147. 6 d Victoria 1874 (plate 14). (£ 40).  
150
15353 
m 147. 6 d Victoria 1876 (plate 15). (£ 60).  
300
18010 
m 147. 6 d Victoria 1874 (plate 13). (£ 40).  
175
15842 
m 150. 1 shilling Victoria 1881 (plate 12). Wing margin. (£ 50).  
225
16443 
m 151. 1 shilling Victoria 1880 (plate 13). (£ 350).  
1.000
22265 
m 151. 1 shilling Victoria 1880 (plate 13). (£ 550).  
3.000
5662 
m 153. 4 d Victoria 1877 (plate 16). Wing margin. (£ 175).  
700
17971 
m 153. 4 d Victoria 1877 (plate 16). (£ 175).  
700
17972 
m 153. 4 d Victoria 1877 (plate 16). (£ 175).  
800
15097 
m 157. 2 1/2 d Victoria 1881 (plate 23). (£ 28).  
140
15218 
m 157. 2 1/2 d Victoria 1881 (plate 23). (£ 28).  
140
15267 
m 157. 2 1/2 d Victoria 1881 (plate 22). (£ 35).  
175
17562 
m 157. 2 1/2 d Victoria 1881 (plate 23). (£ 20).  
150
17565 
m 157. 2 1/2 d Victoria 1881 (plate 22). (£ 28).  
120
17592 
m 157. 2 1/2 d Victoria 1881 (plate 22). (£ 28).  
120
17609 
m 157. 2 1/2 d Victoria 1881 (plate 23). (£ 20).  
90
17622 
m 157. 2 1/2 d Victoria 1881 (plate 23). (£ 20).  
100
17623 
m 157. 2 1/2 d Victoria 1881 (plate 21). (£ 28).  
140
20169 
m 157. 2 1/2 d Victoria 1881 (plate 22). (£ 35).  
150
20211 
m 157. 2 1/2 d Victoria 1881 (plate 23). (£ 28).  
125
20864 
m 157. 2 1/2 d Victoria 1881 (plate 22). (£ 25).  
125
20865 
m 157. 2 1/2 d Victoria 1881 (plate 23). (£ 25).  
125
15430 
m 159. 3 d on 3 d Victoria 1883. (£ 130).  
650
20365 
m 160. 4 d Victoria 1880 (plate 18). (£ 60).  
275
17717 
m 161. 4 d Victoria 1881 (plate 18). (£ 50).  
225
20298 
m 161. 6 d Victoria 1881 (plate 18). (£ 65).  
300
5680 
m 162. 6 d on 6 d Victoria 1883. (£ 110).  
500
15478 
m 162. 6 d on 6 d Victoria 1883. (£ 130).  
650
18012 
m 162. 6 d on 6 d Victoria 1883. (£ 110).  
500
9451 
m 163. 1 shilling Victoria 1881 (plate 13). (£ 100).  
400
17709 
m 163. 1 shilling Victoria 1881 (plate 13). (£ 100).  
400
20632 
m 163. 1 shilling Victoria 1881 (plate 13). (£ 140).  
550
15384 
m 168. 2 d Victoria 1880. (£ 90).  
450
15424 
m 169. 5 d Victoria 1881. (£ 110).  
400
17735 
m 169. 5 d Victoria 1881. (£ 90).  
400
18115 
m 169. 5 d Victoria 1881. (£ 90).  
350
20666 
m 169. 5 d Victoria 1881. (£ 110).  
450
4152 
m 178. 2'6 shillings Victoria 1884. (£ 110).  
450
15714 
m 178. 2'6 shillings Victoria 1884. (£ 140).  
500
17985 
m 178. 2'6 shillings Victoria 1883. (£ 110).  
500
18014 
m 178. 2'6 shillings Victoria 1884. (£ 110).  
450
25700 
m 178. 2'6 shillings Victoria 1883. Perfin. (£ 140).  
200
15629 
m 180. 5 shillings Victoria 1884. (£ 200).  
400
17984 
m 180. 5 shillings Victoria 1884. (£ 140).  
800
25741 
m 180. 5 shillings Victoria 1883. Perfin. (£ 200).  
400
25751 
m 180. 5 shillings Victoria 1883. Perfin. (£ 200).  
400
15819 
m 185. £ 1 Victoria 1884. (£ 2.200).  
9.000
15376 
m 187. 1/2 d Victoria 1884. (£ 7).  
35
12871 
YY 188. 1 1/2 d Victoria 1883 - NH. (* = £ 85).  
1.200
15851 
m 188. 1 1/2 d Victoria 1884. (£ 38).  
125
15917 
m 188. 1 1/2 d Victoria 1884. (£ 38).  
100
17994 
m 188. 1 1/2 d Victoria 1883. (£ 35).  
150
26464 
m 188. 1 1/2 d Victoria 1884. (£ 38).  
150
26472 
m 188. 1 1/2 d Victoria 1884. (£ 38).  
150
17995 
m 189. 2 d Victoria 1883. (£ 65).  
300
17996 
m 189. 2 d Victoria 1883. (£ 65).  
300
15940 
m 190. 2 1/2 d Victoria 1884. (£ 12).  
100
26481 
m 190. 2 1/2 d Victoria 1884. (£ 15).  
75
26513 
m 190. 2 1/2 d Victoria 1884. (£ 15).  
75
15986 
m 191. 3 d Victoria 1884. (£ 85).  
400
16000 
m 191. 3 d Victoria 1884. (£ 85).  
400
18114 
m 191. 3 d Victoria 1883. (£ 85).  
400
17992 
m 192. 4 d Victoria 1883. (£ 175).  
300
5562 
m 193. 5 d Victoria 1883. (£ 175).  
800
16101 
m 193. 5 d Victoria 1884. (£ 175).  
300
17990 
m 193. 5 d Victoria 1883. (£ 175).  
500
18117 
m 193. 5 d Victoria 1883. (£ 175).  
250
20581 
m 193. 5 d Victoria 1883. (£ 185).  
500
5574 
m 194. 6 d Victoria 1883. (£ 200).  
800
9454 
m 194. 6 d Victoria 1883. (£ 200).  
800
16067 
m 194. 6 d Victoria 1884. 1 short perf. (£ 200).  
200
17988 
m 194. 6 d Victoria 1883. (£ 200).  
500
17989 
m 194. 6 d Victoria 1883. (£ 200).  
900
15845 
m 205. 4 d Victoria 1887. (£ 13).  
60
18127 
m 205. 4 d Victoria 1887. (£ 13).  
50
2277 
m 207. 5 d Victoria 1877 (die I). (£ 85).  
350
18128 
m 207 a. 5 d Victoria 1887 (die II) - cancelled "Edinburgh SP 11 01".  
100
18130 
m 208. 6 d Victoria 1887. (£ 10).  
40
18132 
m 209. 9 d Victoria 1887. (£ 40).  
150
18133 
m 209. 9 d Victoria 1887. (£ 40).  
150
18135 
m 209. 9 d Victoria 1887. (£ 40).  
150
18136 
m 209. 9 d Victoria 1887. (£ 40).  
150
18137 
m 209. 9 d Victoria 1887. (£ 40).  
150
15841 
m 210. 10 d Victoria 1890. (£ 38).  
175
18139 
m 210. 10 d Victoria 1887. (£ 38).  
150
18140 
m 210. 10 d Victoria 1887. (£ 38).  
150
18141 
m 210. 10 d Victoria 1887. (£ 38).  
150
20862 
m O 4. 6 d Victoria optd "I.R. Official" - block of four. (£ 200 +).  
2.000
9456 
m O 64. 1 shilling Victoria optd "Govt Parcels". (£ 80).  
300