Nettbutikk - NORDEN - BALTIKUM
Til innhold nettbutikk
   
Danmark - reklamevedheng
   
27361 
m 1. 5 øre - "Hafnia". (400.-).  
200
18951 
m 1/2. 5 øre - "Hafnia" og "Danske Phønix" i fireblokk.  
700
27462 
m 2. 5 øre - "Danske Phønix". (400.-).  
200
27921 
m 2. 5 øre - "Danske Phønix" - par med vedheng. (400.-).  
250
27002 
m 3. 10 øre - "Mohawk" - par med vedheng. (1.600.-).  
800
21973 
m 4. 5 øre - "Mohawk". (3.800.-).  
1.800
3142 
m 5. 10 øre - "Chevrolet". (1.600.-).  
700
22364 
m 5. 10 øre - "Chevrolet". (1.600.-).  
800
26525 
m 6. 10 øre - "Pontiac". (2.500.-).  
1.200
23227 
m 7. 10 øre - "Oldsmobile". (4.000.-).  
2.000
28658 
m 8. 10 øre - "Oakland". (2.500.-).  
1.250
26659 
m 9. 10 øre - "Buick". (2.000.-).  
1.000
28677 
m 11. 5 øre - "Cadillac". (2.800.-).  
1.400
28635 
m 12. 5 øre - "Chevrolet Lastvogn". (2.800.-).  
1.400
27008 
m 13. 5 øre - "G.M.C. Lastvogn" - par med vedheng. (2.800.-).  
1.400
26981 
Y 14. 10 øre - "General Motors". (240.-).  
120
28644 
m 14. 10 øre - "General Motors". (280.-).  
140
27065 
m 15. 10 øre - "Chevrolet". (380.-).  
180
28648 
m 15. 10 øre - "Chevrolet". (380.-).  
190
28655 
m 17. 10 øre - "Oldsmobile". (2.600.-).  
1.300
22613 
m 18. 10 øre - "Oakland". (450.-).  
225
28666 
m 19. 10 øre - "Buick". (450.-).  
225
28662 
m 20. 5 øre - "La Salle". (450.-).  
225
26559 
m 21. 5 øre - "Cadillac". Vedghenget har et gnur nede. (450.-).  
100
28702 
m 22. 5 øre - "Chevrolet Lastvogn". (2.600.-).  
1.300
28678 
m 23. 5 øre - "G.M.C. Lastvogn". (400.-).  
200
28684 
m 24. 10 øre - "Chevrolet". (400.-).  
200
28682 
m 25. 10 øre - "Pontiac". (400.-).  
200
28694 
m 26. 10 øre - "Oldsmobile". (400.-).  
200
28680 
m 27. 5 øre - "Chevrolet Lastvogn". (400.-).  
200
28707 
m 28. 10 øre - "Rundskuedagen 1929". (1.300.-).  
650
28717 
m 29. 5 øre - "Rundskuedagen 1929". (3.600.-).  
1.800
28748 
m 30. 5 øre - "Berlingske Tidende". (90.-).  
45
26185 
m 31. 7 øre - "KKKK" - par med vedheng. (90.-).  
45
28756 
m 31. 7 øre - "KKKK". (90.-).  
45
28764 
m 32. 5 øre - "KKKK". (120.-).  
60
28769 
m 33. 2 øre - "KKKK". (160.-).  
80
28773 
m 34. 1 øre - "KKKK". (200.-).  
100
28776 
m 35. 10 øre - "Familie Journal". (220.-).  
110
28779 
m 36. 5 øre - "Familie Journal". (450.-).  
225
28781 
m 37. 10 øre - "Familie Journal". (280.-).  
140
28777 
m 38. 5 øre - "Familie Journal". (400.-).  
200
28009 
YY 39. 10 øre - "Rundskuedagen 1930" - par med vedheng. (200.-).  
100
28043 
YY 39. 10 øre - "Rundskuedagen 1930" - par med vedheng. (200.-).  
100
28813 
m 39. 10 øre - "Rundskuedagen 1930". (1.000.-).  
500
28847 
m 41. 10 øre - "Galle & Jessen". (160.-).  
80
28879 
m 43. 10 øre - "Galle & Jessen". (80.-).  
40
11921 
m 44. 5 øre - "Galle & Jessen". (80.-).  
40
26184 
m 44. 5 øre - "Galle & Jessen". (80.-).  
40
28860 
m 44. 5 øre - "Galle & Jessen". (80.-).  
40
27464 
m 45. 10 øre - "Børnenes Kontor". (400.-).  
200
28959 
m 45. 10 øre - "Børnenes Kontor". (400.-).  
200
28942 
m 46. 5 øre - "Børnenes Kontor". (250.-).  
125
27076 
Y 47. 10 øre - "Rundskuedagen 1931". (240.-).  
120
28963 
m 47. 10 øre - "Rundskuedagen 1931". (240.-).  
120
28961 
m 48. 5 øre - "Rundskuedagen 1931". (200.-).  
100
29009 
m 49. 10 øre - "Børnenes Kontor". (120.-).  
60
28981 
m 50. 5 øre - "Børnenes Kontor". (200.-).  
100
29011 
m 51. 10 øre - "Korstegning". (90.-).  
45
29015 
m 52. 5 øre - "Korstegning". (150.-).  
75
29016 
m 53. 10 øre - "Alfred Benzon Bakepulver". (480.-).  
240
29023 
m 54. 10 øre - "Børnenes Kontor". (480.-).  
240
27677 
m 55. 10 øre - "Alfred Benzon Krydderier". (480.-).  
250
29019 
m 55. 10 øre - "Alfred Benzon Krydderier". (480.-).  
240
29026 
m 55. 10 øre - "Alfred Benzon Krydderier". (480.-).  
240
29064 
m 57. 10 øre - "Alfred Benzon Spiseolie". (480.-).  
240
29068 
m 58. 10 øre - "Alfred Benzon Spiseolie". (480.-).  
240
29076 
m 59. 10 øre - "Alfred Benzon Maltøl". (480.-).  
240
27849 
m 60. 10 øre - "Alfred Benzon Maltextrakt". (480.-).  
240
28946 
m 60. 10 øre - "Alfred Benzon Maltextrakt". (480.-).  
240
28882 
m 61. 5 øre - "Alfred Benzon Sæber". (480.-).  
240
28888 
m 62. 5 øre - "Alfred Benzon Sæber". (480.-).  
240
27899 
m 64. 5 øre - "Alfred Benzon Sodapastiller". (480.-).  
240
28897 
m 64. 5 øre - "Alfred Benzon Sodapastiller". (480.-).  
240