Nettbutikk - NORDEN - BALTIKUM
Til innhold nettbutikk
   
Dansk Vestindien
   
21028 
m 1 c. 3 c Våpen 1856. (2.200.-).  
1.000
18237 
YY 2. 3 cents 1866 plate - bunntrykk IIa - horisontal 16-blokk med full nedre høyre hjørnemarginal. Ex Ørndorf.  
6.000
30093 
m 2. 3 c Våpen 1866. (800.-).  
400
21029 
m 3. 3 c Våpen 1872. (2.100.-).  
1.000
21030 
m 4. 4 c Våpen 1872. (4.000.-).  
1.800
29125 
m 5. 1 c tofarget - rett ramme. (250.-).  
125
29089 
m 5 By. 1 c tofarget - omvendt ramme. (250.-).  
125
29107 
m 5 By. 1 c tofarget - omvendt ramme. (250.-).  
125
29099 
m 5 y. 1 c tofarget - omvendt ramme. (300.-).  
150
29105 
m 5 y. 1 c tofarget - omvendt ramme. (300.-).  
150
29114 
m 5 y. 1 c tofarget - omvendt ramme. (300.-).  
150
29177 
m 6. 3 c tofarget - rett ramme. (170.-).  
85
29144 
m 6 By. 3 c tofarget - omvendt ramme. (170.-).  
85
29150 
m 6 y. 3 c tofarget - omvendt ramme. (400.-).  
200
29167 
m 6 y. 3 c tofarget - omvendt ramme. (400.-).  
200
29173 
m 6 y. 3 c tofarget - omvendt ramme. (400.-).  
200
29183 
Y 7. 4 c tofarget - rett ramme - merke med delvis lim.  
50
29185 
X 7 B. 4 c tofarget - rett ramme - pent merke uten lim.  
40
29184 
m 7. 4 c tofarget - rett ramme. (170.-).  
85
29186 
" 7 x. 4 c tofarget - halvert merke på brevstykke stemplet "St. Thomas 5.4.1903". (500.-).  
250
29194 
" 7 x. 4 c tofarget - halvert merke på brevstykke stemplet "St. Thomas 3.2.1903". (500.-).  
250
29247 
X 8. 7 c tofarget - rett ramme- pent merke uten lim.  
150
29248 
YY 8. 7 c tofarget - rett ramme. (750.-).  
375
4693 
Y 10 y. 5 c tofarget - omvendt ramme - letthengslet pent merke. (200.-).  
100
29201 
m 10. 5 c tofarget - rett ramme. (250.-).  
125
29205 
m 10. 5 c tofarget - rett ramme. (250.-).  
125
29206 
m 10. 5 c tofarget - rett ramme. Små tagge-anmerkninger.  
30
29245 
m 10 By. 5 c tofarget - omvendt ramme. (400.-).  
200
29297 
Y 11 B. 10 c tofarget - rett ramme - letthengslet merke. (800.-).  
400
4683 
m 11. 10 c tofarget - rett ramme. (250.-).  
125
23664 
m 11. 10 c tofarget - rett ramme. (250.-).  
125
29272 
m 11. 10 c tofarget - rett ramme. (250.-).  
125
29281 
m 11. 10 c tofarget - rett ramme. (250.-).  
125
21035 
m 11 B. 10 c tofarget - tagget 12 3/4 - rett rammme. (1.400.-).  
700
29249 
m 11 y. 10 c tofarget - omvendt ramme. (300.-).  
150
29314 
Y 12. 12 c tofarget. (400.-).  
200
29317 
Y 12. 12 c tofarget - letthengslet merke. (400.-).  
200
29332 
m 12. 12 c tofarget. (1.500.-).  
750
29453 
Y 15. 10 Cents 1895 på 50 c tofarget. (340.-).  
180
29439 
m 15. 10 Cents 1895 på 50 c tofarget. (700.-).  
350
29443 
m 15. 10 Cents 1895 på 50 c tofarget. (700.-).  
350
29629 
Y 16. 1 c Våpen. (25.-).  
12
29632 
Y 16. 1 c Våpen. (25.-).  
12
29633 
m 16. 1 c Våpen. (25.-).  
12
29636 
m 16. 1 c Våpen. (25.-).  
12
29653 
m 16. 1 c Våpen. (25.-).  
12
29681 
Y 17. 5 c Våpen. (180.-).  
90
29670 
m 17. 5 c Våpen. (250.-).  
125
29676 
m 17. 5 c Våpen. (250.-).  
125
29349 
X 18 By. 2 Cents 1902 på 3 c tofarget - omvendt ramme - pent merke uten lim.  
20
29362 
X 18 By. 2 Cents 1902 på 3 c tofarget - omvendt ramme - pent merke uten lim.  
20
29354 
m 18 By. 2 Cents 1902 på 3 c tofarget - omvendt ramme. (250.-).  
125
29364 
X 19. 8 Cents 1902 på 10 c tofarget - rett ramme - pent merke uten lim.  
50
29368 
YY 19. 8 Cents 1902 på 10 c tofarget - rett ramme. (350.-).  
175
29401 
m 19. 8 Cents 1902 på 10 c tofarget - rett ramme. (400.-).  
200
29413 
m 19. 8 Cents 1902 på 10 c tofarget - rett ramme. (400.-).  
200
29656 
m 22. 2 c Våpen. (250.-).  
125
29668 
m 22. 2 c Våpen. (250.-).  
125
29688 
Y 23. 8 c Våpen. (250.-).  
125
29698 
m 23. 8 c Våpen. (500.-).  
250
4691 
YY 24/29. Chr.IX 1905 - komplett serie. (700.-).  
350
29700 
m 24. 5 bit Chr.IX. (30.-).  
15
29708 
m 24. 5 bit Chr.IX. (30.-).  
15
29721 
m 24. 5 bit Chr.IX. (30.-).  
15
29722 
m 24. 5 bit Chr.IX. (30.-).  
15
29749 
m 25. 10 bit Chr.IX. (30.-).  
20
29755 
m 25. 10 bit Chr.IX. (30.-).  
15
29763 
m 25. 10 bit Chr.IX. (30.-).  
15
29765 
m 25. 10 bit Chr.IX. (30.-).  
15
29783 
m 26. 20 bit Chr.IX. (70.-).  
35
29787 
m 26. 20 bit Chr.IX. (70.-).  
35
29788 
m 26. 20 bit Chr.IX. (70.-).  
35
29791 
m 27. 25 bit Chr.IX. (90.-).  
45
29794 
m 27. 25 bit Chr.IX. (90.-).  
45
29805 
m 27. 25 bit Chr.IX. (90.-).  
45
29823 
m 28. 40 bit Chr.IX. (70.-).  
35
29828 
m 28. 40 bit Chr.IX. (70.-).  
35
29835 
m 28. 40 bit Chr.IX. (70.-).  
35
29842 
YY 29. 50 bit Chr.IX. (200.-).  
100
29856 
m 29. 50 bit Chr.IX. (110.-).  
55
29891 
X 30. 1 fr St. Thomas Havn - pent merke uten lim.  
50
4686 
m 30. 1 F grønn/blå - fireblokk fra øvre venstre hjørne sentralt stemplet "Christiansted 29.3.1917". (1.200.-).  
600
29897 
m 30. 1 fr St. Thomas Havn. (500.-).  
250
29898 
X 31. 2 fr St. Thomas Havn - pent merke uten lim.  
50
29909 
X 32. 5 fr St. Thomas Havn - pent merke uten lim.  
125
21043 
m 32. 5 Fr St.Thomas havn. (2.400.-).  
1.200
29911 
m 32. 5 fr St. Thomas Havn. (2.700.-).  
1.300
29467 
Y 33. 5 BIT 1905 på 4 c tofarget - rett ramme. (170.-).  
75
29465 
Y 33 y. 5 BIT 1905 på 4 c tofarget - omvendt ramme. (1.200.-).  
600
29470 
Y 34. 5 BIT 1905 på 5 c Våpen. (120.-).  
60
29498 
Y 35. 5 BIT 1905 på 8 c Våpen. (120.-).  
60
4697 
Y 35. 5 BIT på 8 c Våpen. (120.-).  
60
29952 
m 36. 5 bit Frederik VIII.  
10
29979 
m 36. 5 bit Frederik VIII.  
10
29991 
m 36. 5 bit Frederik VIII.  
10
29993 
m 37. 10 bit Frederik VIII.  
10
30015 
Y 38. 15 bit Frederik VIII. (35.-).  
17
30016 
Y 38. 15 bit Frederik VIII. (35.-).  
17
30027 
m 38. 15 bit Frederik VIII. (50.-).  
25
30038 
Y 39. 20 bit Frederik VIII. (250.-).  
125
30048 
m 39. 20 bit Frederik VIII. (250.-).  
125
30075 
m 39. 20 bit Frederik VIII. (250.-).  
125
30076 
m 40. 25 bit Frederik VIII. (30.-).  
15
30078 
m 40. 25 bit Frederik VIII. (30.-).  
15
30079 
m 40. 25 bit Frederik VIII. (30.-).  
15
30080 
m 41. 30 bit Frederik VIII. (500.-).  
250
30083 
m 41. 30 bit Frederik VIII. (500.-).  
250
30085 
Y 42. 40 bit Frederik VIII. (60.-).  
30
30084 
m 42. 40 bit Frederik VIII. (100.-).  
50
30086 
m 42. 40 bit Frederik VIII. (100.-).  
50
30088 
m 43. 50 bit Frederik VIII. (150.-).  
75
30090 
m 43. 50 bit Frederik VIII. (150.-).  
75
30092 
m 43. 50 bit Frederik VIII. (150.-).  
75
23677 
YY 44/51. Chr.X. - komplett serie. (600.-).  
300
30094 
Y 44/51. Chr.X. - komplett serie. (300.-).  
150
30095 
m 44. 5 bit Chr.X. (50.-).  
25
30096 
Y 45. 10 bit Chr.X. (35.-).  
17
30122 
m 45. 10 bit Chr.X. (650.-).  
300
30132 
m 46. 15 bit Chr.X. (650.-).  
300
30145 
Y 47. 20 bit Chr.X. (35.-).  
17
30158 
m 48. 25 bit Chr.X. (125.-).  
60
30164 
m 48. 25 bit Chr.X. (125.-).  
60
30171 
Y 51. 50 bit Chr.X. (40.-).  
20
30174 
m 51. 50 bit Chr.X. (1.200.-).  
600
30175 
Y P 1. 1 c Portomerke 1902 - tungt hengslet. (50.-).  
20
30176 
X P 1. 1 c Portomerke 1902 - uten lim.  
10
30178 
X P 3. 6 c Portomerke 1902 - uten lim.  
50
30182 
X P 6. 20 bit Portomerke 1905 - uten lim.  
15
30196 
m P 7. 30 bit Portomerke 1905. (130.-).  
70
3109 
X P 5/8. Portomerker 1905 - komplett serie utagget uten lim. (Facit : 3000.-).  
600
30199 
Y P 8 B. 50 bit Portomerke 1905. (300.-).  
150
30215 
m P 8. 50 bit Portomerke 1905. (300.-).  
150
13968 
m SG 51. 1 1/2 d Victioria 1870 (plate 3) - cancelled "St.Thomas DE 28 76. (£ 50).  
700