Nettbutikk - Øvrige frimerkeutgaver
Til innhold nettbutikk
   
Krigsmerker 1940-1945
   
1132 
m 213. 1.00 kr Haakon 1937 - rundstemplet merke med tydelig dato.  
25
1435 
m 213. 1.00 kr Haakon 1937 - fullstemplet "Otta 19.9.39".  
40
2745 
m 213. 1.00 kr Haakon 1937 - nær fullstemplet "Fosse i Hardanger 3.IX.40".  
40
2917 
m 213. 1.00 kr Haakon 1937 - nær fullstemplet "Trondheim 7.10.38".  
40
5409 
m 214. 1.50 kr Haakon 1937 - rundstemplet merke med tydelig årstall.  
40
1131 
m 215. 2.00 kr Haakon 1937 - rundstemplet merke med tydelig årstall.  
100
5536 
m 215. 2.00 kr Haakon 1937 - stemplet "Asker 21.12.38".  
100
24462 
m 215. 2.00 kr Haakon 1937 - stemplet "Oslo 3.XI.38".  
100
994 
m 216. 5.00 kr Haakon 1937 - fem merker på klipp stemplet Det Norske Poststyret i grønt. (HK:2000)  
1.500
3327 
m 216. 5.00 kr Haakon 1937 - rundstemplet merke med tydelig årstall.  
450
8047 
m 216. 5.00 kr Haakon 1937 - vannrett trestripe stemplet "Oslo 12.I.39".  
1.000
21931 
m 216. 5.00 kr Haakon 1937 - tidsriktig torings-stemplet merke, men uten tydelig dato.  
100
21959 
m 216. 5.00 kr Haakon 1937 - tidsriktig torings-stemplet merke, men uten tydelig dato.  
100
21986 
m 216. 5.00 kr Haakon 1937 - tidsriktig torings-stemplet merke, men uten tydelig dato.  
100
1119 
m 225. 10 øre Dronning Maud - maskinstemplet "Bruk Dronning Maud merker".  
90
16425 
m 225. 10 øre Dronning Maud - maskinstemplet "Bruk Dronning Maud merker".  
90
16426 
m 225. 10 øre Dronning Maud - rundstemplet merke med tydelig dato.  
100
16432 
m 225. 10 øre Dronning Maud - vannrett par sentral maskinstemplet "Tønsberg 25.3.40".  
150
24471 
m 225. 10 øre Dronning Maud - maskinstemplet "Bruk Dronning Maud merker".  
90
24473 
m 225. 10 øre Dronning Maud - maskinstemplet "Bruk Dronning Maud merker".  
90
14692 
m 226. 15 øre Dronning Maud - maskinstemplet "Bruk Dronning Maud merker".  
90
14961 
m 226. 15 øre Dronning Maud - maskinstemplet "Bruk Dronning Maud merker".  
90
16327 
m 226. 15 øre Dronning Maud - rettvendt nær fullstemplet "Bergen 27.7.39".  
300
16428 
m 226. 15 øre Dronning Maud - maskinstemplet "Bruk Dronning Maud merker".  
90
17146 
m 226. 15 øre Dronning Maud - fullstemplet "Bekkelagshøgda 5.I.40".  
300
24470 
m 226. 15 øre Dronning Maud - maskinstemplet "Bruk Dronning Maud merker".  
90
1113 
m 227. 20 øre Dronning Maud - maskinstemplet "Bruk Dronning Maud merker".  
70
16430 
m 227. 20 øre Dronning Maud - rundstemplet merke med tydelig årstall.  
80
20214 
m 227. 20 øre Dronning Maud - pent rundstemplet merke med tydelig årstall.  
100
20257 
m 227. 20 øre Dronning Maud - nær fullstemplet "Asker 3.8.38".  
125
20264 
m 227. 20 øre Dronning Maud - fullstemplet "Brønnøysund 11.11.39".  
200
24487 
m 227. 20 øre Dronning Maud - maskinstemplet "Bruk Dronning Maud merker".  
70
24488 
m 227. 20 øre Dronning Maud - maskinstemplet "Bruk Dronning Maud merker".  
70
24489 
m 227. 20 øre Dronning Maud - maskinstemplet "Bruk Dronning Maud merker".  
70
24490 
m 227. 20 øre Dronning Maud - maskinstemplet "Bruk Dronning Maud merker".  
70
14650 
m 228. 30 øre Dronning Maud - maskinstemplet "Bruk Dronning Maud merker".  
100
20354 
m 228. 30 øre Dronning Maud - pent rundstemplet merke med tydelig årstall.  
125
20524 
m 254. 15 øre Hålogaland - med del av førstedagsstempel.  
80
20615 
m 254. 15 øre Hålogaland - med del av førstedagsstempel. Garantistemplet "Ekte FCM".  
90
24496 
m 254. 15 øre Hålogaland - med del av førstedagsstempel.  
80
9685 
m 259. Legion - rundstemplet merke med garantistempel "Ekte FCM".  
700
21839 
m 259. Legion - med del av førstedagsstempel.  
750
1122 
m 261. 1 øre V-merke med vannmerke - med tydelig årstall.  
60
15718 
m 261. 1 øre V-merke med vannmerke - med tydelig årstall.  
60
15875 
m 261. 1 øre V-merke med vannmerke - med garantistempel "Ekte FCM".  
50
23138 
m 261. 1 øre V-merke med vannmerke - med garantistempel "Ekte FCM".  
50
2166 
m 262. 2 øre V-merke med vannmerke - pent rundstemplet merke garantistemplet "Ekte FCM".  
85
1124 
m 263. 3 øre V-merke med vannmerke - pent rundstemplet merke garantistemplet "Ekte FCM".  
225
17078 
m 263. 3 øre V-merke med vannmerke - med tydelig årstall.  
200
21179 
m 263. 3 øre V-merke med vannmerke - pent rundstemplet merke garantistemplet "Ekte FCM".  
225
21189 
m 263. 3 øre V-merke med vannmerke - pent rundstemplet merke garantistemplet "Ekte FCM".  
225
24498 
m 263. 3 øre V-merke med vannmerke - med tydelig årstall.  
200
23184 
m 264. 5 øre V-merke med vannmerke - pent rundstemplet merke med tydelig årstall.  
30
24497 
m 264. 5 øre V-merke med vannmerke - med tydelig årstall.  
25
28180 
m 264. 5 øre V-merke med vannmerke - pent rundstemplet merke med tydelig dato.  
30
23198 
m 265. 7 øre V-merke med vannmerke - pent rundstemplet merke med tydelig årstall.  
40
24499 
m 265. 7 øre V-merke med vannmerke - med tydelig årstall.  
35
30487 
m 265. 7 øre V-merke med vannmerke - nær fullstemplet merke med tydelig dato.  
40
527 
m 266. 10 øre V-merke med vannmerke - merke med del av maskinstempel "V med ekeløv".  
275
1128 
m 266. 10 øre V-merke med vannmerke - merke med del av maskinstempel "V med ekeløv".  
275
1129 
m 266. 10 øre V-merke med vannmerke - vannrett par sentralt stemplet "Trondheim 25.9.41".  
450
4090 
m 266. 10 øre V-merke med vannmerke - merke med del av maskinstempel "V med ekeløv".  
275
4303 
m 266. 10 øre V-merke med vannmerke - merke med del av maskinstempel "V med ekeløv".  
275
4775 
m 266. 10 øre V-merke med vannmerke - vannrett par maskinstemplet "V med ekeløv".  
400
19736 
m 266. 10 øre V-merke med vannmerke - merke med del av maskinstempel "V med ekeløv".  
275
22356 
m 266. 10 øre V-merke med vannmerke - pent merke med tydelig årstall.  
300
1100 
m 267. 14 øre V-merke med vannmerke - med tydelig årstall.  
175
17351 
m 267. 14 øre V-merke med vannmerke - merke ned tydelig årstall.  
180
17542 
m 267. 14 øre V-merke med vannmerke - merke ned tydelig årstall.  
180
22444 
m 267. 14 øre V-merke med vannmerke - pent rundstemplet merke garantistemplet "Ekte FCM".  
175
22459 
m 267. 14 øre V-merke med vannmerke - pent rundstemplet merke garantistemplet "Ekte FCM".  
175
22467 
m 267. 14 øre V-merke med vannmerke - rundstemplet merke ned tydelig årstall.  
180
855 
m 268 a. 15 øre V-merke med vannmerke - med tydelig årstall.  
35
18729 
m 268 a. 15 øre V-merke med vannmerke - pent rundstemplet merke med tydelig årstall.  
40
8669 
m 268 b. 15 øre V-merke med vannmerke - med tydelig årstall.  
15
18770 
m 268 b. 15 øre V-merke med vannmerke - med tydelig årstall.  
20
19164 
m 268 b. 15 øre V-merke med vannmerke - med tydelig årstall.  
20
23241 
m 268 b. 15 øre V-merke med vannmerke - med tydelig årstall.  
20
2500 
m 269. 30 øre V-merke med vannmerke - med tydlig årstall.  
35
19853 
m 269. 30 øre V-merke med vannmerke - pent merke med tydelig dato.  
40
19919 
m 269. 30 øre V-merke med vannmerke - pent merke med tydelig dato.  
40
2119 
m 270. 35 øre V-merke med vannmerke - nær fullstemplet merke.  
15
20106 
m 270. 35 øre V-merke med vannmerke - pent merke med tydelig dato.  
25
20406 
m 270. 35 øre V-merke med vannmerke - pent merke med tydelig dato.  
25
20452 
m 270. 35 øre V-merke med vannmerke - pent merke med tydelig dato.  
25
4751 
m 271. 40 øre V-merke med vannmerke - med tydlig årstall.  
85
23247 
m 271. 40 øre V-merke med vannmerke - med tydlig årstall.  
85
23248 
m 271. 40 øre V-merke med vannmerke - med tydlig årstall.  
85
23249 
m 271. 40 øre V-merke med vannmerke - med tydlig årstall.  
85
18393 
m 272. 50 øre V med vannmerke - fireblokk stemplet "Oslo-Solli 19.VIII.41". Attest : F.C.M.  
15.000
23255 
m 272. 50 øre V-merke med vannmerke - stemplet "Oslo". Attest : F.C. Moldenhauer.  
4.000
30524 
m 272. 50 øre V-merke med vannmerke - vannrett par med del av "Oslo 18.IX.41". Attest : F.C. Moldenhauer.  
6.500
30622 
m 272. 50 øre V-merke med vannmerke - stemplet "12.IX.41". Attest : F.C. Moldenhauer.  
4.000
15864 
m 273. 60 øre V-merke med vannmerke - nær fullstemplet merke med tydelig dato.  
25
20659 
m 273. 60 øre V-merke med vannmerke - nær fullstemplet merke med tydelig dato.  
25
23251 
m 273. 60 øre V-merke med vannmerke - nær fullstemplet merke med tydelig dato.  
25
23252 
m 273. 60 øre V-merke med vannmerke - nær fullstemplet merke med tydelig dato.  
25
747 
m 274. 1 øre V-merke - pent rundstemplet merke garantistemplet "Ekte FCM".  
45
2115 
m 274. 1 øre V-merke - med tydelig årstall.  
50
23266 
m 274. 1 øre V-merke - med tydelig årstall.  
50
16367 
m 275. 2 øre V-merke - pent rundstemplet merke garantistemplet "Ekte FCM".  
85
21037 
m 275. 2 øre V-merke - med tydelig årstall.  
100
21050 
m 275. 2 øre V-merke - med tydelig årstall.  
100
21105 
m 275. 2 øre V-merke - med tydelig årstall.  
100
23683 
m 275. 2 øre V-merke - pent rundstemplet merke garantistemplet "Ekte FCM".  
85
24059 
m 275. 2 øre V-merke - pent rundstemplet merke garantistemplet "Ekte FCM".  
85
24089 
m 276. 3 øre V-merke - med tydelig årstall.  
60
16457 
m 277. 5 øre V-merke - nær fullstemplet merke med tydelig dato.  
15
26798 
m 277. 5 øre V-merke - nær fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
4752 
m 278. 7 øre V-merke - med tydelig årstall.  
65
13689 
m 278. 7 øre V-merke - med tydelig dato.  
70
26930 
m 278. 7 øre V-merke - med tydelig dato.  
70
27112 
m 278. 7 øre V-merke - med tydelig dato.  
70
5368 
m 279. 10 øre V-merke - nær fullstemplet merke med tydelig dato.  
10
27186 
m 279. 10 øre V-merke - nær fullstemplet merke med tydelig dato.  
10
27405 
m 279. 10 øre V-merke - nær fullstemplet merke med tydelig dato.  
10
27752 
m 279. 10 øre V-merke - nær fullstemplet merke med tydelig dato.  
10
27811 
m 279. 10 øre V-merke - nær fullstemplet merke med tydelig dato.  
10
27937 
m 279. 10 øre V-merke - nær fullstemplet merke med tydelig dato.  
10
1102 
m 280. 12 øre V-merke - med tydelig årstall.  
160
24422 
m 280. 12 øre V-merke - pent merke garantistemplet "Ekte FCM".  
170
24455 
m 280. 12 øre V-merke - pent merke garantistemplet "Ekte FCM".  
170
24460 
m 280. 12 øre V-merke - pent merke garantistemplet "Ekte FCM".  
170
28602 
m 280. 12 øre V-merke - med tydelig årstall.  
160
24465 
m 281. 15 øre V-merke - med tydelig dato.  
140
24476 
m 281. 15 øre V-merke - med tydelig årstall.  
150
28906 
m 281. 15 øre V-merke - med tydelig dato.  
140
29118 
m 281. 15 øre V-merke - med tydelig dato.  
140
29446 
m 281. 15 øre V-merke - med tydelig dato.  
140
29675 
m 282. 20 øre V-merke - pent fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
29802 
m 282. 20 øre V-merke - pent fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
29869 
m 282. 20 øre V-merke - pent fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
29870 
m 282. 20 øre V-merke - pent fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
16461 
m 283. 25 øre V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
25
30054 
m 283. 25 øre V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
25
30317 
m 283. 25 øre V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
25
30320 
m 283. 25 øre V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
25
30326 
m 283. 25 øre V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
25
2114 
m 284. 30 øre V-merke - med tydelig årstall.  
40
30371 
m 284. 30 øre V-merke - nær fullstemplet merke med tydelig dato.  
45
30485 
m 284. 30 øre V-merke - med tydelig årstall.  
40
30489 
m 284. 30 øre V-merke - med tydelig årstall.  
40
16463 
m 285. 35 øre V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
30492 
m 285. 35 øre V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
30493 
m 285. 35 øre V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
30494 
m 285. 35 øre V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
30511 
m 285. 35 øre V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
16464 
m 286. 40 øre V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
30540 
m 286. 40 øre V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
30554 
m 286. 40 øre V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
30561 
m 286. 40 øre V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
30562 
m 287. 50 øre V-merke - pent merke med tydelig dato.  
25
30563 
m 287. 50 øre V-merke - pent merke med tydelig dato.  
25
30567 
m 287. 50 øre V-merke - pent merke med tydelig dato.  
25
30573 
m 287. 50 øre V-merke - pent merke med tydelig dato.  
25
30592 
m 288. 60 øre V-merke - pent merke med tydelig dato.  
20
30593 
m 288. 60 øre V-merke - pent merke med tydelig dato.  
20
30595 
m 288. 60 øre V-merke - pent merke med tydelig dato.  
20
30596 
m 288. 60 øre V-merke - pent merke med tydelig dato.  
20
30597 
m 289. 1.00 kr V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
30598 
m 289. 1.00 kr V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
30599 
m 289. 1.00 kr V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
30600 
m 289. 1.00 kr V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
30601 
m 289. 1.00 kr V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
30602 
m 289. 1.00 kr V-merke - fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
18440 
m 290. 1.50 kr V-merke - pent merke med tydelig dato.  
150
24521 
m 290. 1.50 kr V-merke - pent merke med tydelig dato.  
150
24547 
m 290. 1.50 kr V-merke - pent merke med tydelig dato.  
150
24553 
m 290. 1.50 kr V-merke - pent merke med tydelig dato.  
150
30522 
m 290. 1.50 kr V-merke - pent merke med tydelig dato.  
150
30603 
m 290. 1.50 kr V-merke - nær fullstemplet merke med tydelig dato.  
160
2706 
m 291. 2.00 kr V-merke - med tydelig dato.  
425
13307 
" 291. 2.00 kr V-merke - firestripe stemplet "Oslo-Moløkka 23.8.41" på lite brevstykke.  
1.200
20719 
m 291. 2.00 kr V-merke - med tydelig dato.  
425
24662 
m 291. 2.00 kr V-merke - med tydelig dato.  
425
24674 
m 291. 2.00 kr V-merke - med tydelig dato.  
425
24696 
m 291. 2.00 kr V-merke - med tydelig dato.  
425
24797 
m 291. 2.00 kr V-merke - med tydelig dato.  
425
4563 
m 292. 5.00 kr V-merke - stemplet i februar 1944.  
1.100
22194 
m 292. 5.00 kr V-merke - med tydelig årstall.  
1.100
22603 
m 292. 5.00 kr V-merke - med tydelig årstall.  
1.100
24913 
m 292. 5.00 kr V-merke - med tydelig årstall.  
1.100
25158 
m 292. 5.00 kr V-merke - tidsriktig stemplet.  
900
25306 
m 292. 5.00 kr V-merke - tidsriktig stemplet.  
900
31303 
m 292. 5.00 kr V-merke - med tydelig årstall.  
1.000
24372 
m 293. 10 ø Hvit V - med tydelig årstall.  
125
30604 
m 293. 10 ø Hvit V - med tydelig årstall.  
125
24505 
" 300. 20 øre Quisling - stemplet "Oslo Førstedagsstempel 1.2.42". på brevstykke.  
200
25304 
m 300. 20 øre Quisling - med del av førstedagsstempel.  
200
30610 
m 301. 20 øre Quisling 1.2.42 - merke garantistemplet "Ekte FCM".  
225
30611 
m 301. 20 øre Quisling 1.2.42 - merke garantistemplet "Ekte FCM".  
225
3315 
m 306. 20 øre Rikstinget - vannrett par sentralt stemplet "Oslo-Tøyen 8.5.45".  
100
30615 
m 306. 20 øre Rikstinget - merke med tydelig årstall.  
60
30634 
m 309. 20 øre Postforening - merke med del av førstedags-stempel.  
25
30635 
m 309. 20 øre Postforening - merke med del av førstedags-stempel.  
25
30638 
m 309. 20 øre Postforening - nær fullstemplet merke med tydelig dato.  
40
30643 
m 310. 30 øre Postforening - nær fullstemplet merke med tydelig dato.  
50
777 
m 318. 20 øre Frontkjemper - med del av førstedagsstempel.  
60
16449 
m 318. 20 øre Frontkjemper - merke med tydelig årstall.  
60
26626 
m 318. 20 øre Frontkjemper - med del av førstedagsstempel.  
60
26639 
m 318. 20 øre Frontkjemper - med del av førstedagsstempel.  
60
26698 
m 318. 20 øre Frontkjemper - med del av førstedagsstempel.  
60
30631 
m 318. 20 øre Frontkjemper - merke med tydelig årstall.  
60
30633 
m 318. 20 øre Frontkjemper - merke med tydelig årstall.  
60
10745 
m 319. 10 øre Landshjelp I - merke med del av førstedagsstempel.  
60
16437 
m 320. 20 øre Landshjelp I - merke med del av førstedagsstempel.  
60
30650 
m 320. 20 øre Landshjelp I - merke med del av førstedagsstempel.  
65
16438 
m 321. 40 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.  
60
30653 
m 321. 40 øre Landshjelp I - med tydelig årstall.  
70
30654 
m 321. 40 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.  
60
3035 
m 322. 10 øre Krigsforlis - stemplet i riktid tid.  
70
30655 
m 322. 10 øre Krigsforlis - stemplet i riktid tid.  
70
30656 
m 322. 10 øre Krigsforlis - med tydelig årstall.  
75
3040 
m 324. 20 øre Krigsforlis - med tydelig årstall.  
70
27818 
m 324. 20 øre Krigsforlis - fullstemplet "Undrumsdal 6.VI.44".  
150
30662 
m 324. 20 øre Krigsforlis - med tydelig dato.  
75
30663 
m 324. 20 øre Krigsforlis - med tydelig dato.  
75
3042 
m 325. 40 øre Gran - med tydelig årstall.  
40
27863 
m 325. 40 øre Gran - nær fullstemplet "Hordvik i Nordhordland 22.IX.44".  
50
27970 
m 325. 40 øre Gran - nær fullstemplet "Bergen 31.7.44".  
50
30666 
m 325. 40 øre Gran - med tydelig dato.  
40
3047 
m 326. 5 øre Landshjelp II - stemplet i riktig tid.  
60
30668 
m 326. 5 øre Landshjelp II - stemplet i riktig tid.  
60
5449 
" 326/327. Landshjelp II - komplett serie på brevstykke stemplet "Bergen 2.12.44".  
180
5450 
" 326/329. Landshejlp II - parserie på brevstykker stemplet "Bergen 2.12.44".  
360
30670 
m 327. 10 øre Landshjelp II - stemplet i riktig tid.  
60
30672 
m 328. 15 øre Landshjelp II - med tydelig dato.  
70
30673 
m 328. 15 øre Landshjelp II - med tydelig dato.  
70
28100 
m 329. 20 øre Landshjelp II - med stor del av "Fauske 12.1.45".  
70
30680 
m TM 48. 5 øre Solkors - med tydelig dato.  
20
30681 
m TM 48. 5 øre Solkors - med tydelig dato.  
25
576 
m TM 49. 7 øre Solkors - med tydelig dato.  
25
948 
m TM 49. 7 øre Solkors - med tydelig dato.  
25
3311 
m TM 49. 7 øre Solkors - med tydelig dato.  
25
30684 
m TM 49. 7 øre Solkors - med tydelig dato.  
25
2218 
m TM 50. 10 øre Solkors - nær fullstemplet merke med tydelig dato.  
20
24726 
m TM 51. 15 øre Solkors - pent rundstemplet merke garantistemplet "Ekte FCM".  
230
24763 
m TM 51. 15 øre Solkors - pent rundstemplet merke garantistemplet "Ekte FCM".  
230
24950 
m TM 51. 15 øre Solkors - pent rundstemplet merke garantistemplet "Ekte FCM".  
230
20379 
m TM 52. 20 øre Solkors - fullstemplet "Sirnes 24.IV.45".  
50
20522 
m TM 52. 20 øre Solkors - rettvendt nær fullstemplet "Suldalsosen 4.XI.43".  
50
24952 
m TM 52. 20 øre Solkors - fullstemplet "Eikelandsosen 20.4.43".  
50
30688 
m TM 52. 20 øre Solkors - fullstemplet "Strandvik 27.2.44".  
40
8519 
m TM 53. 25 øre Solkors - pent rundstemplet merke garantistemplet "Ekte FCM".  
250
30689 
m TM 53. 25 øre Solkors - merke med tydelig årstall.  
260
30690 
m TM 53. 25 øre Solkors - merke med tydelig årstall.  
150
15780 
m TM 55. 35 øre Solkors - med tydelig dato.  
120
19305 
m TM 56. 40 øre Solkors - med tydelig dato.  
20
19347 
m TM 56. 40 øre Solkors - med tydelig dato.  
20
19517 
m TM 56. 40 øre Solkors - med tydelig dato.  
20
19523 
m TM 56. 40 øre Solkors - med tydelig dato.  
20
19891 
m TM 57. 60 øre Solkors - pent rundstemplet merke garantistemplet "Ekte FCM".  
120
20296 
m TM 57. 60 øre Solkors - pent rundstemplet merke garantistemplet "Ekte FCM".  
120