Nettbutikk - NORDEN - BALTIKUM
Til innhold nettbutikk
   
Færøyene - Provisorier (AFA)
   
17761 
" 1. 2 på 5 øre Provisorie - med del av "Thorshavn 16.I.." på lite brevstykke. (3.300.-).  
1.600
5651 
m 2 A. 20 øre på 1 øre Provisorie. (650.-).  
325
28099 
m 2 A. 20 øre på 1 øre Provisorie. (700.-).  
350
28179 
YY 3. 20 øre på 5 øre Provisorie. (500.-).  
250
5656 
m 3. 20 på 5 øre Provisorie. (220.-).  
110
28151 
m 3. 20 øre på 5 øre Provisorie. (250.-).  
125
4904 
m 4. 20 øre på 15 øre Provisorie. (120.-).  
60
28390 
m 4. 20 øre på 15 øre Provisorie - stemplet utslepet stjernestempel "Ejde".  
250