Nettbutikk - Marginalblokker og trykningsdatoer
Til innhold nettbutikk
   
Særmerker ståltrykk 1981-1990
   
3260 
YY 886. 1.30 kr Seilskipsmotiver - 7.IV.81.  
25
10519 
YY 886. 1.30 kr Seilskipsmotiver - 7.IV.81.  
25
12997 
YY 886. 1.30 kr Seilskipsmotiver - 7.IV.81.  
25
15076 
YY 886. 1.30 kr Seilskipsmotiver - 7.IV.81.  
25
15103 
YY 886. 1.30 kr Seilskipsmotiver - 6.IV.81.  
25
15104 
YY 886. 1.30 kr Seilskipsmotiver - 3.IV.81.  
25
15706 
YY 886. 1.30 kr Seilskipsmotiver - 2.IV.81.  
25
5617 
YY 887. 1.50 kr Seilskipsmotiver - 23.III.81.  
25
15119 
YY 887. 1.50 kr Seilskipsmotiver - 27.IV.81.  
25
24609 
YY 887. 1.50 kr Seilskipsmotiver - 30.III.81.  
25
5618 
YY 888. 2.20 kr Seilskipsmotiver - 31.III.81.  
35
14115 
YY 888. 2.20 kr Seilskipsmotiver - 31.III.81.  
35
15120 
YY 888. 2.20 kr Seilskipsmotiver - 31.III.81.  
35
15121 
YY 888. 2.20 kr Seilskipsmotiver - 1.IV.81.  
35
15685 
YY 888. 2.20 kr Seilskipsmotiver - 31.III.81.  
35
25633 
YY 888. 2.20 kr Seilskipsmotiver - 1.IV.81.  
35
5614 
YY 889. 1.10 kr Innsjøskipsfart - 22.IV.81.  
25
10377 
YY 889. 1.10 kr Innsjøskipsfart - 22.IV.81.  
25
13879 
YY 889. 1.10 kr Innsjøskipsfart - 21.IV.81.  
25
14136 
YY 889. 1.10 kr Innsjøskipsfart - 23.IV.81.  
25
14304 
YY 889. 1.10 kr Innsjøskipsfart - 14.IV.81.  
25
15124 
YY 889. 1.10 kr Innsjøskipsfart - 22.IV.81.  
20
13845 
YY 890. 1.30 kr Innsjøskipsfart - 8.V.81.  
25
15187 
YY 890. 1.30 kr Innsjøskipsfart - 4.V.81.  
25
16215 
YY 890. 1.39 kr Innsjøskipsfart - 5.V.81.  
25
5960 
YY 891. 1.50 kr Innsjøskipsfart - 28.IV.81.  
25
13214 
YY 891. 1.50 kr Innsjø-skipsfart - 29.IV.81.  
25
14397 
YY 891. 1.50 kr Innsjøskipsfart - 15.V.81.  
25
15201 
YY 891. 1.50 kr Innsjøskipsfart - 30.IV.81.  
25
15204 
YY 891. 1.50 kr Innsjøskipsfart - 28.IV.81.  
25
31449 
YY 891. 1.50 kr. Innsjøskipsfart - 2.VI.81.  
25
15289 
YY 892. 2.30 kr Innsjøskipsfart - 22.V.81.  
35
15366 
YY 892. 2.30 kr Innsjøskipsfart - 25.V.81.  
35
15367 
YY 892. 2.30 kr Innsjøskipsfart - 26.V.81.  
35
15683 
YY 892. 2.30 kr Innsjøskipsfart - 7.V.81.  
35
22859 
YY 892. 2.30 kr Innsjøskipsfart - 21.V.81.  
35
23118 
YY 892. 2.30 kr Innsjøskipsfart - 7.V.81.  
35
15533 
YY 893. 1.50 kr Funksjonshemmede - 6.VII.81.  
20
23968 
YY 893. 1.50 kr Funksjonshemmede - 7.VIII.81.  
25
15558 
YY 894. 2.20 kr Funksjonshemmede - 24.VI.81.  
30
15568 
YY 894. 2.20 kr Funksjonshemmede - 30.VI.81.  
30
24346 
YY 894. 2.20 kr Funksjonshemmede - 29.VI.81.  
35
13100 
YY 897. 5.00 kr Nobel - 12.X.81.  
80
5668 
YY 913. 2.00 kr Europa XIV - 16.III.82.  
65
15642 
YY 913. 2.00 kr Europa XIV - 15.III.82.  
65
31450 
YY 913. 2.50 kr. Europa XIV - 19.III.82.  
90
8040 
YY 914. 3.00 kr Europa XIV - 7.IV.82.  
50
8405 
YY 914. 3.00 kr Europa XIV - 5.IV.82.  
50
15775 
YY 914. 3.00 kr Europa XIV - 13.IV.82.  
70
15883 
YY 914. 3.00 kr Europa XIV - 5.IV.82.  
50
15984 
YY 914. 3.00 kr Europa XIV - 7.IV.82.  
50
8432 
YY 917. 3.00 kr Olav regent i 25 år - 8.VII.82.  
45
16849 
YY 917. 3.00 kr Olav regent i 25 år - 2.VII.82.  
45
13649 
YY 922. 3.00 kr Nobels fredspris - 12.X.82.  
50
27785 
YY 922. 3.00 kr Nobels fredspris - 11.X.82.  
50
2017 
YY 933. 2.50 kr Europa XV - 25.III.83.  
85
13658 
YY 933. 2.50 kr Europa XV - 25.III.83.  
85
15806 
YY 933. 2.50 kr Europa XV - 8.III.83.  
85
31451 
YY 933. 2.50 kr. Europ XV - 14.III.83.  
85
11388 
YY 934. 3.50 Europa 1983 - 14.II.83.  
50
13673 
YY 934. 3.50 kr Europa XV - 17.II.83.  
80
16054 
YY 934. 3.50 kr Europa XV - 16.II.83.  
50
19124 
YY 934. 3.50 kr Europa XV - 11.II.83.  
60
16134 
YY 937. 5.00 kr Olav V 80 år - 29.IV.83.  
75
13720 
YY 938. 2.50 kr Jonas Lie - 4.VIII.83.  
35
13827 
YY 938. 2.50 kr Jonas Lie - 2.VIII.83.  
35
13829 
YY 938. 2.50 kr Jonas Lie - 2.VIII.83.  
35
10916 
YY 948. 3.00 kr Fritidsfiske - 13.I.84.  
35
16173 
YY 948. 3.00 kr Fritidsfiske - 12.I.84.  
35
16176 
YY 948. 3.00 kr Fritidsfiske - 13.I.84.  
35
16205 
YY 948. 3.00 kr Fritidsfiske - 16.I.84.  
35
8227 
YY 949. 3.50 kr Fritidsfiske - 12.III.84.  
45
16316 
YY 949. 3.50 kr Fritidsfiske - 12.III.84.  
45
16317 
YY 949. 3.50 kr Fritidsfiske - 13.III.84.  
45
5755 
YY 950. 3.50 kr Hansteen - 2.II.84.  
50
8430 
YY 950. 3.50 kr Hansteen - 2.II.84.  
50
16766 
YY 950. 3.50 kr Hansteen - 2.II.84.  
50
4735 
YY 951. 5.00 kr Hansteen - 2.III.84.  
75
19221 
YY 951. 5.00 kr Hansteen - 29.II.84.  
75
1234 
YY 958. 2.50 kr Holberg - 24.VIII.84.  
40
4738 
YY 958. 2.50 kr Holberg - 30.VIII.84.  
40
12458 
YY 958. 2.50 kr Holberg - 28.VIII.84.  
40
14126 
YY 958. 2.50 kr Holberg - 30.VIII.84.  
40
16778 
YY 958. 2.50 kr Holberg - 30.VIII.84.  
40
16791 
YY 958. 2.50 kr Holberg - 24.VIII.84.  
40
29065 
YY 958. 2.50 kr Holberg - 29.VIII.84.  
40
4747 
YY 959. 2.50 kr Norsk Ukepresse - 2.VIII.84.  
30
16792 
YY 959. 2.50 kr Norsk Ukepresse - 10.IX.84.  
30
28861 
YY 959. 2.50 kr Norsk Ukepresse - 1.VIII.84.  
30
4745 
YY 960. 3.50 kr Norsk Ukepresse - 6.VII.84.  
40
5820 
YY 960. 3.50 kr Norsk ukepresse - 6.VII.84.  
40
14296 
YY 960. 3.50 kr Norsk Ukepresse - 6.VII.84.  
40
16813 
YY 960. 3.50 kr Norsk Ukepresse - 10.VII.84.  
40
16814 
YY 960. 3.50 kr Norsk Ukepresse - 6.VII.84.  
40
14809 
YY 960. 3.50 kr Ukepresse - 6.VII.84.  
40
12062 
YY 961. 7.50 kr Parlamentarismen - 9.X.84. Brettet.  
150
31443 
YY 961. 7.50 kr Parlamentarismen - 10.X.84.  
150
14305 
YY 968. 3.50 kr Frigjøring - 22.II.85.  
60
14320 
YY 968. 3.50 kr Frigjøring - 4.III.85.  
60
16815 
YY 968. 3.50 kr Frigjøring - 22.II.85.  
60
29077 
YY 974. 2.50 kr Europa 1985 - 15.IV.85.  
65
16819 
YY 975. 3.50 kr Europa 1985 - 29.IV.85.  
50
16820 
YY 975. 3.50 kr Europa 1985 - 26.IV.85.  
50
19224 
YY 975. 3.50 kr Europa 1985 - 30.IV.85.  
70
28600 
YY 975. 3.50 kr Europa 1985 - 26.IV.85.  
75
31452 
YY 976. 2.50 kr. El-forsyning - 22.V.85.  
40
14594 
YY 977. 4.00 kr EL-forsyning - 9.V.85.  
65
16822 
YY 977. 4.00 kr EL-forsyning - 13.V.85.  
65
12444 
YY 982. 2.50 kr Deichmann - 15.VIII.85.  
45
14674 
YY 982. 2.50 kr Deichmann - 14.VIII.85.  
45
14731 
YY 983. 10.00 kr Deichmann - 28.VIII.85.  
200
19287 
YY 983. 10.00 kr Deichmann - 27.VIII.85.  
200
19387 
YY 984. 2.50 kr Havnevesen - 19.IX.85.  
40
28649 
YY 984. 2.50 kr Havnevesen - 17.IX.85.  
40
14790 
YY 985. 5.00 kr Sjømåling - 12.VII.85.  
90
19383 
YY 985. 5.00 kr Sjømåling - 22.VII.85.  
90
14799 
YY 992. 2.50 kr Håndverksforbundet - 29.I.86.  
40
13397 
YY 1003. 2.50 kr Personjubileer I - 21.IV.86.  
40
19323 
YY 1003. 2.50 kr Personjubileer I - 16.IV.86.  
35
19310 
YY 1004. 3.00 kr Personjubileer I - 11.VI.86.  
45
19341 
YY 1004. 3.00 kr Personjubileer I - 13.VI.86.  
45
21764 
YY 1004. 3.00 kr Personjubileer I - 12.VI.86.  
45
16831 
YY 1005. 4.00 kr Personjubileer I - 20.VI.86.  
60
31446 
YY 1015. 12.00 kr. Formannskapslovene - 6.III.87.  
225
16835 
YY 1019. 2.70 kr Maihaugen - 10.IV.87.  
35
19443 
YY 1031. 4.50 kr Hesteraser - 22.X.87.  
70
29045 
YY 1041. 2.90 kr Militærjubileer - 11.IV.88.  
45
16838 
YY 1042. 4.60 kr Militærjubileer - 29.III.88.  
75
13430 
YY 1045. 3.80 kr Europa 1988 - 25.V.88.  
85
16840 
YY 1064. 3.00 kr Vardø - 27.II.89.  
45
16159 
YY 1064. 4.00 kr Hammerfest - 21.III.89.  
45
4708 
YY 1065. 4.00 kr Hammerfest - 21.III.89.  
75
4711 
YY 1065. 4.00 kr Hammerfest - 29.III.89.  
75
15973 
YY 1070. 2.60 kr Grunnskolen - 9.V.89.  
45
16249 
YY 1071. 3.00 kr Grunnskolen - 28.IV.89.  
45
29078 
YY 1071. 3.00 kr Grunnskolen - 22.V.89.  
45
12065 
YY 1080. 3.00 kr Personjubileer - 29.IX.89.  
45
16349 
YY 1080. 3.00 kr Personjubileer - 16.X.89.  
45
16013 
YY 1081. 25.00 kr Hanna Winsnes - 25.VIII.89.  
375
16371 
YY 1081. 25.00 kr Personjubileer - 22.VIII.89.  
375
31448 
YY 1095. 3.20 kr. Tordenskiold - 24.IV.90.  
50
4712 
YY 1103. 2.70 kr Johan Svendsen - 17.VII.90.  
50
13219 
YY 1103. 2.70 kr Johan Svendsen - 17.VIII.90.  
45
16489 
YY 1103. 2.70 kr Johan Svendsen - 20.VIII.90.  
45
16512 
YY 1104. 15.00 kr Johan Svendsen - 2.VIII.90.  
225
31444 
YY 1104. 15.00 kr. Johan Svendsen - 3.VIII.90.  
225