Nettbutikk - Stemplete fireblokker
Til innhold nettbutikk
   
Tjenestemerker
   
581 
m 1 a. 5 øre Tjeneste.  
100
1687 
m 1 a. 5 øre Tjeneste.  
100
2077 
m 1 a. 5 øre Tjeneste.  
150
5103 
m 1 a. 5 øre Tjeneste.  
100
2312 
m 1 b. 5 øre Tjeneste.  
40
122 
m 2. 10 øre Tjeneste.  
15
464 
m 2. 10 øre Tjeneste.  
25
549 
m 2. 10 øre Tjeneste.  
25
123 
m 3. 15 øre Tjeneste.  
100
2020 
m 3. 15 øre Tjeneste.  
100
2396 
m 4. 20 øre Tjeneste.  
20
2821 
m 8 a. 5 øre Tjenesteoprovisorie.  
150
2879 
m 8 b. 5 øre Tjenesteoprovisorie.  
50
305 
m 9. 2. øre Offset.  
50
118 
m 10. 5 øre Offset.  
120
306 
m 11. 7 øre Offset.  
200
119 
m 23. 10 øre Boktrykk.  
40
5105 
m 29. 5 øre Dyptrykk med vannmerke.  
40
121 
m 31. 10 øre Dyptrykk med vannmerke.  
25
920 
m 39. 100 øre Dyptrykk med vannmerke.  
70
310 
m 41. 7 øre Dyptrykk.  
30
311 
m 48. 5 øre Solkors.  
60
312 
m 49. 7 øre Solkors.  
60
313 
m 50. 10 øre Solkors.  
20
315 
m 55. 35 øre Solkors.  
300
317 
m 57. 60 øre Solkors.  
350
5102 
m 66. 200 øre Dyptrykk.  
70
117 
m 67. 25 på 20 øre Dyptrykk.  
20
16284 
m 69. 10 ø O.S.  
50
16285 
m 69. 15 ø O.S.  
50
320 
m 75. 5 øre Off.sak.  
15
321 
m 76. 10 øre Off.sak.  
15
2941 
m 77. 15 øre Off.sak.  
120
16287 
m 80. 30 ø Off.sak.  
45
711 
m 94. 90 øre Off.sak.  
15
114 
m 98. 5 øre Off.sak fosfor.  
15
112 
m 99. 10 øre Off.sak fosfor.  
15
115 
m 100. 15 øre Off.sak fosfor.  
50
16288 
m 101a. 20 ø Off.sak fosfor.  
150
113 
m 101 b. 20 øre Off.sak fosfor.  
20
16290 
m 104. 50 ø Off.sak fosfor.  
20
116 
m 108. 75 øre Off.sak fosfor.  
30
922 
m 110. 85 øre Off.sak fosfor.  
40
5215 
m 113. 1.00 kr Off.sak fosfor.  
20
105 
m 117. 5 øre Offset.  
100
103 
m 125. 70 øre Offset.  
300
111 
m 127. 1.00 kr Offset.  
30
101 
m 128. 1.10 kr Offset.  
70
102 
m 129 b. 1.25 kr Offset.  
15
16291 
m 134. 2 kr Offset.  
30