Nettbutikk - Diverse Norge
Til innhold nettbutikk
   
Varianter
   
3904 
m 86 II. 1.50 kr Provisorie 1905 - variant : mangeler nedre del av 5 i overtrykket.  
1.000
598 
m 88 y v1. 30 øre på 7 skilling - "Oppgravert under sjallstykket".  
225
980 
YY 92a. Fireblokk fra posisjon 13/14 - 23/24 (plate II). Pos. 14 har avkuttet øvre venstre hjørne. Pos. 23 har lite innhakk i øvre del av ramme 3. (Typene i blokken : 6/1 - 7/9).  
900
14711 
YY 92 b. 15 øre på 4 skilling - variant vt1 - "Diamant-tagget" - fireblokk med arkmarg oppe hvor de to øverste merker er diamant-tagget.  
2.500
17301 
YY 92 b. 15 øre på 4 skilling - variant vt1 - "Diamant-tagget" - loddrett par fra arkets øvre høyre hjørne hvor øverste merke er diamant-tagget.  
1.200
449 
Y 96. 1 øre Posthorn - farge mellom rammene oppe.  
20
379 
m 98. 3 øre Posthorn - feilsentrert  
40
26404 
m 99 v4. 5 øre Posthorn - farget perle til høyre for munnstykket og brudd innvebndig i posthornet til venstre.  
200
450 
YY 102 a. 15 øre Posthorn - brudd i ramme 2 ved spissen av ving 3. Fargeklatt over munnstykket. (Merket har en vertikal brekk som skjemmer lite.)  
200
827 
YY 103. 20 øre Posthorn - fargeflekk under munnstykket.  
300
828 
YY 103. 20 øre Posthorn - tykk fotstrek på P i POSTFRIM.  
300
509 
YY 108 v1. 50 øre Posthorn - "ØRF". Par med marginal.  
1.900
6139 
m 108 v1. 50 øre Posthorn - "ØRF".  
75
9568 
m 108 v1. 50 øre Posthorn - ØRF.  
75
26614 
m 108 v1. 50 øre Posthorn - ØRF.  
100
28435 
m 108 v1. 50 øre Posthorn - ØRF - merke på følgebrevklipp sammen med firestripe og enlkeltmerke. Varianten oppe til venstre.  
150
20746 
m 110 IIb v1. 1.00 kr Haakon 1910 - 11 istedenfor 1.  
25.000
26677 
m 110 IIb v2. 1.00 kr Haakon 1910 - stor hvit flekk i O i Norge.  
500
4794 
Y 116 v1. 20 øre Grunnlovsjubileum - "Gråblå fargeflekk i 0 i 20"  
300
30455 
m 116. 20 øre Eidsvoll - variant: Trekkspill.  
800
26841 
m 116 v1. 20 øre Eidsvoll - gråblå fargeflekk i 0 i 20.  
250
26876 
m 116 v1. 20 øre Eidsvoll - gråblå fargeflekk i 0 i 20.  
250
28358 
m 116 v1. 20 øre Eidsvoll - gråblå fargeflekk i 0 i 20 - trestripe med varianten til høyre.  
350
351 
YY 117 a vo1. 5 øre på 25 øre Posthorn - "Tykk hals" - fireblokk.  
125
5356 
Y 117 a vo1. 5 øre på 25 øre Posthorn - "Tykk hals".  
50
4649 
YY 117 a. 5 på 25 øre Posthorn - fireblokk med forskjøvet overtrykk slik at 5-tallet er bart. Uvanlig enhet.  
1.000
27451 
YY 117 b vo1. 5 på 25 øre Posthorn - tykk hals på 5-tallet.  
50
4648 
YY 117 b. 5 på 25 øre Posthorn - 6-stripe med arkmarg nede hvor tre merker har forskjøvet overtrykk slik at 5-tallet er bart. Uvanlig.  
900
26961 
m 117 a vo1. 5 på 25 øre Posthorn - tykk hals på 5-tallet.  
50
26971 
m 117 a vo1. 5 på 25 øre Posthorn - tykk hals på 5-tallet.  
50
27061 
m 117 a vo1. 5 på 25 øre Posthorn - tykk hals på 5-tallet.  
50
27067 
m 117 a vo1. 5 på 25 øre Posthorn - tykk hals på 5-tallet.  
50
27421 
m 117 b vo1. 5 på 25 øre Posthorn - tykk hals på 5-tallet.  
50
27497 
m 117 b vo1. 5 på 25 øre Posthorn - tykk hals på 5-tallet.  
50
455 
m 117 b vo1. 5 øre på 25 øre Posthorn - "Tykk hals".  
60
456 
m 117 b vo1. 5 øre på 25 øre Posthorn - "Tykk hals" - par.  
90
27499 
m 117 b vo3. 5 på 25 øre Posthorn - forskjøvet overtrykk - 5-tallet helt bart.  
200
27501 
m 117 b vo3. 5 på 25 øre Posthorn - forskjøvet overtrykk - 5-tallet helt bart.  
200
27511 
m 117 b vo3. 5 på 25 øre Posthorn - forskjøvet overtrykk - 5-tallet helt bart.  
200
27805 
m 118. 5 øre Posthorn - skade i hjørne 4.  
50
27830 
m 118. 5 øre Posthorn - hakk i ovalen over N i Norge - oppgrvert i bunnfeltet.  
50
346 
m 126 v1. 10 øre Løve I - "Pukkel på halens topp".  
40
23306 
m 127 v1. 20 øre Løve I - øvre bue av halen med knekk.  
75
73 
m 127 v2. 20 øre Løve II - trestripe hvor høyre merke har "Pukkel på halens topp".  
100
25859 
m 127 v3. 20 øre Løve I - fargeprikk oppe i halen.  
75
25927 
m 127 v6. 20 øre Løve I - hvitt økseblad.  
75
4223 
YY 130 v1. 2 øre Polmerke - "Uten haleror".  
200
5364 
YY 130 v1. 2 øre Polmerke - "Uten haleror" - seksblokk fra øvre venstre hjørne med varianten i posisjon 22.  
300
27926 
YY 130 v1. 2 øre Polmerke - uten haleror - par med varianten til venstre.  
200
8197 
m 130 v1. 2 øre Polmerke - "Uten haleror" - nær fullstemplet merke.  
250
27847 
m 130 v1. 2 øre Polmerke - uten haleror.  
200
27854 
m 130 v1. 2 øre Polmerke - uten haleror.  
200
27888 
m 130 v1. 2 øre Polmerke - uten haleror.  
200
27892 
m 130 v1. 2 øre Polmerke - uten haleror.  
200
28115 
m 130 v2. 2 øre Polmerke - defekt haleror.  
100
25933 
m 144 v1. 20 øre Løve II - "Øglehode"  
400
28768 
Y 169 x v3. 50 øre Portoprovisorie - ramme 4 avsneiet mot øvre venstre hjørne.  
100
28788 
m 169 x v1. 50 øre Portoprovisorie - manglende ramme etter Norge.  
100
28802 
m 169 x v1. 50 øre Portoprovisorie - manglende ramme etter Norge.  
100
28806 
m 169 x. 50 øre Portoprovisorie - delvis manglende overtrykk.  
150
30476 
m 173 v1. 15 øre Abel - oppstrek på L.  
600
370 
Y 174 v1. 20 øre Abel - "1302 istedenfor 1802" - trestripe  
300
371 
YY 174 v1. 20 øre Abel - "1302 istedenfor 1802" - vannrett par med full arkmarg nede.  
375
372 
YY 174 v1. 20 øre Abel - "1302 istedenfor 1802".  
350
373 
Y 174 v1. 20 øre Abel - "1302 istedenfor 1802".  
250
14703 
YY 174 v1. 20 øre Abel - "1302 istedenfor 1802" - merke med arkmarg nede.  
350
24429 
YYsY 174 v1. 20 øre Abel - "1302 istedenfor 1802" - 6-blokk med varianten i midten nede. Øvre midtre merke er hengslet.  
400
24675 
YY 174 v1. 20 øre Abel - "1302 istedenfor 1802" - 6-blokk med varianten i midten nede.  
400
2943 
YY 174 v2. 20 øre Abel - "HENSIK".  
400
8542 
m 174. 20 øre Abel - "Tekkspill".  
500
30475 
m 174 v1. 20 øre Abel - "1302 istedenfor 1802" - vannrett par med varianten til høyre.  
500
1598 
m 174 v2. 20 øre Abel "HENSIK".  
375
28824 
m 174 v2. 20 øre Abel - "HENSIK" - par med varianten til venstre.  
400
28836 
m 174 v2. 20 øre Abel - "HENSIK".  
300
30469 
m 174 v2. 20 øre Abel - "HENSIK".  
500
386 
YY 176. 14 øre 14 på 2 skill s - sterkt forskjøvet overtrykk (2 skill 2 bart).  
500
28844 
m 176 vo1. 14 øre 14 - kraftig forskjøvet overtrykk.  
500
28862 
m 178 v1. 15 øre Hellig Olav - "Brann i koret". Rundt hjørne.  
200
378 
m 179. 20 øre Hellig Olav - feilsentrert.  
40
28929 
YY 180. 30 øre Hellig Olav - "Hvit rotte".  
500
28932 
m 180. 30 øre Hellig Olav - "Hvit rotte".  
300
28934 
m 180. 30 øre Hellig Olav - "Hvit rotte".  
300
28944 
m 180. 30 øre Hellig Olav - "Hvit rotte".  
300
28949 
m 180. 30 øre Hellig Olav - "Hvit rotte" - par med varianten nederst.  
350
2226 
m 180 v1. 30 øre Hellig Olav - "Hvit rotte" - loddrett firestripe med varianten på nest nederste merke.  
500
4653 
YY 181 v1. 15 øre Nordkapp I - "Busk på platået".  
120
4654 
YY 181 v4. 15 øre Nordkapp I - "NQRDKAPP".  
120
28956 
YY 182 v1. 20 øre Nordkapp I - "Busk på platået".  
700
4772 
m 182 v2. 20 øre Nordkapp I - "Hvit perle i nedre venste hjørne".  
400
2945 
YY 184. 20 øre Radium - "Punkt over R i ØRE".  
250
453 
m 201 v1. 7 øre Posthorn - "Hvit perle under E i NORGE".  
90
4329 
m 206 v1 . 25 øre Løve - "Hvit strek på E i øre".  
100
5052 
m 222 x. 30 øre Tursitmerke - "Hvit strek i sjøen over høyre 0 i 30".  
70
5054 
m 222 x. 30 øre Turistmerke - meget tykt papir (kartongpapir).  
100
5053 
m 222 y. 30 øre Tursitmerke - "Hvit strek i sjøen over høyre 0 i 30".  
70
816 
YY 240. 5 øre Posthorn - Gutter-pair.  
40
4234 
m 240. 5 øre Posthorn - "Kort F i POSTFRIM".  
75
2942 
YY 241 v1. 7 øre Posthorn - "Hvit perle under E i NORGE".  
70
454 
m 241 v1. 7 øre Posthorn - "Hvit perle under E i NORGE".  
70
817 
YY 242. 10 øre Løve - Gutter-pair.  
40
815 
YY 246 II v1. 20 øre Løve - "Ekstra spore på løvens forben" - 6-blokk  
170
368 
m 246 I v1. 20 øre Løve - "Lukket haledusk".  
125
347 
m 246 II v1. 20 øre Løve - "Spore på løvens venstre forben".  
70
404 
m 246 II v1. 20 øre Løve - "Spore på løvens venstre forben" - loddrett trestripe.  
100
1600 
m 246 II v1. 20 øre Løve - "Spore på løvens venstre forben" - luksus-stemplet "Sarpsborg 20.3.46".  
350
2102 
m 247 v1 . 25 øre Løve - "Hvit strek på E i øre".  
100
2103 
m 247 v2. 25 øre Løve - "Innhakk i merkebildet ut for øksen".  
75
2946 
YY 267. 14 øre V-merke - overtrykket sterkt forskjøvet opp.  
1.000
5365 
m 279. 10 øre V-merke - overtrykket sterkt forskjøvet til venstre. V ute i hvitranden.  
700
1139 
* 282. Lukket haledusk på brev stemplet Etne 5.11.41. Svakk brekk i konvolutten.  
500
81 
Y 282 v1. 20 øre V-merke - "Lukket haledusk".  
75
374 
YY 282 v1. 20 øre V-merke - "Lukket haledusk".  
100
362 
m 282 v1. 20 øre V-merke - "Lukket haledusk".  
70
366 
m 282 v1. 20 øre V-merke - "Lukket haledusk". Vannrett par.  
80
367 
m 282 v1. 20 øre V-merke - "Lukket haledusk" - trestripe med varianten til venstre.  
100
829 
m 282 v1. 20 øre V-merke - "Lukket haledusk" - luksus-stemplet "Bergen 5.2.42".  
250
1021 
m 282 v1. 20 øre V-merke - "Lukket haledusk". Loddrett par.  
80
10640 
m 282 v1. 20 øre V-merke - loddrett par hvor øvre merke har variant "Lukket haledusk".  
75
380 
YY 295 v1. 15 øre Snorre - "Hvit oppstrek på R i Norge".  
75
381 
YY 295 v1. 15 øre Snorre - "Hvit oppstrek på R i Norge" - fireblokk.  
100
13688 
m 295 v1. 15 øre Snorre - "Hvit oppstrek på R i Norge".  
45
1149 
* 302/305. 10 øre med variant "Kong i nakken". Konvolutt førstedagsstemplet Oslo.  
250
1146 
* 302/305. 15 øre med variant "Flekk i seilet". Konvolutt stemplet Bergen første dag.  
250
1148 
* 302/305. 15 øre med variant "Bøye i sjøen". Knvolutt førstedagsstemplet Oslo.  
250
1150 
* 302/305. 15 øre med variant "Tønne masten" og 30 øre med variant "Tykk O i som" på konvolutt stemplet Oslo første dag.  
700
742 
YY 303 v2. 15 øre Nordraak - "Bøye i sjøen".  
90
2974 
YY 303 v4. 15 øre Nordraak - "Bombe over venstre skip".  
90
28976 
m 303 v1. 15 øre Nordraak - "Tønne i masten".  
100
740 
YY 305 v1. 30 øre Nordraak - "Utvekst på O i SOM".  
90
28990 
m 305 v1. 30 øre Nordraak - "Utvekst på O i Som".  
100
809 
m 307 v1. 15 øre Wessel - "Tykk krøll på W".  
75
4821 
YY 312 v1. 20 øre Nordkapp III - "Åpen P i Nordkapp".  
90
736 
YY 313 v1. 30 øre Nordkapp III - "Annen L i TILLEGG med strek".  
100
12280 
YY 333. 10 øre London - fireblokk hvor marginalen er blitt tagget da det har vært brekk i arket.  
400
29014 
YY 334. 15 øre London - farge i 5.  
75
29022 
m 349. 15 øre Wings for Noeway - feilperforert.  
200
82 
m 350 v1. 1.00 kr Haakon - "Due under KRONE".  
75
83 
m 350 v2. 1.00 kr Haakon - "Fargeflekk under høyre øye".  
60
84 
m 350 v3. 1.00 kr Haakon - "Fargeflekk på pannen".  
60
1192 
YY 352 v2. 2.00 kr Haakon 1946 - "Sår på haken".  
600
3665 
m 352. 2.00 kr Haakon - Fargeflekk på haken.  
40
345 
m 352 v2. 2.00 kr Haakon - "Sår på haken".  
75
358 
m 352 v2. 2.00 kr Haakon 1946 - "Sår på haken".  
75
596 
m 352 v5. 2.00 kr Haakon - "Fargeflekk ved hårroten".  
50
783 
m 354 v5. 25 øre Løve - "Innhakk i nedstrek på 5".  
60
792 
m 356 v1. 40 øre Løve - "Fargestrek i G i NORGE".  
90
29001 
m 361. 15 øre Postjubileum - feilperforert.  
100
727 
YY 363 v2. 30 øre Postjubilum - "Kile i sjøen over N i DRING".  
100
799 
m 363 v1. 30 øre Postjubilum - "Svart punkt over A i UTVANDRING".  
75
800 
m 363 v2. 30 øre Postjubilum - "Kile i sjøen over N i DRING".  
75
797 
m 364 v1. 40 øre Postjubileum - "Fargeflekker mellom I og A samt under A".  
75
798 
m 364 v2. 40 øre Postjubileum - "Vimpel over bakre mast".  
75
385 
m 365 v1. 45 øre Postjubileum - "H i hatten".  
100
15194 
m 365 v1. 45 øre Postjubileum - "H i hatten" - pent stemplet merke.  
120
29006 
m 365 v1. 45 øre Postjubileum - "H i hatten" - par.  
100
755 
YY 374 I vo2. 25 øre Røde Kors provisorie - "Kort nedre bue på lille 5" - posisjon 33.  
60
1140 
* 375. Ekstra spore på løvens forben. Loddrett par på brev stemplet Sørlandsbanen A. 22.IV.49.  
675
725 
YY 375 v1. 25 øre på 20 øre Løve - "Spore på løvens venstre forben" - 6-blokk fra øvre venstre hjørne.  
140
2972 
YY 375 v1. 25 øre på 20 øre Løve - "Spore på løvens venstre forben".  
90
3296 
YY 375 v1. 25 øre på 20 øre Løve - "Spore på løvens venstre forben" - fireblokk.  
130
369 
m 375 v1. 25 øre på 20 øre Løve - "Spore på løvens venstre forben".  
75
1632 
m 375 v1. 25 øre på 20 øre Løve - "Spore på løvens venstre forben" - vannrett par.  
90
5042 
m 375 v1. 25 øre på 20 øre Løve - "Spore på løvens venstre forben" - vannrett par.  
90
5358 
m 376 v1. 45 på 40 øre Løve - Strek i G i Norge - seksblokk med nummerert arkmarg.  
200
1240 
YY 382 v1. 40 øre U.P.U. - "Flekk i stjerten".  
85
2971 
YY 382 v2. 40 øre U.P.U. - "Tykk blå/hvit strek til venstre for skiltet."  
85
1223 
YY 382 v3. 40 øre U.P.U. - "Fargeflekk etter E i ØRE".  
85
1238 
m 382 v1. 40 øre U.P.U. - "Flekk i stjerten".  
75
5040 
m 382 v2. 40 øre U.P.U. - "Tykk blå/hvit strek til venstre for skiltet."  
75
5041 
m 382 v3. 40 øre U.P.U. - "Fargeflekk etter E i ØRE".  
75
593 
m 388 v1. 10 øre Posthorn - "Vertikal strek foran store 1".  
60
1290 
YY 389 v2. 15 øre Posthorn - "Hvit flekk etter E i øre".  
100
29085 
m 389 v1. 15 øre Posthorn - "Hvit flekk over lille 5".  
50
29101 
m 389 v1. 15 øre Posthorn - "Hvit flekk over lille 5".  
50
29084 
m 389 v2. 15 øre Posthorn - "Hvit flekk etter E i øre".  
75
2966 
YY 390 v4. 15 øre Posthorn - "Punkt i R i NORGE".  
80
830 
m 390 v1. 15 øre Posthorn - "Hvit flekk over lille 5".  
40
795 
m 390 v3. 15 øre Posthorn - "Fargeflekk mellom kronen og GE".  
60
793 
m 390 v4. 15 øre Posthorn - "Punkt i R i NORGE".  
60
1264 
m 393. 25 øre Haakon - "Hakk i 2 i 25" (v 2).  
40
804 
m 394. 25 øre Haakon - "Flekk nederst i høyre ornament". Pos 64'u.  
50
803 
m 394 v1. 25 øre Haakon - "Punkt i G i NORGE".  
50
1015 
m 394 v1. 25 øre Haakon - "Punkt i G i NORGE" - utsøkt vakker fireblokk med hjelpestempel "Øvre Årdal".  
200
3525 
m 394 v1. 25 øre Haakon - "Punkt i G i NORGE" - fireblokk.  
70
13794 
m 396 v1. 30 øre Haakon - "Fargestrek inn mot nakken".  
40
13796 
m 396 v2. 30 øre Haakon - "Stor rød flekk i margen ut for 0 i 30".  
40
342 
m 403 v1. 80 øre Haakon - "Utvekst på 0 i 80".  
40
29103 
m 403 v1. 80 øre Haakon - "Utvekst på 0 i 80" - loddrett par.  
50
722 
YY 407 v1. 15 øre OL 1952 - "Flekk mellom S og T i POST".  
175
757 
YY 410. 30 øre på 25 øre Haakon - Flekk nederst i høyre ornament. Pos 64'u  
75
758 
YY 410. 30 øre på 25 øre Haakon - stiplet linje bak øret. Pos 77'u  
50
759 
YY 410. 30 øre på 25 øre Haakon - Flekk i venstre ornament. Pos 94'u  
50
761 
YY 410. 30 øre på 25 øre Haakon - Flekk midt på høyre ornament. Pos 69'u  
50
788 
m 410. 30 på 25 øre Haakon - "Flekk i venstre ornament". Pos 94'u  
50
787 
m 410. 30 øre på 25 øre Haakon - Flekk nederst i høyre ornament. Pos 64'u  
50
1193 
YY 411 v1. 30 øre Haakon VII 80 år - "Punkt over 9-tallet i 1952".  
80
5357 
YY 411 v1. 30 øre Haakon VII 80 år - "Punkt ove 9-tallet i 1952" - fireblokk.  
100
354 
m 411 v1. 30 øre Haakon VII 80 år - "Punkt over 9-tallet i 1952".  
50
785 
m 411 v2. 30 øre Haakon VII 80 år - "Sky over FOR".  
50
5045 
m 412 v1. 55 øre Haakon VII 80 år - "Ekstra knapp på høyre jakkeslag".  
70
5047 
m 412 v2. 55 øre Haakon VII 80 år - "Fargeflekk mellom rammer øvre venstre side.  
70
5044 
m 412 v3. 55 øre Haakon VII 80 år - "Prikk under T i ALT".  
70
5046 
m 412 v4. 55 øre Haakon VII 80 år - "Sky over FOR".  
70
28448 
YYsY 413. 20 øre på 15 øre Posthorn - 10-blokk hvor fire merker er med overtrykk og seks merker uten. De nederste merkene i blokken er postfriske. Antagelig et unikt objekt.  
15.000
360 
m 420 v1. 30 øre Jernbanejubileum - "Punkt over S i NSB".  
75
801 
m 420 v2. 20 øre Jernbanejubileum - "Fargestrek fra fjelltopp under N".  
75
364 
YY 422 v1. 20 øre Telegrafjubileum - "Passmerke nede" - to varianter i par.  
70
717 
YY 422 v1. 20 øre Telegrafjubileum - "Passmerke nede".  
50
4795 
YY 422 v1. 20 øre Telegrafjubileum - "Passmerke nede" - trestipe med variantene fra posisjon 25/2 og 45/2.  
120
363 
m 422 v1. 20 øre Telegrafjubileum - "Passmerke nede".  
30
5048 
m 422 v1. 20 øre Telegrafjubileum - "Passmerke nede" - to varianter i par.  
100
5660 
m 423 v1. 30 øre Telegrafjubileum - "Bombe ved venstre mast".  
75
1241 
YY 425 v1. 20 øre Frimerkejubileum - "Brukket I i FRIMERKE".  
100
28412 
YY 425 v1. 20 øre Frimerkejubileum - brukket I i Frimerke - fireblokk med varianten oppe til høyre.  
100
782 
m 425 v1. 20 øre Frimerkejubileum - "Brukket I i FRIMERKE".  
100
3094 
m 425 v2. 20 øre Frimerkejubileum - "Sky til venstre for kransen".  
75
1226 
YY 426 v1. 30 øre Frimerkejubileum - "Hvit flekk i kransen".  
90
3092 
m 426 v1. 30 øre Frimerkejubileum - "Hvit flekk i kransen".  
90
594 
m 431 v1. 25 øre Haakon - "Punkt i G i NORGE".  
50
595 
m 431 v2. 25 øre Haakon - "Hakk i 2 i 25 samt 2 fargeflekker i og ved nedre del av høyre bord".  
50
835 
m 437 v1. 75 øre Haakon - "Hvit kul inne i O i Norge".  
60
376 
YY 448 v1. 25 øre Geofysisk år - "Apostrof mellom N og O i NORGE" - fireblokk.  
100
3180 
YY 449 v1. 35 øre Geofysisk år - "Brudd på kystlinjen".  
75
3301 
YY 449 v3/v1. 35 øre Geofysisk år - "Øy utenfor Edgeøya" og "Brudd på kystlinjen" i par.  
100
1219 
YY 449 v4. 35 øre Geofysisk år - "Øy utenfor Prins Karls forland".  
75
383 
m 449 v1. 35 øre Geofysisk år - "Brudd på kystlinjen".  
50
780 
m 449 v2. 35 øre Geofysisk år - "Skade på fanen på store 5".  
50
382 
m 449 v3. 35 øre Geofysisk år - "Øy utenfor Edgeøya".  
50
384 
m 449 v3/v1. 35 øre Geofysisk år - "Øy utenfor Edgeøya" og "Brudd på kystlinjen" i par.  
100
781 
m 449 v4. 35 øre Geofysisk år - "Øy utenfor Prins Karls forland".  
50
29113 
YY 450. 65 øre Geofysisk år - fargestrek i nedre hvitrand.  
50
807 
m 453 v1. 25 øre Olav - "Rosett ove G og E".  
50
3515 
m 453 v2. 25 øre Olav - "Komma under 5".  
50
765 
YY 454 v2. 25 øre Olav - "Komma under 5" - fireblokk.  
110
3521 
m 454 v2. 25 øre Olav - "Komma under 5".  
50
591 
m 460 v1. 45 øre Olav - "Hvit perle på nedstrek på 5".  
50
29119 
m 460 v2. 45 øre Olav - "Rød flekk i venstre hvitrand".  
50
8443 
m 469. 1.00 kr Olav - Flekk i 1-tallet og i høyre marg. (Uregistrert).  
30
8444 
m 469. 1.00 kr Olav - Flekk i hvitranden opp til venstre for 1-tallet. (Uregistrert).  
30
8441 
m 469 v1. 1.00 kr Olav - "Flekk i pannen og strek i margen ut for 1 tallet".  
40
8442 
m 469 v2. 1.00 kr Olav - "Hvit flekk til venstre for ordensbåndet".  
40
8445 
m 470 v1. 1.50 kr Olav - "Loddrett strek i øvre merkerand".  
120
8446 
m 470 v2. 1.50 kr Olav - "Blå flekk i ordensbåndet".  
50
4797 
m 471 v1. 2.00 kr Olav - "Hvitt arr på nesen samt flekk i øvre vestre hjørne".  
75
29126 
m 472 v1. 5.00 kr Olav - "Strek i pannen".  
50
29137 
m 472 v1. 5.00 kr Olav - "Strek i pannen".  
50
29139 
m 472 v2. 5.00 kr Olav - "Krøll over bakhodet".  
50
29166 
m 472 v2. 5.00 kr Olav - "Krøll over bakhodet".  
50
451 
YY 487 v1. 45 øre Skip - "Mann på rånokken" - fireblokk.  
125
2959 
YY 487 v1. 45 øre Skip - "Mann på rånokken".  
100
70 
m 487 v1. 45 øre Skip - "Mann på rånokken".  
100
14282 
YY 489. 90 øre Skip - skipet med uvanlig mørk farge. Normalmerke nederst på bildet.  
100
2957 
m 497 v1. 1.00 kr Håkonshallen - "O i Håkonshallen på hjul".  
100
29169 
m 497 v1. 1.00 kr Håkonshallen - "O i Håkonshallen på hjul".  
100
767 
YY 503 v1. 90 øre Sydpoljubileum - "Lang nedstrek på P i SYDPOLEN".  
100
29180 
m 503 v1. 90 øre Sydpoljubileum - "Lang nedstrek på P i SYDPOLEN".  
100
768 
YY 519 C. 30 øre Fisk og aks - tosidig tagget merke med papirskjøt.  
50
611 
YY 543 v1. 35 øre Tekstil - "Fargeflekk over G i Norge".  
125
1227 
YY 548 v1. 90 øre Munch - "Strek mellom vinduene".  
60
770 
YY 549. 25 øre Arbeidersamfund - strek i hvitranden oppe.  
75
771 
YY 549. 25 øre Arbeidersamfund - strek i hvitranden nede.  
75
29191 
m 559 v1. 90 øre Folkehøyskole "Lang venstre stolpe på N i Norge".  
80
1151 
* 562/563. 30 øre med variant "Flekk midt på 1 i 10" på førstedagsbrev.  
150
1152 
* 562/563. 30 øre med variant "Flekk nede på 1 i 10" på førstedagsbrev.  
150
1153 
* 562/563. 60 øre med variant "Strek på plusstegnet" på førstedagsbrev.  
150
776 
YY 562. 20 øre Frigjøring - fireblokk med "Punkt mellom 1 og 0" og "Flekk nede på 1"  
100
2106 
YY 562. 20 øre Frigjøring - flekk midt på 1 i 10.  
75
2953 
YY 562. 20 øre Frigjøring - flekk på foten på 1 i 10.  
50
2954 
YY 562. 20 øre Frigjøring - flekk mellom 1 og 0.  
50
2952 
YY 562 v1. 30 øre Frigjøring - "Hvit flekk innvendig i 0 i 30".  
60
775 
YY 562 v2. 30 øre Frigjøring - "Flekk på 4 i 1945".  
60
1079 
m 562. 20 øre Frigjøring - flekk mellom 1 og 0.  
50
1082 
m 562. 20 øre Frigjøring - flekk på foten på 1 i 10.  
50
1078 
m 562 v2. 30 øre Frigjøring - "Flekk på 4 i 1945".  
50
13797 
m 563 v1. 60 øre Frigøring - "Fargestrek på plusstegnet"  
60
778 
YY 581 v1. 60 øre Europa 1966 - "Punkt i bølge under båten"  
60
5050 
m 581 v1. 60 øre Europa 1966 - "Punkt i bølge under båten"  
60
2948 
YY 602 v1. 65 øre Norsk Håndverk - "Glo på høyre fot".  
90
5051 
m 602 v1. 65 øre Norsk Håndverk - "Glo på høyre fot".  
75
29242 
m 602 v1. 65 øre Norsk Håndverk - "Glo på høyre fot".  
100
8403 
YY 669 v1. 100 øre Årlig Storting - "Skadet R i Storting".  
90
8398 
YY 701 v1. 60 øre Eventyr II - "Hvit flekk på 0 i 60".  
150
1233 
YY 714 v1. 1.00 kr Jacob Aal - "Flekk i panneluggen".  
50
4656 
m 724. 25 øre Posthorn - ramme 4 mangler delvis.  
100
14143 
m 749. 1.25 kr Arkitekturvernår - feilperforert.  
100
14123 
m 753. 1.25 kr Speiderleir - feilperforert.  
100
29233 
m 861/862. 1.25 Norske fugler I - feilperforert.  
150
29278 
YY 882. 1.10 kr Melkeprodusenter - feilperforert.  
200
2105 
YY 883. 1.50 kr Melkeprodusenter - feilperforert slik av hvitranden ned mangler. Uvanlig.  
250
1236 
YY 891 v1. 1.25 kr Innsjøskipsfart - "4 koøyne på forskipet".  
60
751 
YY 891 v2. 1.25 kr Innsjøskipsfart - "Strek på ripen".  
60
324 
YY 917 v1. 3.00 kr Kong Olav regent i 25 år - "Blå flekk mellom N og G i KONGE".  
50
29328 
m 917 v1. 3.00 kr Kong Olav regent i 25 år - "Blå flekk mellom N og G i KONGE".  
50
29330 
m 917 v1. 3.00 kr Kong Olav regent i 25 år - "Blå flekk mellom N og G i KONGE".  
50
29338 
m 917 v1. 3.00 kr Kong Olav regent i 25 år - "Blå flekk mellom N og G i KONGE".  
50
29339 
m 917 v1. 3.00 kr Kong Olav regent i 25 år - "Blå flekk mellom N og G i KONGE".  
50
29344 
m 917 v1. 3.00 kr Kong Olav regent i 25 år - "Blå flekk mellom N og G i KONGE".  
50
29345 
m 917 v1. 3.00 kr Kong Olav regent i 25 år - "Blå flekk mellom N og G i KONGE".  
50
445 
YY 964/965. 2.50 kr Egner. Heftetepar smed skjev perforering. Tagget helt ut til høyre.  
100
5354 
m 1067. 4.00 kr Norden - sterkt feilsentrert. Mangler hvitrand venstre side.  
200
28443 
m 1112. 4.00 kr Europa 1991 - feilperofert trestripe.  
300
15181 
YY 1287. 40 øre Posthorn - variant "Utagget" - vannrett par med arkmarg venstre side. Paret er fra arkposisjon 51/52 fra helarket som ble oppdelt våren 2001.  
7.000
9492 
m 1289. 3.70 kr Insekter I - feilskåret.  
200
3299 
YY Trestripe av prøvetrykk til tjenestemerker utført i tørroffset i Norges Banks seddeltrykkeri i 1961 og gjennomhullet "SPECIMEN". Merkene er i grønn farge og med verditall "0". Arkposisjon 84-86.  
3.000
17057 
Y TM 8 vo1. 2 på 5 øre - 12 istedenfor 2.  
400
17255 
Y TM 8. 2 på 5 øre - forskjøvet overtrykk.  
150
17386 
YY TM 8. 2 på 5 øre - forskjøvet overtrykk.  
75
19989 
m TM 27 v2. 40 øre boktrykk - stort rammebrudd i nedre høyre hjørne.  
50
9204 
m TM 38. 60 øre Offentlig sak - "Trekkspill".  
500
20741 
YY TM 46 II v1. 60 øre dyptrykk - hvit flekk over haleroten.  
75
837 
m TM 67 vo2. 25 øre på 20 øre Offentlig sak - "Venstre 5-tall uten hals".  
50
5056 
m TM 67 vo4. 25 øre på 20 øre Offentlig sak - "Venstre 2-tall med avkuttet fotspiss".  
50
23536 
m TM 67 vo4. 25 på 20 øre dyptrykk - venstre 2 med avkuttet fotspiss.  
50
811 
m TM 82 v1. 35 øre Off sak - "Kule under løvens fot".  
45
1281 
YY TM 89. 60 øre Off sak - Hvit strek til høyre for korset.  
75
1282 
YY TM 89 v1. 10 øre Off sak - "Hvit flekk på høyre 6-tall".  
75
353 
m TM 89 v2. 60 øre Off sak - "Hvit flekk på K".  
50
29243 
* TM 133 - 2 Kr. Off.sak offset - vannrett par med sterkt forskjøvet perforering stemplet "Varaldsøy 30.9.1979".  
800
25218 
m PM 1 v2. 1 øre "at betale" - manglende ramme etter "Norge".  
100
25687 
m PM 1. 1 øre "at betale" - hvit flekk mellom N og O i Norge.  
50
5667 
m PM 9 yb v1. 4 øre "at betale" - "Bokstavene i NORGE sterkt skadet".  
2.700
9677 
Y PM 10. 10 øre "at betale" - Del av hvit ramme 4 mangler i venstre side.  
100
9813 
m PM 10. 10 øre "at betale" - Skader i øvre felt.  
60
10270 
m PM 12 v2. 20 øre "at betale" - "Ramme 3 innsnevret i høyre side".  
80
10759 
m PM 18. 20 øre "å betale" - Skade i hjørne 2.  
60
2616 
m PM 5x v3. 50 øre "at betale" - ramme 4 avsneiet mot øvre venstre hjørne.  
75