Nettbutikk - Øre-perioden 1877 til 1909
Til innhold nettbutikk
   
Kronemerker/provisorier
   
957 
Y 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - normalmerke.  
225
28058 
YY 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - merke med full øvre venstre hjørnemarg.  
1.800
28392 
Y 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - pent merke.  
300
952 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - normalmerke.  
300
960 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - med del av "Skien 5.III.06".  
300
3468 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - med deler av "Skien 15.II.07".  
300
4286 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - normalmerke.  
300
14371 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - skjev opp til venstre.  
250
14671 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - pent pakkepost-stemplet merke.  
300
15074 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - pent pakkepost-stemplet merke.  
300
15690 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - med stor del av "Lærdal 4.VIII.06".  
300
15784 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - lettstemplet merke med god tagging og sentrering.  
325
16077 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - lettstemplet merke. Tynn flekk.  
100
16216 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - lettstemplet pent merke.  
300
16299 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - pent rundstemplet merke.  
325
16475 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - med stor del av "Lærdal 10.XII.06". Vannrett brekk.  
200
16614 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - med stor del av "Polhavet".  
400
16829 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - normalmerke.  
250
16841 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - pakkepost-stemplet merke.  
275
16845 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - pent pakkepost-stemplet merke.  
275
17410 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - pakkepost-stemplet merke. Skjev opp.  
225
17640 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - lettstemplet merke.  
300
17641 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - nær fullstemplet "Stavanger 2.IX.05".  
500
17646 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - litt urent stemplet merke.  
250
18027 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - pent rundstemplet merke.  
325
18134 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - fullstemplet "Kristiania 2.III.07". Bue fra annet stempel.  
275
18156 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - pakkepost-stemplet merke.  
250
18271 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - rundstemplet merke.  
250
18343 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - lettstemplet pent merke.  
350
18357 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - pent rundstemplet merke.  
400
18361 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - pent rundstemplet merke.  
300
18382 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - pakkepost-stemplet merke.  
275
18451 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - velsentrert merke med pakkepost-stempel.  
300
18573 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - pent rundstemplet merke.  
300
18646 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - pen 9-blokk pakkepost-stemplet "Kristiania 9.XI.07". En meget uvanlig enhet.  
3.000
18714 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - vannrett firestripe stemplet "Hamar 19.VII.06".  
1.300
19956 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - nær rettvendt fullstemplet "Kristiansund N 28.VI.07".  
2.000
28377 
m 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - variant: Forskjøvet overtrykk.  
1.000
9766 
m 85 II. 1.00 kr provisorie 1905 - lettstemplet pent merke.  
800
10582 
m 85 II. 1.00 kr provisorie 1905 - lettstemplet pent merke.  
800
16381 
m 85 II. 1.00 kr provisorie 1905 - litt tungt stemplet merke.  
700
28378 
m 85 II. 1.00 kr provisorie 1905 - nær fullstemplet "Kristiania 4.IV.06". Merket er så skjevt at nabomerket synes nede.  
1.000
28379 
m 85 II. 1.00 kr provisorie 1905 - med del av "Kristiansund N. 5.VI.07".  
900
28380 
m 85 II. 1.00 kr provisorie 1905 - pent merke med god tagging og sentrering.  
900
28382 
m 85 II. 1.00 kr provisorie 1905 - stemplet "Drammen 16.V.08". God tagging.  
800
28384 
m 85 II. 1.00 kr provisorie 1905 - normalmerke med litt uren tagging.  
500
28385 
m 85 II. 1.00 kr provisorie 1905 - normalmerke med litt uren tagging.  
600
2340 
Y 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - normalmerke.  
450
28171 
YY 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - merke med full nedre høyre hjørnemarg.  
2.200
28452 
Y 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - letthengslet pent merke. Skjev til høyre.  
500
28453 
Y 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - velsentrert letthengslet merke.  
600
28454 
Y 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - pent merke. Mangler en tagg nede.  
350
969 
" 86 I og 87 I. 2 stk kr 1.50 og 1 stk kr 2.00 sammen med tre stk 77II på følgebrevklipp. (1.850.-)  
1.200
998 
" 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 stemplet Bureau de Mer Kr.sand-Fredriskshavn D.  
600
16929 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - med stor del av "Kristiania 4.IV.06".  
800
17435 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - del av "Arendal 27.VII.05".  
700
18159 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - lettstemplet pent merke.  
650
18735 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - velsentrert merke med pakkepost-stempel.  
600
18758 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - litt urent merke fullstemplet "Christianssand S 6.III.06".  
400
18898 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - pent rundstemplet merke. Skjev opp til høyre.  
500
18930 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - merke med god sentrering nær fullstemplet "Skien 16.II.15".  
800
18986 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - pent rundstemplet merke.  
700
18990 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - pent rundstemplet merke.  
700
19024 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - pent rundstemplet merke.  
700
19025 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - litt tungt pakkepost-stemplet merke.  
300
19028 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - pakkepost-stemplet merke. Mangler en tagg oppe.  
200
19034 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - litt tungt pakkepost-stemplet merke.  
300
19038 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - pent rundstemplet merke.  
600
19046 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - rundstemplet merke med deler av to stempler.  
600
19068 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - pent rundstemplet merke.  
600
19093 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - nær fullstemplet "Kristiania 19.II.07".  
600
19094 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - rundstemplet merke med deler av to stempler.  
500
19119 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - rundstemplet merke med deler av to stempler.  
500
19126 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - rundstemplet merke med deler av to stempler.  
500
24579 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - velsentrert fargefriskt merke. Litt ujevn tagging.  
450
26552 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - med del av pakkespost-stempel "Kristiania". Et par lave tagger.  
300
26921 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - med stor del av "Elverum 1.VII.06". God tagging og sentrering.  
700
27417 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - nær fullstemplet "Fredrikstad 6.VII.07". God tagging og sentrering.  
700
27688 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - nær fullstemplet "Kristiania 6.III.07".  
650
28335 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - sidevendt nær fullstemplet "Hønefoss 10.V.10".  
800
28444 
m 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - pakkepost-stemplet merke med kvalitetsanmerkninger.  
300
19142 
m 86 II. 1.50 kr provisorie 1905 - pent rundstemplet merke.  
900
19230 
m 86 II. 1.50 kr provisorie 1905 - pent rundstemplet merke.  
900
19256 
m 86 II. 1.50 kr provisorie 1905 - fireblokk stemplet "Skien 5.VI.13".  
3.000
16505 
Y 87. 2.00 kr provisorie 1905 - merke med falskt overtrykk.  
300
964 
YY 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - pent normalmerke med god tagging.  
1.500
965 
Y 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - pent normalmerke med god tagging.  
475
16645 
YY 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - pent normalmerke med god tagging.  
1.500
29506 
YY 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - merke med full øvre venstre hjørnemarg.  
2.600
5259 
Y 87 II. 2.00 kr provisorie 1905 - letthengslet pent merke med god tagging.  
500
28397 
YY 87 II. 2.00 kr provisorie 1905 - pent merke med god tagging.  
2.600
28398 
YY 87 II. 2.00 kr provisorie 1905 - pent merke med god tagging.  
2.600
28399 
Y 87 II. 2.00 kr provisorie 1905 - letthengslet merke med god tagging og sentrering.  
600
28400 
Y 87 II. 2.00 kr provisorie 1905 - letthengslet merke med god tagging og sentrering.  
600
968 
m 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - normalmerke.  
475
3463 
" 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - stemplet "Polhavet" på klipp.  
400
3466 
m 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - kvalitetsanmerkninger. (HK:550).  
75
3467 
m 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - merke med liten tagge-anmerkning. (550.-).  
200
16402 
m 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - vannrett par sentralt stemplet "Grimstad 6.XII.05".  
900
16827 
m 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - vannrett firestripe med to rettvendte stempler "Odda 15.VI.07". Dekorativ.  
3.000
19322 
" 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - vannrett trestripe med pakkepost-stempel "Christiania 7.V.06".  
1.500
19333 
m 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - vannrett femstripe med stemplet "Bodø 30.III.14" på brevstykke.  
3.000
19424 
m 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - velsentrert med stor del av "Kristiania H 5.VIII.06".  
700
19552 
m 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - med stor del av "Hønefoss 24.II.09".  
700
19563 
m 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - pent rundstemplet merke.  
650
19595 
m 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - med del av "Drammen".  
650
19619 
m 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - pent merke med pakkepost-stempel.  
550
19695 
m 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - pent merke med pakkepost-stempel.  
500
19710 
m 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - pent merke med pakkepost-stempel.  
500
19723 
m 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - pent merke med pakkepost-stempel.  
500
19734 
m 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - merke med pakkepost-stempel.  
500
19738 
m 87 II. 2.00 kr provisorie 1905 - pent rundstemplet merke.  
1.000
19791 
m 87 II. 2.00 kr provisorie 1905 - pent rundstemplet merke.  
900
19815 
m 87 II. 2.00 kr provisorie 1905 - merke med pakkepost-stempler. Et rundt hjørne.  
350
2822 
Y 88 x. 30 øre på 7 skilling - normalmerke.  
45
9565 
YY 88 x. 30 øre på 7 skilling - fireblokk.  
700
10241 
Y 88 x. 30 øre på 7 skilling - normalmerke.  
45
11292 
YY 88 y. 30 øre på 7 skilling - normalmerke.  
130
14634 
Y 88 y. 30 øre på 7 skilling - velsentrert pent merke.  
50
14643 
Y 88 y. 30 øre på 7 skilling - normalmerke.  
40
24544 
YYsY 88 y. 30 øre på 7 skilling - velsentrert fireblokk. De to nedre merker er postfriske.  
600
2824 
m 88. 30 øre på 7 skilling - normalmerke.  
50
2825 
m 88. 30 øre på 7 skilling - pent rundstemplet merke.  
70
19272 
m 88. 30 øre på 7 skilling - pent nær fullstemplet merke.  
100
19699 
m 88. 30 øre på 7 skilling - normalmerke.  
50
19700 
m 88. 30 øre på 7 skilling - velsentrert pent merke.  
90
15102 
m 88 x v1. 30 øre på 7 skilling - variant "Oppgravert under sjallstykket".  
200
20259 
m 88 x v1. 30 øre på 7 skilling - variant "Oppgravert under sjallstykket".  
200
19195 
m 88 y v1. 30 øre på 7 skilling - variant "Oppgravert under sjallstykket".  
250
945 
m 89. 1.00 kr Haakon 1907 - pakkepost-stemplet merke. (250.-).  
220
976 
m 89. 1.00 kr Haakon 1907 - pent rundstemplet merke.  
230
5013 
m 89. 1.00 kr Haakon 1907 - merke med liten kvalitetsanmerkning. (250.-).  
100
19701 
m 89. 1.00 kr Haakon 1907 - merke med liten kvalitetsanmerkning. (250.-).  
100
19702 
m 89. 1.00 kr Haakon 1907 - vannrett trestripe.  
600
19703 
m 89. 1.00 kr Haakon 1907 - velsentrert vannrett par.  
450
19747 
m 89. 1.00 kr Haakon 1907 - pakkepost-stemplet merke. (250.-).  
220
19748 
m 89. 1.00 kr Haakon 1907 - vannrett par.  
400
1224 
Y 90. 1.50 kr Haakon 1907 - ekstremt skjevperforert merke.  
550
19716 
Y 90. 1.50 kr Haakon 1907 - pent normalmerke.  
550
19744 
YY 90. 1.50 kr Haakon 1907 - pent merke.  
2.000
27997 
YY 90. 1.50 kr Haakon 1907 - velsentrert pent merke.  
2.000
977 
m 90. 1.50 kr Haakon 1907 - pent pakkepost-stemplet merke.  
550
19717 
m 90. 1.50 kr Haakon 1907 - velsentrert vannrett par sentralt stemplet "Bodø 21.III.11".  
1.000
19753 
m 90. 1.50 kr Haakon 1907 - merke med liten kvalitetsanmerkning.  
150
28441 
m 90. 1.50 kr Haakon 1907 - hengsleforsterket vannrett 5-stripe pakkepost-stemplet "Bergen 8.XII.10". Uvanlig.  
3.000
1383 
Y 91. 2.00 kr Haakon 1907 - letthengslet merke med god tagging og sentrering.  
900
19718 
Y 91. 2.00 kr Haakon 1907 - pent normalmerke.  
900
19745 
YY 91. 2.00 kr Haakon 1907 - velsentrert merke med god tagging.  
3.700
946 
m 91. 2.00 kr Haakon 1907 - pent rundstemplet merke.  
850
19721 
m 91. 2.00 kr Haakon 1907 - pent rundstemplet merke.  
900
19754 
m 91. 2.00 kr Haakon 1907 - velsentrert merke med pakkepoststempel.  
800
28415 
m 91. 2.00 kr Haakon 1907 - med deler av "Hammerfest 23.II.16". God tagging.  
950
28436 
m 91. 2.00 kr Haakon 1907 - pakkepost-stemplet merke.  
700
28437 
m 91. 2.00 kr Haakon 1907 - pakkepost-stemplet merke.  
700
28438 
m 91. 2.00 kr Haakon 1907 - pakkepost-stemplet merke.  
700
28440 
m 91. 2.00 kr Haakon 1907 - pakkepost-stemplet merke.  
700
29175 
m 91. 2.00 kr Haakon 1907 - vannrett trestripe stemplet "Aalesund 30.V.16".  
2.500
5019 
Y 92 a. 15 øre på 4 skilling - pent merke. (80.-).  
60
979 
YY 92 b. 15 øre på 4 skilling.  
60
982 
Y 92 b. 15 øre på 4 skilling.  
25
983 
YY 92 b. 15 øre på 4 skilling - fireblokk.  
250
5018 
YY 92 b. 15 øre på 4 skilling - loddrett par med variant "Diamant-tagget". Arkmarg oppe.  
1.500
19725 
YY 92 b. 15 øre på 4 skilling - fireblokk med variant "Diamant-tagget". Arkmarg oppe.  
2.500
31464 
m 92 a. 15 øre på 4 skilling fiolett.  
100
31466 
m 92 a. 15 øre på 4 skilling fiolett.  
80
31468 
m 92 a. 15 øre på 4 skilling fiolett.  
80
31469 
m 92 a. 15 øre på 4 skilling fiolett.  
100
2829 
m 92 b. 15 øre på 4 skilling - vannrett par.  
60
19728 
m 92 b. 15 øre på 4 skilling - pent nær fullstemplet merke.  
60
19729 
m 92 b. 15 øre på 4 skilling - pent normalmerke.  
30
19732 
m 92 b. 15 øre på 4 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Vardø 14.I.09".  
60
8279 
YY 93. 1.00 kr Haakon 1909 - pent merke med god tagging.  
4.700
5015 
m 93. 1.00 kr Haakon 1909 - pakkepoststemplet merke. (1.000.-).  
500
19757 
m 93. 1.00 kr Haakon 1909 - vannrett par.  
1.500
19758 
m 93. 1.00 kr Haakon 1909 - vannrett firestripe rundstemplet "Hamar 28.XII.10".  
3.500
19759 
m 93. 1.00 kr Haakon 1909 - pent rundstemplet merke. (1.000.-).  
850
19762 
m 93. 1.00 kr Haakon 1909 - litt tungt stemplet merke.  
500
985 
YY 94. 1.50 kr Haakon 1909.  
2.000
19740 
YY 94. 1.50 kr Haakon 1909.  
2.000
19741 
YY 94. 1.50 kr Haakon 1909.  
2.000
19743 
YY 94. 1.50 kr Haakon 1909 - velsentrert merke.  
2.200
19766 
m 94. 1.50 kr Haakon 1909 - rundstemplet merke med to stempler. (3.200.-).  
2.500
19768 
m 94. 1.50 kr Haakon 1909 - pent rundstemplet merke. (3.200.-).  
2.800
19769 
m 94. 1.50 kr Haakon 1909 - pent rundstemplet merke. (3.200.-).  
2.800
28420 
m 94. 1.50 kr Haakon 1909 - vannrett par sentralt stemplet "Moss 8.II.11".  
6.000
28422 
m 94. 1.50 kr Haakon 1909 - lettstemplet merke med god tagging og sentrering.  
3.000
28423 
m 94. 1.50 kr Haakon 1909 - lett pakkepost-stemplet merke.  
2.000
5694 
Y 95. 2.00 kr Haakon 1909 - letthengslet merke. (1.000.-).  
850
19779 
Y 95. 2.00 kr Haakon 1909 - merke med litt uren tagging. (1.000.-).  
700
988 
m 95. 2.00 kr Haakon 1909 - pent rundstemplet merke.  
60
990 
m 95. 2.00 kr Haakon 1909 - trestripe.  
175
992 
m 95. 2.00 kr Haakon 1909 - femstripe pent stemplet "Trondhjem 14.XII.16".  
300
993 
m 95. 2.00 kr Haakon 1909 - fireblokk.  
300
2832 
m 95. 2.00 kr Haakon 1909 - firestripe stemplet "Kristiansand S. 3.X.14". Hengsleforsterket.  
200
19776 
m 95. 2.00 kr Haakon 1909 - vannrett par.  
100
19780 
m 95. 2.00 kr Haakon 1909 - rundstemplet merke.  
45
19781 
m 95. 2.00 kr Haakon 1909 - normalmerke. (60.-).  
40
19782 
m 95. 2.00 kr Haakon 1909 - normalmerke. (60.-).  
40