Nettbutikk - Marginalblokker og trykningsdatoer
Til innhold nettbutikk
   
Marginalblokker 1898-1957
   
854 
YY 97. Desember 1935  
60
853 
YY 101. Mai 1918 - gult papir  
75
11240 
YY 101. Mai 1918 - gult papir.  
75
3072 
YY 118. ..vember 1936.  
50
3063 
YY 119. ..ember 1936.  
50
3066 
YY 119. Februar 1937.  
100
10865 
YY 119. Februar 1937 - loddrett trestripe.  
60
26985 
YY 119. Februar 1936.  
100
871 
YY 121. December 1925  
700
869 
YY 124. December 1926 - 6-blokk  
1.300
11234 
YY 124. December 1926.  
900
19887 
YY 143. 15 øre Løve II - Oktober 1935.  
125
5391 
YY 145. Desember 1928 - vannrett par.  
75
29406 
YY 149. 35 øre olivenbrun Løve II - velsentrert 4-blokk med øvre høyre hjørnemarginal "August-1928". (Merkeverdi: 11.000.-).  
8.000
851 
YY 150. Mars 1937 - par  
100
873 
YY 152. April 1927- par  
200
860 
YY 152. Oktober 1927 - par  
150
861 
YY 154. April 1927 - par  
200
845 
YY 157. Oktober 1924  
800
11632 
YY 349. 15 øre Wings for Norway - fireblokk med marignal "No 2".  
30