Nettbutikk - Øre-perioden 1877 til 1909
Til innhold nettbutikk
   
20 mm (NK 49-52) - stemplet
   
28828 
m 49 I v3. 1 øre olivenbrun - variant: Sprukket plate over hjul 1. Mangler en tagg i venstre side.  
200
66 
m 49 I. 1 øre olivenbrun - velsentrert pent merke.  
160
135 
m 49 I. 1 øre olivenbrun - lettstemplet vannrett par.  
250
2590 
m 49 I. 1 øre olivenbrun - merke med liten kvalitetsanmerkning. (175.-).  
75
3586 
m 49 I. 1 øre olivenbrun - loddrett par.  
300
6036 
m 49 I. 1 øre olivenbrun - loddrett par.  
300
15610 
m 49 I. 1 øre olivenbrun - loddrett trestripe med litt uren tagging.  
400
15773 
m 49 I. 1 øre olivenbrun - variant v1 - "Uten punktum under M og skadet ramme under M". '  
400
19884 
m 49 I. 1 øre olivenbrun - normalmerke. (175.-).  
135
28826 
m 49 I. 1 øre olivenbrun - lettstemplet merke med platefeil: Flekk i hjul 1. Uren tagging.  
200
28827 
m 49 I. 1 øre olivenbrun - lettstemplet merke med platefeil: Flekk i hjul 1. Uren tagging.  
200
21653 
m 49 Iv1. 1 øre olivenbrun - variant : Oppgravert på venstre side av ovalen.  
500
715 
m 49 II. 1 øre brungrå - vannrett par stemplet "Drammen 6.III.96".  
120
1120 
m 49 II. 1 øre brungrå - nær fullstemplet merke.  
75
2595 
m 49 II. 1 øre brungrå - fireblokk stemplet "Drammen 20.12.1895".  
650
2596 
m 49 II. 1 øre brungrå - pent normalmerke. (75.-)  
50
2598 
m 49 II. 1 øre brungrå - vannrett par stemplet "Bergen 9.IV.95".  
120
3068 
m 49 II. 1 øre brungrå - vannrett 6-blokk stemplet "Drammen 25.VII.95". God tagging og sentrering.  
1.000
24531 
m 49 II. 1 øre brungrå - vannrett par.  
130
28830 
m 49 II. 1 øre brungrå - rettvendt nær fullstemplet "Christiania 25.XI.95".  
100
28831 
m 49 II. 1 øre brungrå - sidevendt nær fullstemplet "Kopervik 20.V.95".  
200
28832 
m 49 II. 1 øre brungrå - lettstemplet "Namsos 3.VII.94".  
100
1308 
m 50 a. 2 øre oransjebrun - velsentrert merke med god tagging.  
60
2612 
m 50 a. 2 øre oransjebrun - litt uren tagging. (55.-)  
25
3443 
m 50 a. 2 øre oransjebrun - pent normalmerke.  
45
8039 
m 50 a. 2 øre oransjebrun - vannrett firestripe stemplet "Fandrem 22.III.95". Høyre merke med rundt hjørne.  
250
19705 
m 50 a. 2 øre oransjebrun - vannrett par stemplet "Nordbanernes Postexp. 30.XII.96".  
150
19715 
m 50 a. 2 øre oransjebrun - vannrett par stemplet "Nordbanernes Postexp. 10.VII.96".  
150
19755 
m 50 a. 2 øre oransjebrun - lettstemplet pent merke.  
70
28701 
m 50 a. 2 øre oransjebrun - omvendt fullstemplet "Tønsberg 6.VII.99". God tagging og sentrering.  
250
28703 
m 50 a. 2 øre oransjebrun - nær fullstemplet hullstempel "Reine 22.IV.96". En lav tagg oppe til høyre.  
150
28704 
m 50 a. 2 øre oransjebrun - omvendt fullstemplet "Christiania 13.III.95".  
200
28833 
m 50 a. 2 øre oransjebrun - vannrett par stemplet "Hovden 31.XI.9?".  
200
28835 
m 50 a. 2 øre oransjebrun - sidevendt fullstemplet "Hammerfest 10.X.95". Mangler en tagg oppe.  
150
28837 
m 50 a. 2 øre oransjebrun - merke med platefeil: Prikk under lille 2.  
100
28840 
m 50 a. 2 øre oransjebrun - merke med platefeil: Prikk under lille R i Postfrim.  
100
2599 
m 50 b. 2 øre "nøttebrun" - vannrett par sentralt stemplet "Drammen 19.III.98". Typer 6-1.  
800
19885 
m 50 b. 2 øre "nøttebrun" - normalmerke.  
200
2606 
m 50 b. 2 øre brun - merke med litt uren tagging. (70.-).  
30
2728 
m 50 b. 2 øre brun - vannrett par stemplet "Lyngør 3.VII.04".  
75
4240 
m 50 b. 2 øre brun - normalmerke (70.-).  
50
10913 
m 50 b. 2 øre brun - komplett typesett (1-8).  
700
19886 
m 50 b. 2 øre brun - lettstemplet merke med god tagging.  
65
20223 
m 50 b. 2 øre brun - velsentrert pent merke.  
70
20454 
m 50 b. 2 øre brun - vannrett par sentralt stemplet "Christianssand S 20.V.94".  
175
28706 
m 50 b. 2 øre brun - nær rettvendt fullstemplet "Lillehammer 12.XII.96". Del av annet stempel.  
200
28841 
m 50 b. 2 øre brun - vannrett par type 6-7 stemplet "Magerøen 5.IV.96". Venstre mmerke med en lav tagg.  
200
28842 
m 50 b. 2 øre brun - vannrett par type 6-1.  
200
28845 
m 50 b. 2 øre brun - lett sidevendt fullstemplet "Nordlands Postexp. C 2.V.93".  
150
28846 
m 50 b. 2 øre brun - lett nær fullstemplet "Risø 10.VIII.97".  
100
28848 
m 50 b. 2 øre brun - platefeil: Prikk under F i Postfrim.  
100
28849 
m 50 b. 2 øre brun - lettstemplet merke i nøttebrun nyanse.  
250
28852 
m 50 b. 2 øre brun - lettstemplet pent merke.  
100
28853 
m 50 b. 2 øre brun - med del av "Molde 7.VI.99".  
80
28854 
m 50 b. 2 øre brun - lettstemplet merke med god tagging og sentrering.  
100
2617 
m 50 c. 2 øre brun - normalmerke. (110.-).  
80
2618 
m 50 c. 2 øre brun - pent normalmerke. (110.-)  
70
4725 
m 50 og 59. Firestripe 2 øre 20 mm og 2 stk. 1 øre Centraltrykkeriet grovtagget - stemplet "Kristiania 16.X.97" på følgebrevklipp.  
375
4730 
m 50 og 66. Vannrett par 2 øre 20 mm og vannrett par 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 22.XI.07" på lite brevstykke.  
70
2623 
m 51 I. 3 øre brunlig oransje - pent normalmerke. (400.-).  
350
24537 
m 51 I. 3 øre brunlig oransje - merke med småfeil. (400.-).  
200
28711 
m 51 I. 3 øre brunlig oransje - pent merke med del av "Bergen 27.IV.87".  
500
26394 
m 51 Iv1. 3 øre brunlig oransje - variant: Oppgravert i sjallstykket. Rettvendt fullstemplet "Stavanger 30.6.1887". Liten strek fra kopiblyant.  
500
2629 
m 51 IIa. 3 øre rødlig oransje - nær fullstemplet merke med god tagging.  
150
2630 
m 51 IIa. 3 øre rødlig oransje - normalmerke. (165.-).  
120
4259 
m 51 IIa. 3 øre rødlig oransje - normalmerke. (165.-).  
120
5228 
m 51 IIa. 3 øre rødlig oransje - pent normalmerke. (165.-).  
120
19235 
m 51 IIa. 3 øre rødlig oransje - komplett typesett (1-4).  
800
20039 
m 51 IIa. 3 øre rødlig oransje - komplett typesett (1-4).  
800
24542 
m 51 IIa. 3 øre rødlig oransje - merke med småfeil. (165.-).  
70
28622 
m 51 IIa. 3 øre rødlig oransje - nær fullstemplet "Christiania 12.V.87".  
200
28664 
m 51 IIa. 3 øre rødlig oransje - rettvendt nær fullstemplet "Christiania 29.IV.87".  
200
28667 
m 51 IIa. 3 øre rødlig oransje - lett fullstemplet "Bergen 30.IV.88".  
150
28774 
m 51 IIa. 3 øre rødlig oransje - nær fullstemplet "Svolvær 22.VIII.88". Rundt hjørne.  
100
2632 
m 51 IIc. 3 øre oransjegul - normalmerke. (175.-)  
120
5476 
m 51 IIc. 3 øre oransjegul - velsentrert merke med god tagging.  
175
19923 
m 51 IIc. 3 øre oransjegul - normalmerke. (175.-)  
120
19924 
m 51 IIc. 3 øre oransjegul - pent nær fullstemplet merke.  
175
28681 
m 51 IIc. 3 øre oransjegul - med stor del av "Hamar 11.VIII.88".  
175
28685 
m 51 IIc. 3 øre oransjegul - feilsentrert merke. Nabomerket synes til høyre. Uvanlig.  
600
8009 
m 51 IIIa. 3 øre gul - velsentrert merke med god tagging.  
60
8011 
m 51 IIIa. 3 øre gul - pent normalmerke. (65.-).  
50
28945 
m 51 IIIa. 3 øre gul - fullstemplet "Christiania 8.VIII.89".  
100
28947 
m 51 IIIa. 3 øre gul - lett fullstemplet "Christiania 27.XII.90".  
70
8223 
m 51 IIIb. 3 øre guloransje - pent normalmerke. (80.-).  
65
2644 
m 51 IVAa. 3 øre oransje - normalmerke. (80.-)  
55
5937 
m 51 IVAa. 3 øre oransje - nær fullstemplet merke.  
75
8243 
m 51 IVAa. 3 øre oransje - velsentrert merke med god tagging.  
75
8251 
m 51 IVAa. 3 øre oransje - velsentrert merke med god tagging.  
75
28953 
m 51 IVAa. 3 øre oransje - omvendt fullstemplet "Bergen 11.3.1892". Litt uren tagging.  
100
28955 
m 51 IVAa. 3 øre oransje - lett rettvendt fullstemplet "Brumunddalen 9.3.1893". Blåblyant-strek.  
100
28957 
m 51 IVAa. 3 øre oransje - fullstemplet "Christiania 10.I.92".  
80
28958 
m 51 IVAa. 3 øre oransje - sidevendt fullstemplet "Kristiania 31.XII.91".  
150
2637 
m 51 IVAb. 3 øre oransje - velsentrert pent merke.  
40
8322 
m 51 IVAb. 3 øre oransje - normalmerke. (50.-).  
30
2657 
m 52 I. 5 øre grågrønn - merke med liten kvalitetsanmerking. (35.-)  
10
3239 
m 52 I. 5 øre grågrønn - type 4.  
25
3447 
m 52 I. 5 øre grågrønn - type 1.  
25
3448 
m 52 I. 5 øre grågrønn - type 2.  
25
3449 
m 52 I. 5 øre grågrønn - type 3.  
25
18089 
m 52 I. 5 øre grågrønn - velsentrert merke med god tagging.  
35
19931 
m 52 I. 5 øre grågrønn - type 1 - nær fullstemplet "Christiania 12.III.88".  
50
19942 
m 52 I. 5 øre grågrønn - type 2 - rettvendt fullstemplet "Chra 8F Byp. 24.8.88".  
60
2661 
m 52 IIa. 5 øre smaragdgrønn - velstentrert lettstemplet merke med god tagging.  
60
2662 
m 52 IIa. 5 øre smaragdgrønn - normalmerke. (50.-)  
40
2663 
m 52 IIa. 5 øre smaragdgrønn - merke med småfeil. (50.-)  
20
8376 
m 52 IIa. 5 øre smaragdgrønn - type 3.  
50
8425 
m 52 IIa. 5 øre smaragdgrønn - type 4.  
50
8436 
m 52 IIa. 5 øre smaragdgrønn - type 1.  
50
8450 
m 52 IIa. 5 øre smaragdgrønn - type 2.  
50
2664 
m 52 IIb. 5 øre blågrønn - liggende vannmerke - normalmerke.  
15
8727 
m 52 IIb. 5 øre blågrønn - liggende vannmerke - type 1.  
15
8755 
m 52 IIb. 5 øre bløgrønn - liggende vannmerke - type 2.  
15
8784 
m 52 IIb. 5 øre blågrønn - liggende vannmerke - type 3.  
15
8793 
m 52 IIb. 5 øre blågrønn - liggende vannmerke - type 4.  
15
2673 
m 52 IIc. 5 øre blågrønn - stående vannmerke - normalmerke. (75.-).  
65
28790 
m 52 IIc. 5 øre blågrønn - stående vannmerke - vannrett par stemplet "Christiania 16.XII.90". Høyre merke med rundt hjørne.  
120
2759 
m 52 III. 5 øre grønn - rekonstruert vannrett par sentralt stemplet firerings nummer "1" (Vækkerø).  
500
2675 
m 52 IIIa. 5 øre grønn - velsentrert lettstemplet merke med god tagging.  
30
2676 
m 52 IIIa. 5 øre grønn - normalmerke.  
20
5446 
m 52 IIIa. 5 øre grønn - komplett typesett (1-8).  
400
2678 
m 52 IIIb. 5 øre grønn - normalmerke.  
20
2684 
m 52 IIIb. 5 øre grønn - velsentrert lettstemplet merke.  
25
15191 
m 52 IIIb. 5 øre grønn - med stor del av "Kjøbenhavn 6.8".  
250
28801 
m 52 IIIb. 5 øre grønn - med stor del av "Stenvigen 13.11.18??".  
40
26962 
m 52 IV. 5 øre grønn - velsentrert lettstemplet merke med god tagging.  
20