Nettbutikk - Marginalblokker og trykningsdatoer
Til innhold nettbutikk
   
Særmerker ståltrykk 1971-1980
   
14493 
YY 687. 50 øre Norges samling - 21.IV.72.  
30
9236 
YY 690. 120 øre Norges samling - 18.IV.72.  
60
16177 
YY 723. 1.40 kr Geografisk oppmåling - 10.X.73.  
50
12192 
YY 737. 1.00 kr Geologer - 31.VII.74. Brettet.  
30
12210 
YY 737. 1.00 kr Geologer - 31.VII.74. Brettet.  
30
28362 
YY 751. 1.25 kr Mynt og meter - 11.IV.75.  
35
28568 
YY 751. 1.25 kr Mynt og meter - 21.IV.75.  
35
15971 
YY 756. 1.40 kr Utvandring - 14.V.75.  
35
11209 
YY 757. 1.00 kr Svalbard - 21.VI.75.  
30
27998 
YY 758. 1.25 kr Svalbard - 4.VIII.75.  
35
29073 
YY 759. 1.40 kr Svalbard - 19.VI.75.  
80
11950 
YY 770. 1.25 kr Kunstindustrimuseet - 17.II.76.  
25
5896 
YY 771. 1.40 kr Kunstindustrimuseet - 12.II.76.  
30
10778 
YY 771. 1.40 kr Kunstindustrimuseet - 11.II.76.  
30
11621 
YY 776. 1.25 kr Statistisk Sentralbyrå - 18.V.76.  
20
11891 
YY 776. 1.25 kr Statistisk Sentralbyrå - 25.V.76.  
20
12546 
YY 776. 1.25 kr Statistisk Sentralbyrå - 24.V.76.  
25
19831 
YY 776. 1.25 kr Statistisk Sentralbyrå - 21.V.76.  
25
29074 
YY 776. 1.25 kr Statistisk Sentralbyrå - 18.V.76.  
25
12484 
YY 777. 2.00 kr Statistisk Sentralbyrå - 4.V.76.  
35
19859 
YY 777. 2.00 kr Statistisk Sentralbyrå - 5.V.76.  
35
12221 
YY 778. 1.25 kr Olav Duun - 18.VI.76.  
20
12988 
YY 778. 1.25 kr Olav Duun - 21.VI.76.  
25
12518 
YY 779. 1.40 kr Olav Duun - 20.VII.76.  
30
31457 
YY 779. 1.40 kr. Olav Duun - 19.VII.76.  
40
12643 
YY 792. 1.00 kr Norske trær - 22.III.77.  
20
12675 
YY 792. 1.00 kr Norske trær - 23.III.77.  
20
12894 
YY 793. 1.25 kr Norske trær - 18.IV.77.  
20
12992 
YY 793. 1.25 kr Norske trær - 18.IV.77.  
25
16180 
YY 793. 1.25 kr Norske trær - 18.IV.77.  
20
138 
YY 794. 1.80 kr Norske Trær - loddrett par - 21.III.77  
15
12961 
YY 794. 1.80 kr Norske trær - 17.III.77.  
30
16185 
YY 794. 1.80 kr Norske trær - 17.III.77.  
30
18515 
YY 794. 1.80 kr Norske trær - 18.III.77.  
35
12758 
YY 795. 1.10 kr Norsk Kystskipsfart - 28.VI.77.  
25
12970 
YY 795. 1.10 kr Norsk Kystskipsfart - 17.VI.77. Brettet.  
25
12536 
YY 796. 1.25 kr Norsk Kystskipsfart - 17.VI.77.  
35
13358 
YY 796. 1.25 kr Norsk Kystskipsfart - 13.V.77.  
30
31453 
YY 797. 1.30 kr. Kystskipsfart - 6.VI.77.  
65
29075 
YY 799. 1.25 kr Fisk og Fiske - 1.VIII.77.  
30
13975 
YY 800. 1.80 kr Fisk og Fiske - 26.VII.77.  
35
13988 
YY 818. 1.80 kr Europa 1978 - 16.III.78.  
35
13125 
YY 822. 1.80 kr Olav V 75 år - 26.V.78.  
35
14309 
YY 822. 1.80 kr Olav V 75 år - 25.V.78.  
35
14351 
YY 822. 1.80 kr Olav V 75 år - 26.V.78.  
35
27544 
YY 822. 1.80 kr Olav V 75 år - 24.V.78.  
35
13458 
YY 838. 1.00 kr Holmenkollrennene - 30.I.79. Brettet.  
25
13586 
YY 838. 1.00 kr Holmenkollrennene - 8.II.79. Brettet.  
25
14407 
YY 838. 1.00 kr Holmenkollrennene - 31.I.79.  
25
14454 
YY 838. 1.00 kr Holmenkollrennene - 12.II.79.  
25
2019 
YY 839. 1.25 kr Holmenkollrennene - 11.I.79. Brettet.  
25
13437 
YY 839. 1.25 kr Holmenkollrennene - 15.II.79. Brettet.  
25
3220 
YY 840. 1.80 kr Holmenkollrennene - 28.XII.78.  
35
14638 
YY 840. 1.80 kr Holmenkollrennene - 29.XII.78.  
35
14657 
YY 845. 1.25 kr Johan Falkberget - 25.V.79.  
20
28870 
YY 845. 1.25 kr Johan Falkberget - 14.V.79.  
25
28995 
YY 845. 1.25 kr Johan Falkberget - 11.V.79.  
25
27019 
YY 847. 1.25 kr Ingeniørkunst - 7.VIII.79.  
25
27156 
YY 847. 1.25 kr Ingeniørkunst - 3.VIII.79.  
25
27406 
YY 847. 1.25 kr Ingeniørkunst - 6.VIII.79.  
25
12628 
YY 848. 2.00 kr Ingeniørkunst - 30.VII.79. Brettet.  
25
12681 
YY 848. 2.00 kr Ingeniørkunst - 10.VII.79. Brettet.  
25
12683 
YY 848. 2.00 kr Ingeniørkunst - 13.VII.79. Brettet.  
25
14815 
YY 848. 2.00 kr Ingeniørkunst - 27.VII.79.  
30
14907 
YY 849. 10.00 kr Ingeniørkunst - 21.VI.79.  
150
31454 
YY 849. 10.00 kr. Ingeniørkunst - 19.VI.79.  
150
13065 
YY 869. 1.25 kr Norden V - 6.VIII.80.  
25
31455 
YY 869. 1.25 kr. Norden V - 12.VIII.80.  
25
15038 
YY 870. 1.80 kr Norden V - 28.VII.80.  
30
15057 
YY 870. 1.80 kr Norden V - 31.VII.80.  
30
19121 
YY 870. 1.80 kr Norden V - 30.VII.80.  
30