Nettbutikk - Hefter og Heftemerker
Til innhold nettbutikk
   
Ustemplete frimerkehefter
   
 
 
Variantene med/uten nummer og perforering er illustrert i kolonnen etter teksten. Bildene fra FH 43 og ut er illustrasjonsfoto.
 
 
22004 
10. Omslag til 120 øre hefte med tre mellomlegg. Ingen frimerker.  
200
552 
43 A. 1.00 kr Norsk Natur I.  
50
628 
43 B. 1.00 kr Norsk Natur I.  
50
3707 
44 A. 1.25 kr Norsk Natur I.  
75
3709 
44 B. 1.25 kr Norsk Natur I.  
75
6206 
45 Ax. 1.25 kr Europa XI.  
90
6208 
45 Ax. 1.25 kr Europa XI.  
80
6210 
45 Ay. 1.25 kr Europa XI - gul fosfor.  
500
6207 
45 Bx. 1.25 kr Europa XI.  
90
6209 
45 Bx. 1.25 kr Europa XI.  
80
6211 
45 By. 1.25 kr Europa XI - gul fosfor.  
400
6212 
46 Ax. 1.80 kr Europa XI.  
70
6214 
46 Ax. 1.80 kr Europa XI.  
60
6213 
46 Bx. 1.80 kr Europa XI.  
70
6215 
46 Bx. 1.80 kr Europa XI.  
60
21574 
47 A. 1.25 kr Byggverk I. Festet i øvre marg.  
40
21731 
47 B. 1.25 kr Byggverk I. Festet i nedre marg.  
40
10181 
48 A. 1.00 kr Norsk Natur II.  
60
14996 
48 A. 1.00 kr Norsk Natur II.  
50
11619 
48 B. 1.00 kr Norsk Natur II.  
60
15451 
48 B. 1.00 kr Norsk Natur II.  
50
443 
49 A. 1.25 kr Norsk Natur II.  
120
718 
49 A. 1.25 kr Norsk Natur II.  
70
1971 
49 B. 1.25 kr Norsk Natur II.  
80
2583 
49 B. 1.25 kr Norsk Natur II.  
70
15542 
50 A. 1.25 kr Norwex'80.  
55
16403 
50 A. 1.25 kr Norwex'80.  
45
12475 
50 B v1. Norwex'80 - variant : 3. merke en tagg smalere.  
300
16145 
50 B. 1.25 kr Norwex'80.  
55
16652 
50 B. 1.25 kr Norwex'80.  
45
16653 
51 A. 1.00 kr Norsk Natur III.  
55
16655 
51 A. 1.00 kr Norsk Natur III.  
50
16654 
51 B. 1.00 kr Norsk Natur III.  
55
16656 
51 B. 1.00 kr Norsk Natur IIIzzz.  
50
16657 
52 A. 1.25 kr Norsk Natur III.  
75
16659 
52 A. 1.25 kr Norsk Natur III.  
70
16658 
52 B. 1.25 kr Norsk Natur III.  
75
16660 
52 B. 1.25 kr Norsk Natur III.  
70
16661 
53 A. 1.00 kr Norske Fugler I.  
35
16663 
53 A. 1.00 kr Norske Fugler I.  
30
16662 
53 B. 1.00 kr Norske Fugler I.  
35
16664 
53 B. 1.00 kr Norske Fugler I.  
30
12478 
54 I A. 1.25 kr Norske Fugler I.  
45
12783 
54 I A. 1.25 kr Norske Fugler I.  
40
12674 
54 I B. 1.25 kr Norske Fugler I.  
45
12796 
54 I B. 1.25 kr Norske Fugler I.  
40
12836 
54 II A. 1.25 kr Norske Fugler I.  
50
12978 
54 II A. 1.25 kr Norske Fugler I.  
45
12896 
54 II B. 1.25 kr Norske Fugler I.  
50
13008 
54 II B. 1.25 kr Norske Fugler I.  
45
16665 
55 A. 1.30 kr Norske Fugler II.  
45
16667 
55 A. 1.30 kr Norske Fugler II.  
40
16666 
55 B. 1.30 kr Norske Fugler II.  
45
16668 
55 B. 1.30 kr Norske Fugler II.  
40
16669 
56 A. 1.50 kr Norske Fugler II.  
55
16671 
56 A. 1.50 kr Norske Fugler II.  
50
16670 
56 B. 1.50 kr Norske Fugler II.  
55
16672 
56 B. 1.50 kr Norske Fugler II.  
50
13045 
57 A. 2.00 kr Norske Fugler III.  
55
13194 
57 A. 2.00 kr Norske Fugler III.  
50
13050 
57 B. 2.00 kr Norske Fugler III.  
55
13199 
57 B. 2.00 kr Norske Fugler III.  
50
13340 
58 A kn1. 1.75 kr Norsk juleskikk (antikva tall).  
80
13421 
58 A kn2. 1.75 kr Norsk juleskikk (stenskrift tall).  
80
13275 
58 A. 1.75 kr Norsk juleskikk.  
45
13436 
58 B kn2. 1.75 kr Norsk juleskikk (stenskrift tall).  
80
13317 
58 B. 1.75 kr Norsk juleskikk.  
45
13468 
59 I A. 2.50 kr Norske Fugler IV (antikva tall).  
105
13472 
59 I A. 2.50 kr Norske Fugler IV.  
100
13470 
59 I B. 2.50 kr Norske Fugler IV (antikva tall).  
105
13560 
59 I B. 2.50 kr Norske Fugler IV.  
100
16675 
60 A. 2.00 kr Julemotiv.  
80
16674 
60 B. 2.00 kr Julemotiv.  
85
16676 
60 B. 2.00 kr Julemotiv.  
80
16677 
61 A. 2.50 kr Julemotiv.  
85
16679 
61 A. 2.50 kr Julemotiv.  
80
16678 
61 B. 2.50 kr Julemotiv.  
85
16680 
61 B. 2.50 kr Julemotiv.  
80
6191 
62 A. 2.00 kr Egner.  
155
6193 
62 A. 2.00 kr Egner.  
150
6192 
62 B. 2.00 kr Egner.  
155
6194 
62 B. 2.00 kr Egner.  
150
6195 
63 I A. 2.50 kr Egner.  
155
6196 
63 I A. 2.50 kr Egner.  
150
1559 
63 I B. 2.50 kr Egner.  
155
6197 
63 I B. 2.50 kr Egner.  
150
4423 
63 II A. 2.50 kr Egner.  
2.000
6198 
63 II A. 2.50 kr Egner.  
2.500
13577 
64 A. 2.00 kr Julemotiver.  
160
13618 
64 A. 2.00 kr Julemotiver.  
150
13579 
64 B. 2.00 kr Julemotiver.  
160
13643 
64 B. 2.00 kr Julemotiver.  
150
13655 
65 A. 2.50 kr Julemotiver.  
160
13676 
65 A. 2.50 kr Julemotiver.  
150
13671 
65 B. 2.50 kr Julemotiver.  
160
13694 
65 B. 2.50 kr Julemotiver.  
150
15874 
66 A. 2.00 kr Glassmaleri.  
150
16081 
66 A. 2.00 kr Glassmaleri.  
150
6199 
66 B. 2.00 kr Glassmaleri.  
160
6201 
66 B. 2.00 kr Glassmaleri.  
150
6202 
67 A. 2.50 kr Glassmaleri.  
160
6204 
67 A. 2.50 kr Glassmaleri.  
150
6203 
67 B. 2.50 kr Glassmaleri.  
160
6205 
67 B. 2.50 kr Glassmaleri.  
150
13964 
68 A. 2.70 kr Matsopper I.  
115
14130 
68 A. 2.70 kr Matsopper I.  
110
14116 
68 B. 2.70 kr Matsopper I.  
115
14170 
68 B. 2.70 kr Matsopper I.  
110
14261 
69 A. 2.30 kr Juleforberedelser.  
115
14393 
69 A. 2.30 kr Juleforberedelser.  
110
14337 
69 B. 2.30 kr Juleforberedelser.  
115
14434 
69 B. 2.30 kr Juleforberedelser.  
110
14473 
70 A. 2.70 kr Juleforberedelser.  
115
14588 
70 A. 2.70 kr Juleforberedelser.  
110
14490 
70 B. 2.70 kr Juleforberedelser.  
115
14619 
70 B. 2.70 kr Juleforberedelser.  
110
14636 
71 A. 2.90 kr Matsopper II.  
105
14659 
71 A. 2.90 kr Matsopper II.  
100
14639 
71 B. 2.90 kr Matsopper II.  
105
14660 
71 B. 2.90 kr Matsopper II.  
100
14680 
72 A. 2.90 kr Ludvig.  
130
14689 
72 A. 2.90 kr Ludvig.  
125
14681 
72 B. 2.90 kr Ludvig.  
130
14791 
72 B. 2.90 kr Ludvig.  
125
14850 
73 A. 3.00 kr Matsopper III.  
115
15013 
73 A. 3.00 kr Matsopper III.  
110
15012 
73 B. 3.00 kr Matsopper III.  
115
15023 
73 B. 3.00 kr Matsopper III.  
110
15059 
74 A. 3.00 kr Juletrepynt.  
145
15127 
74 A. 3.00 kr Juletrepynt.  
140
15122 
74 B. 3.00 kr Juletrepynt.  
145
15133 
74 B. 3.00 kr Juletrepynt.  
140
15137 
75 A. 3.20 kr Orkideer I.  
95
15159 
75 A. 3.20 kr Orkideer I.  
90
15153 
75 B. 3.20 kr Orkideer I.  
95
15169 
75 B. 3.20 kr Orkideer I.  
90
15190 
76 A. 3.20 kr Barnas jul.  
95
15433 
76 A. 3.20 kr Barnas jul.  
90
15392 
76 B. 3.20 kr Barnas jul.  
95
15452 
76 B. 3.20 kr Barnas jul.  
90
15501 
77 A. 3.20 kr Julebukker.  
95
15562 
77 A. 3.20 kr Julebukker.  
90
15545 
77 B. 3.20 kr Julebukker.  
95
15586 
77 B. 3.20 kr Julebukker.  
90
15587 
78 A. 3.30 kr Orkideer II.  
95
15639 
78 A. 3.30 kr Orkideer II.  
90
15633 
78 B. 3.30 kr Orkideer II.  
95
15766 
78 B. 3.30 kr Orkideer II.  
90
15771 
79 A. 3.30 kr Julenisser.  
95
15907 
79 A. 3.30 kr Julenisser.  
90
15900 
79 B. 3.30 kr Julenisser.  
95
15936 
79 B. 3.30 kr Julenisser.  
90
15947 
80 A. 3.50 kr Sommerfugler I.  
85
15962 
80 A. 3.50 kr Sommerfugler I.  
80
15958 
80 B. 3.50 kr Sommerfugler I.  
85
15968 
80 B. 3.50 kr Sommerfugler I.  
80
15985 
81 A. 3.50 kr Kirker i vinterdrakt.  
95
16078 
81 A. 3.50 kr Kirker i vinterdrakt.  
90
16002 
81 B. 3.50 kr Kirker i vinterdrakt.  
95
16095 
81 B. 3.50 kr Kirker i vinterdrakt.  
90
16164 
82 A. 3.50 kr Sommerfugler II.  
85
16356 
82 A. 3.50 kr Sommerfugler II.  
80
16213 
82 B. 3.50 kr Sommerfugler II.  
85
16359 
82 B. 3.50 kr Sommerfugler II.  
80
16361 
83 A. 3.50 kr Juleposten 1994.  
95
16412 
83 A. 3.50 kr Juleposten 1994.  
90
16409 
83 B. 3.50 kr Juleposten 1994.  
95
16498 
83 B. 3.50 kr Juleposten 1994.  
90
16502 
84 A x. 3.50 kr Skogsbær I (fosforpapir).  
85
16504 
84 A x. 3.50 kr Skogsbær I (fosforpapir).  
80
2651 
84 A y. 3.50 kr Skogsbær I (vanlig papir).  
300
2655 
84 A y. 3.50 kr Skogsbær I (vanlig papir).  
250
16503 
84 B x. 3.50 kr Skogsbær I (fosforpapir).  
85
16523 
84 B x. 3.50 kr Skogsbær I (fosforpapir).  
80
2965 
84 B y. 3.50 kr Skogsbær I (vanlig papir).  
300
2968 
84 B y. 3.50 kr Skogsbær I (vanlig papir).  
250
16524 
85 A. 4.50 kr Reise i Norden.  
95
16682 
85 A. 4.50 kr Reise i Norden.  
90
16681 
85 B. 4.50 kr Reise i Norden.  
95
16683 
85 B. 4.50 kr Reise i Norden.  
90
16684 
86 A x. 4.50 kr Reise i Norden (fosforpapir).  
105
16686 
86 A x. 4.50 kr Reise i Norden (fosforpapir).  
100
16688 
86 A y. 4.50 kr Reise i Norden (vanlig papir).  
450
16690 
86 A y. 4.50 kr Reise i Norden (vanlig papir).  
400
16685 
86 B x. 4.50 kr Reise i Norden (fosforpapir).  
105
16687 
86 B x. 4.50 kr Reise i Norden (fosforpapir).  
100
16689 
86 B y. 4.50 kr Reise i Norden (vanlig papir).  
450
16691 
86 B y. 4.50 kr Reise i Norden (vanlig papir).  
400
16692 
87 I A. 3.50 kr Norwex'97 I (med svalbardemrke).  
95
16694 
87 I A. 3.50 kr Norwex'97 I (med svalbardemrke).  
90
16693 
87 I B. 3.50 kr Norwex'97 I (med svalbardemrke).  
95
16695 
87 I B. 3.50 kr Norwex'97 I (med svalbardemrke).  
90
16696 
87 II A. 3.50 kr Norwex'97 I (manglende svalbardemrke).  
115
16698 
87 II A. 3.50 kr Norwex'97 I (manglende svalbardemrke).  
110
16697 
87 II B. 3.50 kr Norwex'97 I (manglende svalbardemrke).  
115
16699 
87 II B. 3.50 kr Norwex'97 I (manglende svalbardemrke).  
110
16700 
88 A. 3.50 kr Juleposten 1995.  
85
16702 
88 A. 3.50 kr Juleposten 1995.  
80
16701 
88 B. 3.50 kr Juleposten 1995.  
85
16703 
88 B. 3.50 kr Juleposten 1995.  
80
16704 
89 A. 3.50 kr Skogsbær II.  
75
16706 
89 A. 3.50 kr Skogsbær II.  
70
16705 
89 B. 3.50 kr Skogsbær II.  
75
16707 
89 B. 3.50 kr Skogsbær II.  
70
16708 
90 A. 4.00 kr Turistmerker III.  
90
16710 
90 A. 4.00 kr Turistmerker III.  
85
16709 
90 B. 4.00 kr Turistmerker III.  
90
16711 
90 B. 4.00 kr Turistmerker III.  
85
16712 
91 A. 4.50 kr Turistmerker III.  
90
16714 
91 A. 4.50 kr Turistmerker III.  
85
16713 
91 B. 4.50 kr Turistmerker III.  
90
16715 
91 B. 4.50 kr Turistmerker III.  
85
16716 
92 A. 5.50 kr Turistmerker III.  
115
16718 
92 A. 5.50 kr Turistmerker III.  
110
16717 
92 B. 5.50 kr Turistmerker III.  
115
16719 
92 B. 5.50 kr Turistmerker III.  
110
16720 
93 A. 3.50 kr Norwex'97 II.  
75
16722 
93 A. 3.50 kr Norwex'97 II.  
70
16721 
93 B. 3.50 kr Norwex'97 II.  
75
16723 
93 B. 3.50 kr Norwex'97 II.  
70
16724 
94 A. 3.50 kr Juleposten 1996.  
75
16726 
94 A. 3.50 kr Juleposten 1996.  
70
16725 
94 B. 3.50 kr Juleposten 1996.  
75
16727 
94 B. 3.50 kr Juleposten 1996.  
70
16728 
95 A. 3.70 kr Insekter I.  
65
16730 
95 A. 3.70 kr Insekter I.  
60
16729 
95 B. 3.70 kr Insekter I.  
65
16731 
95 B. 3.70 kr Insekter I.  
60
16732 
96 A. 3.70 kr Norwex'97 III.  
95
16734 
96 A. 3.70 kr Norwex'97 III.  
90
16733 
96 B. 3.70 kr Norwex'97 III.  
95
16735 
96 B. 3.70 kr Norwex'97 III.  
90
16736 
97 A. 4.30 kr Turistmerker IV.  
85
16738 
97 A. 4.30 kr Turistmerker IV.  
80
16737 
97 B. 4.30 kr Turistmerker IV.  
85
16739 
97 B. 4.30 kr Turistmerker IV.  
80
16740 
98 A. 5.00 kr Turistmerker IV.  
105
16742 
98 A. 5.00 kr Turistmerker IV.  
100
16741 
98 B. 5.00 kr Turistmerker IV.  
105
16743 
98 B. 5.00 kr Turistmerker IV.  
100
16744 
99 A. 6.00 kr Turistmerker IV.  
120
16746 
99 A. 6.00 kr Turistmerker IV.  
115
16745 
99 B. 6.00 kr Turistmerker IV.  
120
16747 
99 B. 6.00 kr Turistmerker IV.  
115
16749 
100 x kn1. 3.70 kr Juleposten 1997 (antikva tall).  
600
16750 
100 x kn2. 3.70 kr Juleposten 1997 (stenskrift tall).  
100
16748 
100 x. 3.70 kr Juleposten 1997.  
70
16751 
100 y. 3.70 kr Juleposten 1997 (fosforpapir).  
950
16752 
100 y. 3.70 kr Juleposten 1997 (fosforpapir) - halvt hefte (4 merker).  
500
254 
100 ykn1. 3.70 kr Juleposten 1997 (fosforpapir).  
2.000
5904 
101 A. 3.80 kr Insekter II.  
65
5907 
101 A. 3.80 kr Insekter II.  
60
5905 
101 B. 3.80 kr Insekter II.  
65
8884 
101 B. 3.80 kr Insekter II.  
60
8894 
102 A. 3.80 kr Turistmerker V.  
65
11581 
102 A. 3.80 kr Turistmerker V.  
60
11580 
102 B. 3.80 kr Turistmerker V.  
65
11592 
102 B. 3.80 kr Turistmerker V.  
60
11593 
103 A. 4.50 kr Turistmerker V.  
75
11602 
103 A. 4.50 kr Turistmerker V.  
70
11600 
103 B. 4.50 kr Turistmerker V.  
75
11603 
103 B. 4.50 kr Turistmerker V.  
70
11606 
104 A. 5.50 kr Turistmerker V.  
90
16753 
104 A. 5.50 kr Turistmerker V.  
85
16414 
104 B. 5.50 kr Turistmerker V.  
90
16754 
104 B. 5.50 kr Turistmerker V.  
85
16755 
105. 3.80 kr Juletoner.  
65
16756 
105. 3.80 kr Juletoner.  
60
16757 
106. 4.00 kr Fisk og redskap.  
70
16758 
106. 4.00 kr Fisk og redskap.  
65
3267 
107 A. 4.00 kr Turistmerker VI.  
70
5661 
107 A. 4.00 kr Turistmerker VI.  
65
6104 
107 B. 4.00 kr Turistmerker VI.  
70
8400 
107 B. 4.00 kr Turistmerker VI.  
65
8402 
108 A. 5.00 kr Turistmerker VI.  
85
8479 
108 A. 5.00 kr Turistmerker VI.  
80
8892 
108 B. 5.00 kr Turistmerker VI.  
85
9681 
108 B. 5.00 kr Turistmerker VI.  
80
9953 
109 A. 6.00 kr Turistmerker VI.  
100
10934 
109 A. 6.00 kr Turistmerker VI.  
100
12285 
109 B. 6.00 kr Turistmerker VI.  
100
12436 
109 B. 6.00 kr Turistmerker VI.  
100
12595 
110. 4.00 kr Julefrimerker 1999.  
80
12962 
110. 4.00 kr Julefrimerker 1999.  
75
13069 
111 I. 4.00 kr Godt nytt årtusen (8 merker).  
80
14119 
111 II. 4.00 kr Godt nytt årtusen (2 merker).  
50
17408 
112 A. 5.00 kr Turistmerker VII.  
85
17529 
112 A. 5.00 kr Turistmerker VII.  
80
17880 
112 B. 5.00 kr Turistmerker VII.  
85
19622 
112 B. 5.00 kr Turistmerker VII.  
80
19852 
113 A. 6.00 kr Turistmerker VII.  
100
19944 
113 A. 6.00 kr Turistmerker VII.  
95
20265 
113 B. 6.00 kr Turistmerker VII.  
100
20395 
114 A. 7.00 kr Turistmerker VII.  
115
20415 
114 A. 7.00 kr Turistmerker VII.  
110
20493 
114 B. 7.00 kr Turistmerker VII.  
115
21150 
115. 4.20 kr Fisk og redskap II.  
75
21552 
115. 4.20 kr Fisk og redskap II.  
70
21553 
116. 4.20 kr Julefrimerker 2000.  
75
21554 
116. 4.20 kr Julefrimerker 2000.  
70
21555 
117. 4.50 kr Roser i Norge I.  
75
21556 
117. 4.50 kr Roser i Norge I.  
70
21557 
118. 4.50 kr Aktiv fritid.  
75
21558 
118. 4.50 kr Aktiv fritid.  
70
21559 
119. 7.00 kr Aktiv fritid.  
115
21560 
119. 7.00 kr Aktiv fritid.  
110
21561 
120. 5.50 kr Roser i Norge II.  
95
21562 
120. 5.50 kr Roser i Norge II.  
90
21563 
121. 5.50 kr Julefrimerker 2001.  
95
21564 
121. 5.50 kr Julefrimerker 2001.  
90
1618 
122. 5.50 kr Norges Fotballforbund I.  
115
2892 
122. 5.50 kr Norges Fotballforbund I.  
110
3101 
123. 5.50 kr Norske Eventyr III.  
125
4066 
123. 5.50 kr Norske Eventyr III.  
120
4155 
124. 9.00 kr Norske Eventyr III.  
165
4411 
124. 9.00 kr Norske Eventyr III.  
160
5035 
125. 5.50 kr Julefrimerker 2002.  
125
5359 
125. 5.50 kr Julefrimerker 2002.  
120
5519 
126. 5.50 kr Roser i Norge III.  
125
5906 
126. 5.50 kr Roser i Norge III.  
120
9193 
127. 5.50 kr Norske Eventyr IV.  
105
9194 
127. 5.50 kr Norske Eventyr IV.  
100
10016 
128. 9.00 kr Norske Eventyr IV.  
185
10106 
128. 9.00 kr Norske Eventyr IV.  
180
12806 
129. 5.50 kr Julefrimerker 2003.  
125
15278 
129. 5.50 kr Julefrimerker 2003.  
120
17997 
130 I. 6.00 kr Oss mennesker imellom.  
105
18108 
130 I. 6.00 kr Oss mennesker imellom.  
100
18169 
131. 6.00 kr Europa XXVII.  
145
18180 
131. 6.00 kr Europa XXVII.  
140
18250 
132. 7.50 kr Europa XXVII.  
165
18592 
132. 7.50 kr Europa XXVII.  
160
18871 
133. 9.50 kr Europa XXVII.  
205
19174 
133. 9.50 kr Europa XXVII.  
200
19282 
134. 6.00 kr Julefrimerker 2004.  
115
19288 
134. 6.00 kr Julefrimerker 2004.  
110
19400 
135. 6.00 kr Turistmerker 2005.  
125
19804 
135. 6.00 kr Turistmerker 2005.  
120
19834 
136. 9.50 kr Turistmerker 2005.  
205
19846 
136. 9.50 kr Turistmerker 2005.  
200
19861 
137. 10.50 kr Turistmerker 2005.  
205
19864 
137. 10.50 kr Turistmerker 2005.  
200
19889 
138. A (6.00 kr) Norske fyrtårn I.  
125
19902 
138. A (6.00 kr) Norske fyrtårn I.  
120
19921 
139. A (6.00 kr) Julefrimerker 2005.  
125
19922 
139. A (6.00 kr) Julefrimerker 2005.  
120
19967 
140. 6.50 kr Turistmerker 2006.  
135
20019 
140. 6.50 kr Turistmerker 2006.  
130
20096 
141. 8.50 kr Turistmerker 2006.  
175
20246 
141. 8.50 kr Turistmerker 2006.  
170
20271 
142. 10.50 kr Turistmerker 2006.  
215
20285 
142. 10.50 kr Turistmerker 2006.  
210
20331 
143. A (6.50 kr) Julefrimerker 2006.  
135
20372 
143. A (6.50 kr) Julefrimerker 2006.  
130
20435 
144. A Innland (7.00 kr) Turistmerker 2007.  
145
20542 
144. A Innland (7.00 kr) Turistmerker 2007.  
140
20636 
145. A Europa (9.00 kr) Turistmerker 2007.  
185
20638 
145. A Europa (9.00 kr) Turistmerker 2007.  
180
20644 
146. A Verden (11.00 kr) Turistmerker 2007.  
225
20661 
146. A Verden (11.00 kr) Turistmerker 2007.  
220
20665 
147. A Innland (7.00 kr) Norske fyrtårn II.  
145
20730 
147. A Innland (7.00 kr) Norske fyrtårn II.  
140
20745 
148. A Innland (7.00 kr) Personlige frimerker IV.  
110
20754 
149. A (7.00 kr) Julefrimerker 2007.  
145
20761 
149. A (7.00 kr) Julefrimerker 2007.  
140
20764 
150. A Innland (7.00 kr) Turistmerker 2008.  
145
20767 
150. A Innland (7.00 kr) Turistmerker 2008.  
140
20771 
151. A Europa (9.00 kr) Turistmerker 2008.  
185
20774 
151. A Europa (9.00 kr) Turistmerker 2008.  
180
20776 
152. A Verden (11.00 kr) Turistmerker 2008.  
225
20842 
152. A Verden (11.00 kr) Turistmerker 2008.  
220