Nettbutikk - Stempelmerker, Sportelmerker og Merkater
Til innhold nettbutikk
   
Omsetningsavgift - stempelmerker
   
9318 
m 2. Kr. 0.20 grønn.  
20
9351 
m 3. Kr. 0.30 grønn.  
25
13965 
m 8. Kr. 1.00 rød.  
20
13978 
m 9. Kr. 2.00 rød.  
20
14118 
m 10. Kr. 3.00 rød.  
25
14158 
m 11. Kr. 4.00 rød.  
15
14181 
m 12. Kr. 5.00 rød.  
20
14343 
m 15. Kr. 8.00 rød.  
60
14430 
m 16. Kr. 9.00 rød.  
40
16993 
m 16. Kr. 9.00 rød.  
40
14437 
m 17. Kr. 10.00 fiolett.  
30
14478 
m 18. Kr. 12.00 fiolett.  
60
14536 
m 22. Kr. 20.00 fiolett.  
30
1372 
m 42. Kr. 0.10 grønn.  
15
11767 
m 42. Kr. 0.10 grønn.  
15
14668 
m 42. Kr. 0.10 grønn.  
15
14685 
m 42. Kr. 0.10 grønn.  
15
14771 
m 43. Kr. 0.20 grønn.  
15
14820 
m 44. Kr. 0.30 grønn.  
15
16598 
m 44. Kr. 0.30 grønn.  
15
14865 
m 47. Kr. 0.60 grønn.  
25
15550 
m 47. Kr. 0.60 grønn.  
25
14913 
m 48. Kr. 0.80 grønn.  
30
14955 
m 52. Kr. 4.00 rød.  
15
15114 
m 52. Kr. 4.00 rød.  
15
15118 
m 52. Kr. 4.00 rød.  
15
15294 
m 52. Kr. 4.00 rød.  
15
16878 
m 53. Kr. 5.00 rød.  
10
16882 
m 55. Kr. 7.00 rød.  
30
15369 
m 57. Kr. 9.00 rød.  
20
15379 
m 57. Kr. 9.00 rød.  
20
16921 
m 57. Kr. 9.00 rød.  
25
16930 
m 57. Kr. 9.00 rød.  
25
16931 
m 57. Kr. 9.00 rød.  
25
17031 
m 58. Kr. 10.00 fiolett.  
15
17048 
m 58. Kr. 10.00 fiolett.  
15
17143 
m 59. Kr. 12.00 fiolett.  
20
17154 
m 59. Kr. 12.00 fiolett.  
20
17157 
m 59. Kr. 12.00 fiolett.  
20
17162 
m 59. Kr. 12.00 fiolett.  
20
17179 
m 60. Kr. 14.00 fiolett.  
30
15419 
m 61. Kr. 16.00 fiolett.  
30
17200 
m 61. Kr. 16.00 fiolett.  
30
17224 
m 61. Kr. 16.00 fiolett.  
30
17260 
m 61. Kr. 16.00 fiolett.  
20
17271 
m 61. Kr. 16.00 fiolett.  
30
17291 
m 63. Kr. 20.00 fiolett.  
15
17295 
m 63. Kr. 20.00 fiolett.  
15
17307 
m 63. Kr. 20.00 fiolett.  
15
17318 
m 63. Kr. 20.00 fiolett.  
15
17326 
m 63. Kr. 20.00 fiolett.  
15
17330 
m 63. Kr. 20.00 fiolett.  
10
15449 
m 64. Kr. 50.00 fiolett.  
30
17362 
m 64. Kr. 50.00 fiolett.  
20
17368 
m 64. Kr. 50.00 fiolett.  
30
15594 
m 67. Kr. 100.00 gul.  
40
17395 
m 67. Kr. 100.00 gul.  
40
17398 
m 67. Kr. 100.00 gul.  
40
17399 
m 67. Kr. 100.00 gul.  
40
17402 
m 67. Kr. 100.00 gul.  
40
17404 
m 67. Kr. 100.00 gul.  
40
17406 
m 67. Kr. 100.00 gul.  
40
15608 
m 93. Kr. 0.10 grønn.  
12
15638 
m 93. Kr. 0.10 grønn.  
12
15646 
m 93. Kr. 0.10 grønn.  
12
15671 
m 94. Kr. 0.20 grønn.  
12
15686 
m 94. Kr. 0.20 grønn.  
12
15722 
m 94. Kr. 0.20 grønn.  
12
15733 
m 94. Kr. 0.20 grønn.  
12
15843 
m 95. Kr. 0.30 grønn.  
10
15852 
m 95. Kr. 0.30 grønn.  
10
15888 
m 95. Kr. 0.30 grønn.  
10
15931 
m 96. Kr. 0.40 grønn.  
12
15941 
m 96. Kr. 0.40 grønn.  
12
15992 
m 96. Kr. 0.40 grønn.  
12
16009 
m 96. Kr. 0.40 grønn.  
12
16019 
m 97. Kr. 0.50 grønn.  
10
16092 
m 97. Kr. 0.50 grønn.  
10
16156 
m 97. Kr. 0.50 grønn.  
10
16169 
m 98. Kr. 0.60 grønn.  
15
16170 
m 98. Kr. 0.60 grønn.  
15
16258 
m 100. Kr. 1.00 rød.  
10
16305 
m 100. Kr. 1.00 rød.  
10
16330 
m 100. Kr. 1.00 rød.  
10
16340 
m 101. Kr. 2.00 rød.  
12
16344 
m 101. Kr. 2.00 rød.  
12
16348 
m 101. Kr. 2.00 rød.  
12
16358 
m 101. Kr. 2.00 rød.  
12
16429 
m 102. Kr. 3.00 rød.  
10
16786 
m 103. Kr. 4.00 rød.  
12
16875 
m 103. Kr. 4.00 rød.  
12
16964 
m 104. Kr. 5.00 rød.  
10
17026 
m 104. Kr. 5.00 rød.  
10
17052 
m 104. Kr. 5.00 rød.  
10
17056 
m 104. Kr. 5.00 rød.  
10
17066 
m 105. Kr. 6.00 rød.  
25
17172 
m 106. Kr. 7.00 rød.  
25
17193 
m 106. Kr. 7.00 rød.  
25
17275 
m 109. Kr. 10.00 fiolett.  
10
17281 
m 109. Kr. 10.00 fiolett.  
10
17285 
m 109. Kr. 10.00 fiolett.  
10
17286 
m 109. Kr. 10.00 fiolett.  
10
17405 
m 111. Kr. 14.00 fiolett.  
20
17424 
m 111. Kr. 14.00 fiolett.  
20
17493 
m 111. Kr. 14.00 fiolett.  
20
17521 
m 112. Kr. 16.00 fiolett.  
25
17528 
m 112. Kr. 16.00 fiolett.  
25
17576 
m 113. Kr. 18.00 fiolett.  
25
17631 
m 113. Kr. 18.00 fiolett.  
25
17660 
m 113. Kr. 18.00 fiolett.  
25
17683 
m 113. Kr. 18.00 fiolett.  
25
17693 
m 114. Kr. 20.00 fiolett.  
10
17706 
m 114. Kr. 20.00 fiolett.  
10
17708 
m 114. Kr. 20.00 fiolett.  
10
17750 
m 114. Kr. 20.00 fiolett.  
10
17805 
m 115. Kr. 50.00 fiolett.  
15
17899 
m 115. Kr. 50.00 fiolett.  
15
17904 
m 115. Kr. 50.00 fiolett.  
15
17932 
m 115. Kr. 50.00 fiolett.  
15
17979 
m 116. Kr. 100.00 gul.  
20
18044 
m 116. Kr. 100.00 gul.  
20
18084 
m 116. Kr. 100.00 gul.  
20
18190 
m 116. Kr. 100.00 gul.  
20
18236 
m 117. Kr. 300.00 gul.  
125
18389 
m 201. Kr. 0.10 grønn - O.A.  
20
18402 
m 203. Kr. 0.30 grønn - O.A.  
30
18406 
m 204. Kr. 0.40 grønn - O.A.  
35
18486 
m 205. Kr. 0.50 grønn - O.A.  
20
18501 
m 205. Kr. 0.50 grønn - O.A.  
20
18511 
m 205. Kr. 0.50 grønn - O.A.  
20
18525 
m 206. Kr. 0.60 grønn - O.A.  
30
18528 
m 207. Kr. 0.80 grønn - O.A.  
30
18555 
m 208. Kr. 1.00 rød - O.A.  
25
18562 
m 209. Kr. 2.00 rød - O.A.  
30
17416 
m 243. Kr. 0.10 grønn - O.A.  
15
17418 
m 243. Kr. 0.10 grønn - O.A.  
15
17421 
m 243. Kr. 0.10 grønn - O.A.  
15
17429 
m 244. Kr. 0.20 grønn - O.A.  
15
18613 
m 245. Kr. 0.30 grønn - O.A.  
20
17457 
m 246. Kr. 0.40 grønn - O.A.  
20
18621 
m 246. Kr. 0.40 grønn - O.A.  
20
18627 
m 246. Kr. 0.40 grønn - O.A.  
20
18827 
m 247. Kr. 0.50 grønn - O.A.  
15
18859 
m 247. Kr. 0.50 grønn - O.A.  
15
17517 
m 248. Kr. 0.60 grønn - O.A.  
15
17533 
m 248. Kr. 0.60 grønn - O.A.  
15
18864 
m 248. Kr. 0.60 grønn - O.A.  
15
18914 
m 249. Kr. 0.80 grønn - O.A.  
15
17537 
m 250. Kr. 1.00 rød - O.A.  
10
17594 
m 250. Kr. 1.00 rød - O.A.  
10
18983 
m 250. Kr. 1.00 rød - O.A.  
10
18992 
m 250. Kr. 1.00 rød - O.A.  
10
18996 
m 252. Kr. 3.00 rød - O.A.  
15
17612 
m 253. Kr. 4.00 rød - O.A.  
20
18999 
m 253. Kr. 4.00 rød - O.A.  
20
17615 
m 254. Kr. 5.00 rød - O.A.  
10
17616 
m 254. Kr. 5.00 rød - O.A.  
10
17627 
m 254. Kr. 5.00 rød - O.A.  
10
17655 
m 254. Kr. 5.00 rød - O.A.  
10
19022 
m 254. Kr. 5.00 rød - O.A.  
10
19078 
m 255. Kr. 6.00 rød - O.A.  
25
17665 
m 257. Kr. 10.00 fiolett - O.A.  
15
17667 
m 257. Kr. 10.00 fiolett - O.A.  
15
17679 
m 257. Kr. 10.00 fiolett - O.A.  
15
17686 
m 257. Kr. 10.00 fiolett - O.A.  
15
17883 
m 258. Kr. 12.00 fiolett - O.A.  
50
17920 
m 258. Kr. 12.00 fiolett - O.A.  
50
17959 
m 258. Kr. 12.00 fiolett - O.A.  
50
17999 
m 258. Kr. 12.00 fiolett - O.A.  
50
18038 
m 262. Kr. 20.00 fiolett - O.A.  
40
19095 
m 262. Kr. 20.00 fiolett - O.A.  
40
18107 
m 264. Kr. 30.00 fiolett - O.A.  
50
18193 
m 264. Kr. 30.00 fiolett - O.A.  
50
18195 
m 264. Kr. 30.00 fiolett - O.A.  
50
18229 
m 266. Kr. 50.00 fiolett - O.A.  
40
18261 
m 266. Kr. 50.00 fiolett - O.A.  
40
19102 
m 292. Kr. 0.10 grønn - O.A.  
20
19122 
m 293. Kr. 0.20 grønn - O.A.  
20
19155 
m 293. Kr. 0.20 grønn - O.A.  
20
19204 
YY 294. Kr. 0.30 grønn - O.A.  
100
19215 
m 296. Kr. 0.50 grønn - O.A.  
20
19227 
m 299. Kr. 1.00 rød - O.A.  
20
19326 
YY 300. Kr. 2.00 rød - O.A.  
100
19285 
m 300. Kr. 2.00 rød - O.A.  
20
19352 
m 306. Kr. 10.00 fiolett - O.A.  
50
19376 
m 404. Kr. 1.50 rød - K.D.  
30
19405 
m 404. Kr. 1.50 rød - K.D.  
30
19439 
m 404. Kr. 1.50 rød - K.D.  
30
19442 
m 404. Kr. 1.50 rød - K.D.  
30
18498 
m 405. Kr. 2.70 rød - K.D.  
50
18529 
m 405. Kr. 2.70 rød - K.D.  
50