Nettbutikk - Diverse Norge
Til innhold nettbutikk
   
Perfins
   
31978 
YY S (Skattevesenet) - NK 185 - postfrisk.  
120
18 
m AM (Arthur Mack) - NK 402.  
40
32 
m AM (Arthur Mack) - NK 460.  
30
47 
m AM (Arthur Mack) - NK 379.  
40
48 
m AM (Arthur Mack) - NK 379.  
40
49 
m AM (Arthur Mack) - NK 350.  
20
51 
m AM (Arthur Mack) - NK 350.  
20
59 
m AM (Arthur Mack) - NK 471.  
40
149 
m AM (Arthur Mack) - NK 350.  
30
m BD (Brødrene Dahl A/S) - NK 143.  
40
m BD (Brødrene Dahl A/S) - NK 157.  
30
12 
m BD (Brødrene Dahl A/S) - NK 157.  
30
19 
m BD (Brødrene Dahl A/S) - NK 157 - vannrett par.  
50
20 
m BD (Brødrene Dahl A/S) - NK 162 - vannrett par.  
75
21 
m BD (Brødrene Dahl A/S) - NK 162 - loddrett par.  
75
24 
m BD (Brødrene Dahl A/S) - NK 162 - loddrett par.  
75
31 
m BD (Brødrene Dahl A/S) - NK 175.  
50
43 
m BD (Brødrene Dahl A/S) - NK 144.  
30
63 
m BD (Brødrene Dahl A/S) - NK 127.  
20
507 
m BG & Co (Breder Gundersen, Bergen) - NK 241.  
40
31933 
m CAG (C.A. Gundersen A/S) - NK 145.  
30
31934 
m CAG (C.A. Gundersen A/S) - NK 242.  
30
31935 
m CAG (C.A. Gundersen A/S) - NK 246.  
30
16 
m CB & K (Christiania Bank og Kreditkasse) - NK 32  
75
33 
m CB & K (Christiania Bank og Kreditkasse) - NK 32  
75
31931 
m CB & K (Christiania Bank og Kreditkasse) - NK 77 IIY.  
50
31932 
m CB & K (Christiania Bank og Kreditkasse) - NK 79 X.  
30
3516 
m FBB. (F. Beyer, Bergen) - NK 121.  
40
3519 
m FBB. (F. Beyer, Bergen) - NK 245.  
30
3524 
m FBB. (F. Beyer, Bergen) - NK 189.  
20
41 
m OB & Co (Oluf Bjørneseth & Co A/S, Bergen) - NK 189.  
40
42 
m OB & Co (Oluf Bjørneseth & Co A/S, Bergen) - NK 189.  
40
31936 
m S (Skattevesenet) - NK 96.  
40
31937 
m S (Skattevesenet) - NK 96.  
40
31938 
m S (Skattevesenet) - NK 96 - vannrett par.  
60
31939 
m S (Skattevesenet) - NK 96 - loddrett par.  
75
31940 
m S (Skattevesenet) - NK 118.  
25
31941 
m S (Skattevesenet) - NK 118.  
25
31942 
m S (Skattevesenet) - NK 118.  
25
31943 
m S (Skattevesenet) - NK 119.  
40
31944 
m S (Skattevesenet) - NK 119.  
40
31945 
m S (Skattevesenet) - NK 119.  
40
31946 
m S (Skattevesenet) - NK 141.  
15
31947 
m S (Skattevesenet) - NK 141.  
15
31948 
m S (Skattevesenet) - NK 141.  
15
31949 
m S (Skattevesenet) - NK 145.  
10
31950 
m S (Skattevesenet) - NK 145.  
15
31951 
m S (Skattevesenet) - NK 145.  
15
31953 
m S (Skattevesenet) - NK 147.  
25
31954 
m S (Skattevesenet) - NK 147.  
25
31955 
m S (Skattevesenet) - NK 147.  
25
31956 
m S (Skattevesenet) - NK 147.  
25
31957 
m S (Skattevesenet) - NK 147.  
25
31958 
m S (Skattevesenet) - NK 147.  
25
31959 
m S (Skattevesenet) - NK 151.  
40
31960 
m S (Skattevesenet) - NK 151.  
40
31961 
m S (Skattevesenet) - NK 151.  
40
31962 
m S (Skattevesenet) - NK 152.  
10
31963 
m S (Skattevesenet) - NK 152.  
10
31964 
m S (Skattevesenet) - NK 152.  
10
31966 
m S (Skattevesenet) - NK 154.  
40
31967 
m S (Skattevesenet) - NK 154.  
50
31968 
m S (Skattevesenet) - NK 154.  
50
31969 
m S (Skattevesenet) - NK 177.  
60
31970 
m S (Skattevesenet) - NK 177.  
60
31971 
m S (Skattevesenet) - NK 177.  
60
31972 
m S (Skattevesenet) - NK 179.  
15
31973 
m S (Skattevesenet) - NK 179.  
15
31974 
m S (Skattevesenet) - NK 179.  
15
31975 
m S (Skattevesenet) - NK 185.  
20
31976 
m S (Skattevesenet) - NK 185.  
20
31979 
m S (Skattevesenet) - NK 152 - vannrett par.  
40
516 
m S.B. (Storm, Bull & Co, Kristiania) - NK 99.  
20
522 
m S.B. (Storm, Bull & Co, Kristiania) - NK 99.  
20
61 
m WL & Co (Westfal Larsen & Co, Bergen) - NK 140.  
100
40 
m ÆOLUS (Æolus A/S, Bergen) - NK 105.  
50