Nettbutikk - Bypost
Til innhold nettbutikk
   
Trondhjem
   
27812 
Y 1. 1 skilling 1865. Tungt hengslet.  
200
27815 
X 1. 1 skilling 1865 - uten lim. Tettklippet.  
50
27819 
X 2. 1 skilling 1867 - uten lim.  
30
27831 
Y 3. 1 skilling 1871.  
75
27964 
Y 5. 1/2 skilling 1872. Liten tynnhet.  
50
27978 
X 5. 1/2 skilling 1872. Liten tynnhet.  
20
27994 
X 6. 1 skilling 1872.  
30
28023 
Y 6. 1 skilling 1872.  
75
28033 
Y 6. 1 skilling 1872.  
75
28046 
X 6. 1 skilling 1872 - uten lim.  
30
28051 
Y 6. 1 skilling 1872.  
75
28084 
m 6. 1 skilling 1872 - stemplet "T.Hjems Bypost 11 11 7?".  
200
28097 
X 7. 2 skilling 1872 - uten lim.  
30
28103 
Y 7. 2 skilling 1872.  
75
28113 
Y 8. 1 skilling på 2 skilling 1875.  
275
28156 
X 9. 1/2 skilling 1876 - uten lim.  
30
28199 
m 9. 1/2 skilling 1876 - lettstemplet merke.  
250
28201 
Y 10. 1 skilling 1876.  
75
28215 
m 10. 1 skilling 1876 - stemplet "T.Hjems Bypost 31 3 77".  
250
28217 
YY 14 a. 2 øre på 1/2 skilling.  
600
28227 
Y 14 a. 2 øre på 1/2 skilling.  
350
28237 
YY 14 a. 2 øre på 1/2 skilling.  
600
28245 
Y 14 b. 2 øre på 1/2 skilling.  
250
28128 
X 15. 4 øre på 2 skilling 1877.  
175
28298 
Y 17. 2 øre 1877.  
40
28315 
Y 17. 2 øre 1877.  
40
28347 
Y 18. 4 øre 1877 - tynt papir.  
40
28365 
X 18. 4 øre 1877.  
20
28371 
m 18. 4 øre 1877 - tynt papir.  
125
28401 
m 19. 8 øre 1877.  
75
28507 
Y 20 a. 2 øre 1877.  
40
28523 
m 20 a. 2 øre 1877.  
100
28567 
m 20 a. 2 øre 1877.  
100
28427 
m 20 c. 2 øre 1877 - annullert med blåblyant.  
150
28573 
Y 21 IIx. 4 øre 1877.  
125
28574 
m 21 IIy. 4 øre 1877 - annullert med blåblyant.  
125
28582 
Y 22. 8 øre 1877.  
75
27833 
X 23 aU. 1 skilling 1880 - uten lim.  
20
27883 
Y 23 bU. 1 skilling 1880.  
40
27887 
Y 23 bU. 1 skilling 1880.  
40
27890 
Y 23 bU. 1 skilling 1880.  
40
27914 
YY 23 bU. 1 skilling 1880.  
60
27934 
Y 24 bA. 1 skilling påtrykt "B&Co".  
40
27941 
Y 24 bA. 1 skilling påtrykt "B&Co".  
40
27944 
Y 24 bA. 1 skilling påtrykt "B&Co".  
40
27956 
YY 24 bU. 1 skilling påtrykt "B&Co".  
350
27942 
m 24 aA. 1 skilling påtrykt "B&Co".  
150
28594 
X 25 ay. 1/2 skilling 1880 - delvis lim.  
20
28627 
Y 26 ya. 1 skilling 1880.  
75
28636 
Y 26 ya. 1 skilling 1880.  
75
28639 
Y 27 x. 2 skilling 1880.  
75
28645 
Y 28 y. 1 skilling på 2 skilling 1880.  
75
28647 
m 29 ay. 2 øre på 1/2 skilling 1880.  
75
28676 
Y 30 x. 4 øre på 2 skilling 1880.  
100
28688 
Y 30 x. 4 øre på 2 skilling 1880.  
100
28699 
Y 31 x. 8 øre på 2 skilling 1880. Tynnhet oppe.  
40
28723 
X 32 U. 4 øre 1884.  
40
28725 
X 32 U. 4 øre 1884.  
40
28719 
Y 32 b. 4 øre 1884. Tungt hengslet.  
40
28721 
m 32 c. 4 øre 1884.  
40
28757 
X 34. 4 øre 1886 - uten lim.  
50
28726 
Y 36. 8 øre 1886-1887.  
75
28730 
m 36. 8 øre 1886-1887.  
75
28738 
X 37 U. 16 øre 1886-1887.  
100
28732 
Y 37 b. 16 øre 1886-1887. Tynnhet.  
50
28734 
Y 37 b. 16 øre 1886-1887.  
75
29053 
m 38. 2 øre 1896.  
40
28997 
m 38 Ia. 2 øre 1889.  
40
28951 
m 38 Ib. 2 øre 1889.  
40
28740 
X 39 I. 4 øre 1889 - uten lim.  
75
28746 
m 39 I. 4 øre 1889.  
50
27001 
m 39 IIa. 4 øre 1891 - stemplet "Trondhjem By-Post 6 DEC. 95".  
50
27023 
m 39 IIa. 4 øre 1891.  
40
28761 
m 40. 4 øre 1889.  
150
15261 
X 41 a. 4 øre 1897 - uten lim.  
700
28792 
m 41 b. 4 øre 1897.  
300
28908 
m 47. 2 øre 1904.  
40
28925 
m 47. 2 øre 1904.  
40
28780 
YY 48. 4 øre 1901.  
100
29033 
m 50. 2 øre 1902.  
40
29046 
m 50. 2 øre 1902.  
40
28815 
Y 51. 2 øre 1904.  
60
28816 
Y 51. 2 øre 1904.  
60
28850 
m 51. 2 øre 1904 - stemplet "T.Hjems Bypost 3 4 8".  
40
28868 
m 51. 2 øre 1904 - stemplet "T.Hjems Bypost 12 4 6".  
50
28869 
m 51. 2 øre 1904 - stemplet "T.Hjems Bypost ? 4 6".  
40
28877 
m 51. 2 øre 1904 - stemplet "T.Hjems Bypost 2 7 7".  
40
28891 
m 51. 2 øre 1904 - stemplet "T.Hjems Bypost 20 1 9".  
40