Nettbutikk - NORDEN - BALTIKUM
Til innhold nettbutikk
   
Island stemplet - Facit 121-
   
10151 
m 121. 2 kronur på 25 aur Jon Sigurdsson. (1.200.-).  
550
21001 
m 121. 2 kronur på 25 aur Jon Sigurdsson. (1.200.-).  
600
24906 
m 121. 2 kronur på 25 aur Jon Sigurddson. (1.200.-).  
600
24907 
m 121. 2 kronur på 25 aur Jon Sigurddson. (1.200.-).  
600
24908 
m 121. 2 kronur på 25 aur Jon Sigurddson. (1.200.-).  
600
24921 
m 121. 2 kronur på 25 aur Jon Sigurddson. (1.200.-).  
600
31605 
m 121. 2 kronur på 25 aur Jon Sigurdsson. (1.200.-).  
600
10585 
m 122. Kr 10 på 50 aur Frederik VIII. lettstemplet. (3.800.-).  
1.800
24910 
m 122. Kr 10 på 50 aur Frederik VIII. (3.800.-).  
2.000
24911 
m 122. Kr 10 på 50 aur Frederik VIII - med Tollur-stempel. (300.-).  
150
24912 
m 122. Kr 10 på 50 aur Frederik VIII - med Tollur-stempel. (300.-).  
150
24922 
m 122. Kr 10 på 50 aur Frederik VIII - med Tollur-stempel. (300.-).  
150
10631 
m 123. Kr 10 på 1 kr Frederik VIII - med Tollur-stempel. (500.-).  
225
24914 
m 123. Kr 10 på 1 kr Frederik VIII - med Tollur-stempel. (500.-).  
250
24916 
m 123. Kr 10 på 1 kr Frederik VIII. (5.500.-).  
2.700
29618 
m 123. Kr 10 på 1 kr Frederik VIII - med Tollur-stempel. (500.-).  
250
20362 
m 125. 3 aur Christian X - grov gravering. (150.-).  
75
25021 
m 125. 3 aur Christian X - grov gravering. (150.-).  
75
25022 
m 125. 3 aur Christian X - grov gravering. (150.-).  
75
25023 
m 125. 3 aur Christian X - grov gravering - loddrett par stemplet "Bergen 11.X.30".  
200
25024 
m 131. 10 aur rød Christian X - grov gravering. (100.-).  
50
25025 
m 131. 10 aur rød Christian X - grov gravering. (100.-).  
50
25047 
m 131. 10 aur rød Christian X - grov gravering - med linjestempel "FRA ISLAND".  
250
25044 
m 132. 10 aur grønn Christian X - grov gravering - vannrett par stemplet engelsk "Edinburgh 4 SP 23".  
30
25026 
m 134. 20 aur blå Christian X - grov gravering. (160.-).  
75
25027 
m 134. 20 aur blå Christian X - grov gravering. (160.-).  
75
25028 
m 134. 20 aur blå Christian X - grov gravering. (160.-).  
75
25046 
m 136. 25 aur grønn/brun Christian X - grov gravering - merke med perforeringsfeil.  
300
25029 
m 137. 25 aur rød Christian X - grov gravering. (500.-).  
250
25030 
m 137. 25 aur rød Christian X - grov gravering. (500.-).  
250
25031 
m 137. 25 aur rød Christian X - grov gravering. (500.-).  
250
25032 
m 140. 40 aur blå Christian X - grov gravering. (120.-).  
60
25033 
m 140. 40 aur blå Christian X - grov gravering. (120.-).  
60
25034 
m 140. 40 aur blå Christian X - grov gravering. (120.-).  
60
25035 
m 141. 50 aur Christian X - grov gravering. (100.-).  
50
25036 
m 141. 50 aur Christian X - grov gravering. (100.-).  
50
25037 
m 141. 50 aur Christian X - grov gravering. (100.-).  
50
8409 
m 143. 2 kr Christian X - grov gravering. (300.-).  
135
25038 
m 143. 2 kr Christian X - grov gravering. (300.-).  
150
25039 
m 143. 2 kr Christian X - grov gravering. (300.-).  
150
8580 
m 144. 5 kr Christian X - grov gravering. (150.-).  
65
25048 
m 147. 3 aur Christian X - fin gravering. (125.-).  
60
25049 
m 147. 3 aur Christian X - fin gravering. (125.-).  
60
9080 
m 154. 40 aur Christian X - fin gravering. (180.-).  
80
25050 
m 154. 40 aur Christian X - fin gravering. (180.-).  
90
25051 
m 154. 40 aur Christian X - fin gravering. (180.-).  
90
25052 
m 154. 40 aur Christian X - fin gravering. (180.-).  
90
9122 
m 156. 2 kr Christian X - fin gravering. (700.-).  
315
25053 
m 156. 2 kr Christian X - fin gravering. (700.-).  
350
25055 
m 157. 10 kr Christian X - fin gravering. (1.800.-).  
900
25057 
m 159. "EIN KRONA" på 40 aur blå Christian X. (300.-).  
150
25058 
m 159. "EIN KRONA" på 40 aur blå Christian X - med Tollur-stempel. (200.-).  
100
25059 
m 159. "EIN KRONA" på 40 aur blå Christian X - med Tollur-stempel. (200.-).  
100
25061 
m 160. Flyvemaskin på 10 aur rød Christian X. (100.-).  
50
25062 
m 160. Flyvemaskin på 10 aur rød Christian X - fireblokk.  
200
31606 
m 160. Flyvemaskin på 10 aur rød Christian X. (100.-).  
50
25063 
m 161. Flyvemaskin på 50 aur Dobbelthoder. (950.-).  
500
25064 
m 161. Flyvemaskin på 50 aur Dobbelthoder. (950.-).  
500
25065 
m 162. "Zeppelin 1931" på 30 aur grønn/rød Christian X. (1.300.-).  
600
25066 
m 162. "Zeppelin 1931" på 30 aur grønn/rød Christian X. (1.300.-).  
600
25067 
m 163. "Zeppelin 1931" på 1 kr Christian X. (1.300.-).  
600
25068 
m 163. "Zeppelin 1931" på 1 kr Christian X. (1.300.-).  
600
25070 
m 164. "Zeppelin 1931" på 2 kr Christian X. (1.300.-).  
600
25072 
m 166. "Hopflug Itala 1933" på 5 kr Christian X. (12.000.-).  
4.000
25074 
m 168. 7 aur Landskaper og bygninger - stemplet dansk "København Omk 22.XII.1928".  
100
25075 
m 168. 7 aur Landskaper og bygninger - stemplet dansk "København Omk 27.2.31".  
100
25076 
m 168. 7 aur Landskaper og bygninger - stemplet engelsk "Edinburgh 9 MY 27".  
100
24968 
m 168/172. Landskaper og bygninger - komplett serie med Tollur-stempler. (185.-).  
100
25077 
m 169. 10 aur Landskaper og bygninger - variant "Hake på M på høyre side". (200.-).  
150
25078 
m 169. 10 aur Landskaper og bygninger - stemplet norsk "Bergen".  
50
25100 
m 169. 10 aur Landskaper og bygninger - fireblokk.  
50
25079 
m 170. 20 aur Landskaper og bygninger - stemplet norsk "Bergen 26.X.25".  
50
25080 
m 170. 20 aur Landskaper og bygninger - stemplet dansk "København Omk 29.5.26".  
75
25081 
m 170. 20 aur Landskaper og bygninger - stemplet engelsk "Edinburgh 16 MR 31".  
75
25084 
m 170. 20 aur Landskaper og bygninger - stemplet "Sykkisholmur 23.III.31".  
75
25086 
m 170. 20 aur Landskaper og bygninger - stemplet "Seydisfjördur 12.V.31".  
75
25087 
m 170. 20 aur Landskaper og bygninger - stemplet "Husavik 6.III.31".  
75
25088 
m 171. 35 aur Landskaper og bygninger - stemplet norsk "Bergen".  
100
25089 
m 171. 35 aur Landskaper og bygninger - stemplet norsk "Bergen 1.VIII.27".  
100
25090 
m 171. 35 aur Landskaper og bygninger - stemplet engelsk "Edinburgh 1 DE 30".  
125
25101 
m 171. 35 aur Landskaper og bygninger - fireblokk.  
200
25091 
m 172. 50 aur Landskaper og bygninger - stemplet "Vestmanneyjar 7.III.29".  
50
25092 
m 172. 50 aur Landskaper og bygninger - stemplet "Bildudalur 27.1.27".  
50
24924 
m 173. 3 aur Alltinget. (80.-).  
40
24925 
" 173. 3 aur Alltinget - stemplet "Pingvellir 930-1930" på brevstykke. (80.-).  
50
31560 
m 173. 3 aur Alltinget - fullstemplet "Bergen".  
150
5712 
m 174. 5 aur Alltinget. (80.-).  
35
24928 
m 174. 5 aur Alltinget. (80.-).  
40
5732 
m 175. 7 aur Alltinget. (80.-).  
35
24931 
m 175. 7 aur Alltinget. (80.-).  
40
5747 
m 176. 10 aur Alltinget. (150.-).  
65
24934 
m 176. 10 aur Alltinget. (150.-).  
75
24935 
m 176. 10 aur Alltinget. (150.-).  
75
24926 
" 178. 20 aur Alltinget - stemplet "Pingvellir 930-1930" på brevstykke. (700.-).  
400
24939 
m 178. 20 aur Alltinget - med del av "Pingvellir 930-1930". (700.-).  
350
31579 
m 178. 20 aur Alltinget. (700.-).  
350
24942 
m 179. 25 aur Alltinget. (120.-).  
60
24945 
m 180. 30 aur Alltinget. (120.-).  
60
25121 
m 182. 40 aur Alltinget. (120.-).  
60
29584 
m 186. 5 kr Alltinget - med del av "Pingvellir 930-1930". (1.100.-).  
550
31561 
m 188. 10 aur Alltinget Luftpost. (600.-).  
300
31563 
m 188. 10 aur Alltinget Luftpost. (600.-).  
300
24961 
m 189. 15 aur Alltinget luftpost. (475.-).  
250
24964 
m 191. 35 aur Alltinget luftpost. (950.-).  
500
24965 
m 192. 50 aur Alltinget luftpost. (950.-).  
500
24966 
m 193. 1 kr Alltinget luftpost. (950.-).  
500
24967 
m 195. 20 aur Gullfoss - automatmerke. (300.-).  
150
25096 
m 195. 20 aur Gullfoss - stemplet norsk "Bergen 20.5.35".  
50
25099 
m 195. 20 aur Gullfoss - vannrett par stemplet norsk "Bergen 3.6.37".  
50
25124 
m 196. 35 aur Gullfoss. (130.-).  
60
25103 
m 199. 75 aur Gullfoss. (275.-).  
150
25109 
m 205 C2. 20 aur luftpost 1933 tagget 14. (175.-).  
80
25110 
m 205 C2. 20 aur luftpost 1933 tagget 14 - stemplet norsk "Bergen 25.IX.34".  
100
8246 
m 206 C2. 25 aur luftpost 1933 tagget 14. (160.-).  
70
25111 
m 206 C2. 25 aur luftpost 1933 tagget 14. (160.-).  
80
25112 
m 206 C2. 25 aur luftpost 1933 tagget 14. (160.-).  
80
25115 
m 208. 1 kr luftpost 1933. (300.-).  
150
25117 
m 208. 1 kr luftpost 1933. (300.-).  
150
8241 
m 208. 1.00 kr Luftpost 1933. (300.-).  
135
25120 
m 209. 2 kr luftpost 1933. (120.-).  
60
8176 
m 209. 2.00 kr Luftpost 1933. (120.-).  
55
25094 
m 210. 10 aur Dynjandi - stemplet norsk "Bergen 8.VI.37".  
30
24046 
m 218/220. Christian X regjeringsjubileum - komplett serie. (360.-).  
175
6051 
m 227. 15 aur Geysir. (100.-).  
45
6225 
m 227. 15 aur Geysir. (100.-).  
45
8069 
m 230. 40 aur Geysir. (250.-).  
110
8149 
m 235. 60 aur Geysir. (100.-).  
45
13388 
m 252/255. Verdensutstillingen 1939 - komplett serie. (1.400.-).  
700
31607 
m 256. 20 aur Verdensutstillingen med overtrykk "1940". (250.-).  
125
11960 
m 256/259. Verdensutstillingen med overtrykk "1940" - komplett serie. (4.500.-).  
2.500
31608 
m 257. 35 aur Verdensutstillingen med overtrykk "1940". (250.-).  
125
3175 
m 268/273. Jon Sigurdsson 1944 - komplett serie. (950.-).  
475
5403 
m 268/273. Jon Sigurdsson 1944 - komplett serie. (950.-).  
475
25134 
m 280. 10 kr Viking tagget 11 1/2. (400.-).  
200
25135 
m 280. 10 kr Viking tagget 11 1/2. (400.-).  
200
25133 
m 299. 60 aur Saueflokk. (200.-).  
100
26196 
* 311. 25 kr Alltingsbygningen - stemplet "Reykjavik 1.IV.52" på uadressert konvolutt. (1.200.-).  
750
5880 
m 311. 25 kr Alltingsbygningen. (150.-).  
65
24012 
m 311. 25 kr Alltingsbygningen. (150.-).  
75
25129 
m 311. 25 kr Alltingsbygningen. (150.-).  
75
25130 
m 311. 25 kr Alltingsbygningen. (150.-).  
75
25131 
m 311. 25 kr Alltingsbygningen. (150.-).  
75
29583 
m 311. 25 kr Alltingsbygningen. (150.-).  
75
26197 
* 312/314. Luftpost 1952 - stemplet "Reykjavik 2.V.52" på konvolutt sendt lokalt. (250.-).  
125
25127 
m 312/314. Luftpost 1952 - komplett serie. (200.-).  
100
25128 
m 312/314. Luftpost 1952 - komplett serie. (200.-).  
100
19920 
m 315/318. President Bjørnsson - komplett serie. (300.-).  
150
26195 
* 327/329. Hannes Hafsten - stemplet "Reykjavik 1.VI.54" på uadressert konvolutt. (375.-).  
200
23996 
m 327/329. Hannes Hafsten - komplett serie. (325.-).  
150
29579 
m 327/329. Hannes Hafsten - komplett serie. (325.-).  
150
31583 
m 327/329. Hannes Hafsten - komplett serie. (325.-).  
150
5789 
m 328. 2.45 kr Hannes Hafsten. (300.-). ,  
135
5868 
m 373. 25 kr Falk. (140.-).  
60
25136 
m 373. 25 kr Falk. (140.-).  
70
25137 
m 373. 25 kr Falk. (140.-).  
70
25138 
m 373. 25 kr Falk. (140.-).  
70
13835 
m 435. 100 kr Kvinne i nasjonaldrakt. (75.-).  
40
17345 
m 435. 100 kr Kvinne i nasjonaldrakt. (75.-).  
40
5790 
m 436. 50 kr Havørn (100.-).  
45
17464 
m 436. 50 kr Havørn. (100.-).  
50
4151 
Y FERIEMERKE - 10 aur blå Greidslumerki.  
50
25102 
m FERIEMERKE - 75 aur Gullfoss med overtrykk "Greidslumerki" 10 aur.  
30