Nettbutikk - Øre-perioden 1877 til 1909
Til innhold nettbutikk
   
Chr.H.Knudsen - ustemplet
   
814 
Y 66. 3 øre grovtagget - letthengslet merke med taggefeil 3.  
275
10268 
Y 66. 3 øre grovtagget - letthengslet pent merke med taggfeil 3. Meget god tagging for utgaven.  
300
25766 
YY 66. 3 øre grovtagget - pent merke med meget god tagging. Litt skjev ned til høyre.  
800
25771 
Y 66. 3 øre grovtagget - letthengslet pent merke. Skjev til venstre.  
275
25778 
Y 66. 3 øre grovtagget - pent merke med god tagging og sentrering.  
300
25779 
Y 66. 3 øre grovtagget - pent merke med god tagging og sentrering.  
300
25784 
Y 66. 3 øre grovtagget - pent merke med god tagging og sentrering.  
300
25790 
Y 66. 3 øre grovtagget - pent normalmerke. (275.-).  
225
25795 
Y 66. 3 øre grovtagget - pent merke med taggefeil 2.  
300
10276 
Y 67. 5 øre grovtagget - merke med taggefeil 2. Litt kraftig hengslet. (175.-).  
125
25805 
Y 67. 5 øre grovtagget - pent merke med god tagging. Liten tynnhet. (175.-).  
50
10277 
Y 69. 20 øre grovtagget - pent merke med taggefeil 1. Litt skjev ned til venstre. (700.-).  
550
25853 
Y 69. 20 øre grovtagget - velsentrert merke med taggefeil 2.  
800
25870 
Y 69. 20 øre grovtagget - pent normalmerke. (700.-).  
625
25874 
Y 69. 20 øre grovtagget - pent normalmerke. Skjev ned til venstre.  
650
10281 
Y 70. 25 øre grovtagget - liten tynn flekk. Skjev. (600.-).  
300
25900 
Y 70. 25 øre grovtagget - pent normalmerke. Litt skjev til høyre.  
600
25907 
Y 70. 25 øre grovtagget - pent normalmerke. Litt skjev til venstre.  
600
25910 
Y 70. 25 øre grovtagget - velsentrert merke med taggefeil 2.  
650
25915 
Y 70. 25 øre grovtagget - pent merke med taggefeil 2.  
650
25946 
Y 70. 25 øre grovtagget - pent merke med god tagging. Rundt hjørne. (600.-).  
250
10283 
Y 71. 35 øre grovtagget - velsentrert merke med litt uren tagging. (600.-).  
450
10284 
Y 71. 35 øre grovtagget - merke med uren tagging. Skjev opp. (600.-).  
200
12215 
Y 71. 35 øre grovtagget - letthengslet merke. (600.-).  
500
25947 
YY 71. 35 øre grovtagget - velsentrert merke med taggefeil 3.  
2.400
25949 
YY 71. 35 øre grovtagget - pent merke med meget god tagging. Litt skjev opp.  
2.400
25955 
Y 71. 35 øre grovtagget - pent merke med god tagging og sentrering.  
750
25957 
Y 71. 35 øre grovtagget - letthengslet pent merke.  
600
25967 
Y 71. 35 øre grovtagget - pent normalmerke.  
600
25970 
Y 71. 35 øre grovtagget - pent merke med uren tagging.  
550
25975 
Y 71. 35 øre grovtagget - velsentrert merke med litt uren tagging. Taggefeil 2.  
550
25978 
YY 72. 50 øre grovtagget - pent merke med god tagging. Litt skjev opp til venstre.  
10.000
25979 
YY 72. 50 øre grovtagget - pent merke med god tagging. Litt skjev ned til høyre.  
10.000
3472 
Y 73 X. 1 øre fintagget - letthengslet fireblokk.  
50
10390 
Y 73 X. 1 øre fintagget - normalmerke.  
15
26918 
YY 73 X. 1 øre fintagget - normalmerke.  
50
26920 
Y 73 X. 1 øre fintagget - velsentrert merke med god tagging.  
20
26674 
YY 73 Y. 1 øre fintagget med stående vannmerke - pent normaleksemplar.  
120
26675 
YY 73 Y. 1 øre fintagget med stående vannmerke - pent normaleksemplar.  
120
1200 
YY 74 X. 2 øre fintagget - pent normalmerke. (50.-).  
40
10389 
Y 74 X. 2 øre fintagget - pent hengslet merke. (15.-).  
10
26936 
YY 74 X. 2 øre fintagget - velsentrert pent merke.  
70
10405 
Y 74 Y. 2 øre fintagget med stående vannmerke - letthengslet.  
45
26680 
YY 74 Y. 2 øre fintagget med stående vannmerke - merke med liten matt flekk i limet.  
100
1199 
YY 75 X. 3 øre fintagget - letthengslet merke. (45.-).  
40
10388 
Y 75 X. 3 øre fintagget - letthengslet merke. (10.-).  
8
26940 
Y 75 X. 3 øre fintagget - velsentrert merke.  
10
1204 
Y 76 X. 5 øre fintagget - letthengslet merke. (40.-).  
35
10391 
Y 76 X. 5 øre fintagget - letthengslet fireblokk. Ett merke med rundt hjørne.  
120
26952 
YY 76 X. 5 øre fintagget - fireblokk med arkmarg nede.  
1.100
26954 
Y 76 X. 5 øre fintagget - pent merke med god sentrering.  
50
3475 
YY 76 Y. 5 øre fintagget med stående vannmerke - velsentrert fireblokk.  
2.300
10394 
Y 76 Y. 5 øre fintagget med stående vannmerke. (100.-).  
80
26706 
YY 77 II X. 10 øre fintagget - litt skjev opp til høyre.  
550
26707 
YY 77 II X. 10 øre fintagget - skjev til venstre.  
550
26959 
Y 77 II X. 10 øre fintagget - normalmerke.  
65
26963 
Y 77 II X. 10 øre fintagget - normalmerke.  
65
26964 
Y 77 II X. 10 øre fintagget - normalmerke.  
65
26967 
Y 77 II X. 10 øre fintagget - normalmerke.  
65
26975 
Y 77 II X. 10 øre fintagget - velsentrert pent merke.  
100
26976 
Y 77 II X. 10 øre fintagget - velsentrert pent merke.  
100
1208 
Y 78. 15 øre fintagget - velsentrert letthengslet merke.  
400
4109 
YY 78. 15 øre fintagget - velsentrert prima merke.  
2.500
12670 
Y 78. 15 øre fintagget - kraftig hengslet merke. (350.-).  
300
26717 
Y 78. 15 øre fintagget - velsentrert merke med god tagging.  
400
26718 
Y 78. 15 øre fintagget - velsentrert merke med god tagging.  
400
26720 
Y 78. 15 øre fintagget - velsentrert merke med god tagging.  
400
26721 
Y 78. 15 øre fintagget - velsentrert merke.  
375
26722 
Y 78. 15 øre fintagget - pent normalmerke.  
350
26724 
Y 78. 15 øre fintagget - pent normalmerke.  
350
26725 
Y 78. 15 øre fintagget - pent normalmerke.  
350
26727 
Y 78. 15 øre fintagget - pent normalmerke.  
350
1197 
Y 79 X. 20 øre fintagget - normalmerke. (160.-).  
135
26731 
YY 79 X. 20 øre fintagget - pent merke. Litt skjev opp til venstre.  
900
26979 
Y 79 X. 20 øre fintagget - normalmerke. (160.-).  
135
26980 
Y 79 X. 20 øre fintagget - normalmerke. (160.-).  
135
26983 
Y 79 X. 20 øre fintagget - normalmerke. (160.-).  
135
26742 
Y 79 Y. 20 øre fintagget med stående vannmerke - pent normalmerke.  
280
26753 
Y 80 X. 25 øre fintagget - pent normalmerke.  
400
26754 
Y 80 X. 25 øre fintagget - normalmerke. (400.-).  
350
26755 
Y 80 X. 25 øre fintagget - normalmerke. (400.-).  
350
26756 
Y 80 X. 25 øre fintagget - skjev ned til høyre. (400.-).  
250
26757 
YY 80 Y. 25 øre fintagget med stående vannmerke - pent merke med god tagging.  
3.000
26760 
YY 80 Y. 25 øre fintagget med stående vannmerke - pent merke med prima tagging.  
3.000
26762 
Y 80 Y. 25 øre fintagget med stående vannmerke - pent merke med god tagging.  
450
26764 
YY 81. 30 øre fintagget - prima merke.  
2.500
26766 
YY 81. 30 øre fintagget - pent merke med god tagging med god sentrering.  
2.000
26767 
YY 81. 30 øre fintagget - skjev opp. Litt brunlig i limet.  
1.500
26771 
Y 81. 30 øre fintagget - pent merke med god tagging og sentrering.  
400
26772 
Y 81. 30 øre fintagget - pent merke med god tagging og sentrering.  
400
26773 
Y 81. 30 øre fintagget - pent merke med god tagging og sentrering.  
400
26775 
Y 81. 30 øre fintagget - skjev ned.  
325
26808 
Y 81. 30 øre fintagget - pent normalmerke.  
320
26810 
Y 81. 30 øre fintagget - pent normalmerke.  
320
26820 
Y 81. 30 øre fintagget - pent normalmerke.  
320
26822 
Y 81. 30 øre fintagget - pent merke med god tagging og sentrering.  
400
26795 
Y 81 v1. 30 øre fintagget - merke med variant "Brudd på posthornet venstre side, hvit flekk over sjallstykket".  
400
26833 
YY 82. 35 øre fintagget - pent merke. Litt brun i limet i nedre høyre hjørne.  
300
26837 
Y 82. 35 øre fintagget - vannrett par med god tagging og sentrering.  
175
26839 
Y 82. 35 øre fintagget - pent merke med god tagging og sentrering.  
100
26844 
Y 82. 35 øre fintagget - pent merke med god tagging og sentrering.  
100
26850 
Y 82. 35 øre fintagget - pent merke med god tagging og sentrering.  
100
26853 
Y 82. 35 øre fintagget - pent merke med god tagging og sentrering.  
100
26872 
Y 82. 35 øre fintagget - letthengslet pent merke.  
100
26874 
Y 82. 35 øre fintagget - normalmerke.  
75
26875 
Y 82. 35 øre fintagget - normalmerke.  
75
26879 
YY 83 X. 50 øre fintagget - pent merke med god tagging og sentrering.  
2.800
26884 
YY 83 X. 50 øre fintagget - pent merke med god tagging.  
2.800
26890 
Y 83 X. 50 øre fintagget - pent merke.  
350
26902 
Y 83 X. 50 øre fintagget - pent merke.  
350
26903 
Y 83 X. 50 øre fintagget - pent merke.  
350
26912 
Y 83 Y. 50 øre fintagget med stående vannmerke - pent merke med god tagging og sentrering.  
480
1203 
Y 84 X. 60 øre fintagget - hengslet merke. (450.-).  
400
1205 
Y 84 X. 60 øre fintagget - pent merke med god tagging.  
450
12719 
Y 84 X. 60 øre fintagget - letthenglslet merke. Skjev ned til venstre. (450.-).  
400
10404 
Y 84 Y. 60 øre fintagget med stående vannmerke - hengslet merke. (450.-).  
400
26914 
Y 84 Y. 60 øre fintagget med stående vannmerke - pent merke med god tagging.  
450
26917 
Y 84 Y. 60 øre fintagget med stående vannmerke - pent letthengslet merke.  
450
31329 
YY 84 Y. 60 øre fintagget med stående vannmerke - pent merke.  
4.100