Nettbutikk - Stemplete fireblokker
Til innhold nettbutikk
   
1950 - 1960
   
5182 
m 384. 25 ø Oslo.  
30
5183 
m 385. 45 ø Oslo.  
40
5092 
m 386. 25 ø Poliomyelitt.  
80
327 
m 388. 10 ø Posthorn  
15
328 
m 390. 15 ø Posthorn  
15
329 
m 392. 20ø Posthorn  
15
330 
m 393. 25ø Haakon  
15
331 
m 394. 25 ø Haakon  
25
332 
m 396. 30 ø Haakon  
15
1704 
m 397. 35 ø Haakon  
20
333 
m 399. 50 ø Haakon  
25
89 
m 400. 55 ø Haakon  
70
1705 
m 401. 55 ø Haakon  
40
5093 
m 404. 25 ø Garborg.  
25
5186 
m 405. 45 ø Garborg.  
90
5185 
m 406. 80 ø Garborg.  
75
2937 
m 407. 15 ø OL'52  
90
3275 
m 408. 30 ø OL'52  
90
3276 
m 409. 55 ø OL'52  
400
16963 
m 409. 55 øre OL 1952.  
500
5187 
m 410. 30 ø Haakon provisorie.  
20
5106 
m 412. 55 ø Haakon 80 år.  
50
5094 
m 413. 20 ø Posthornprovisorie.  
25
1188 
m 414. 30 ø Mot Kreft  
60
5188 
m 418. Kirkejubileum.  
30
5189 
m 419. 20 øre Jernbanejubileum.  
25
936 
m 421. 55 ø Jernbanejubileum  
40
5190 
m 422. 20 ø Telegrafjubileum.  
25
4213 
m 425. 20 ø Frimerkejubileum.  
20
334 
m 426. 30 ø Frimerkerjubileum  
15
335 
m 430. 55 ø Norwex  
400
336 
m 431. 25 ø Haakon  
25
337 
m 432. 35 ø Haakon  
15
338 
m 433. 40 ø Haakon  
25
10880 
m 434. 50 øre Haakon.  
30
8281 
m 437. 75 øre Haakon.  
50
9115 
m 438. 90 øre Haakon.  
80
5095 
m 439. 30 ø Regjeringsjubileum.  
15
339 
m 440. 55ø Regjeringsjubileum  
15
937 
m 441. 35 ø Märtha  
40
156 
m 442. 65 ø Märtha  
100
5191 
m 443. 35 ø Nordens dag.  
20
5192 
m 444. 65 ø Nordens dag..  
20
157 
m 445. 25 ø Nordkapp V  
180
2936 
m 447. 65 ø Nordkapp V  
150
158 
m 448. 25 ø Geofysisk år  
15
159 
m 449. 35 ø Geofysisk år  
15
160 
m 450. 65 ø Geofysisk år  
15
5194 
m 451. 35 ø Haakon 85 år.  
20
5193 
m 452. 65 ø Haakon 85 år.  
25
163 
m 453. 25 ø Olav bruksmerker  
15
5096 
m 454. 25 ø Olav.  
25
164 
m 458. 40 ø Olav bruksmerker  
15
165 
m 460. 45 ø Olav bruksmerker  
15
166 
m 461. 50 ø Olav bruksmerker  
20
941 
m 463. 55 ø Olav  
50
8280 
m 464. 60 øre Olav bruksmerker.  
70
5195 
m 466. 80 ø Olav.  
50
5097 
m 467. 85 ø Olav.  
30
3277 
m 468. 90 ø Olav  
25
168 
m 469. 1 kr Olav  
15
169 
m 471. 2 kr Olav  
25
5196 
m 472. 5.00 kr Olav.  
30
942 
m 473. 10 kr Olav  
15
93 
m 475. 45 ø Norges Vel  
20
92 
m 477. 45 ø Landbruk  
25
8386 
m 488. 55 øre Skip.  
100
174 
m 490. Europa I  
25