Nettbutikk - Hefter og Heftemerker
Til innhold nettbutikk
   
Automathefter
   
11591 
YY 2 A. Festet i øvre marg.  
1.000
22113 
YY 6 II A. Festet i øvre marg.  
175
16108 
YY 7 I B. Festet i nedre marg.  
200
21575 
YY 8 II A. Festet i øvre marg.  
300
22196 
YY 9 A. Festet i øvre marg.  
100
1703 
YY 9 B. Festet i nedre marg.  
100
22182 
YY 10 A. Festet i øvre marg.  
300
22160 
YY 10 B. Festet i nedre marg.  
200
4647 
YY 11 I A. Festet i øvre marg.  
15
1801 
YY 11 I B. Festet i nedre marg.  
15
1742 
YY 11 II A. Festet i øvre marg.  
5
1709 
YY 11 II B. Festet i nedre marg.  
5
1680 
YY 12 A. Festet i øvre marg.  
50
1676 
YY 12 B. Festet i nedre marg.  
50
1668 
m 12 A. Festet i øvre marg - stemplet "Oslo 4.7.78".  
30
1664 
YY 13 A. Festet i venstre marg.  
60
1688 
YY 13 B. Festet i høyre marg.  
60
1657 
m 13 A. Festet i venstre marg - stemplet "Oslo 10.3.78".  
40
1662 
m 13 B. Festet i høyre marg - stemplet "Oslo 4.7.78".  
40
22230 
YY 14 A. 5 og 20 øre festet i øvre marg og 100 øre i venstre marg.  
75
22261 
YY 14 B. 5 og 20 øre festet i øvre marg og 100 øre i høyre marg.  
100
22295 
YY 14 D. 5 og 20 øre festet i nedre marg og 100 øre i høyre marg.  
150
22303 
YY 14 E. 5 øre festet i øvre marg, 20 øre i nedre marg og 100 øre i venstre marg.  
150
17144 
YY 15 A. Festet i venstre marg.  
50
22226 
YY 15 B. Festet i høyre marg.  
50