Nettbutikk - Øre-perioden 1877 til 1909
Til innhold nettbutikk
   
21 mm (NK 41-48)
   
21694 
m 41. 3 øre - fullstemplet hullstempel "Laurvig 4.II.86". Mangler en tagg.  
250
2450 
m 41. 3 øre - lett nær fullstemplet "Drammen 13.VIII.86".  
225
5393 
m 41. 3 øre - loddrett par.  
250
8000 
m 41. 3 øre - loddrett par.  
250
19842 
m 41. 3 øre - loddrett trestripe stemplet "Drammen 28.IX.86".  
600
2489 
m 41. 3 øre - merke med småfeil. (130.-)  
50
21921 
m 41. 3 øre - merke med platefeil: Hvit flekk etter E i Norge.  
150
2487 
m 41. 3 øre - normalmerke. (130.-)  
100
23024 
m 41. 3 øre - nær rettvendt fullstemplet "Kaupanger 2.10.188?".  
700
2911 
m 41. 3 øre - omvendt fullstemplet nummer "100" (Nordbanernes Postexp.)  
600
18371 
m 41. 3 øre - omvendt nær fullstenplet "Bergen Py-Post 15.VIII.84".  
200
2486 
m 41. 3 øre - pent nær fullstemplet merke.  
150
23116 
m 41. 3 øre - pent fullstemplet "Christiania 16.IV.86".  
600
5229 
m 41. 3 øre - rettvendt nær fullstemplet "Vestbanernes Postexp. 5.V.86".  
200
23098 
m 41. 3 øre - rettvendt nær fullstemplet "Christiania 27.II.85".  
400
2478 
m 41. 3 øre - velsentrert lettstemplet merke med prima tagging.  
150
2479 
m 41. 3 øre - vannrett par stemplet "Trondhjem 30.XII.85".  
250
5913 
m 41. 3 øre - vannrett par stenplet "Randsfj.-Banens Postexp. 14.XII.86".  
300
9040 
m 41. 3 øre - vannrett par stenplet "Skjærdalen 31.8.1866".  
300
11183 
m 41. 3 øre - vannrett par stemplet "Kongsvingerb. Postexp. 22.VIII.86".  
250
18318 
m 41 v1. 3 øre - lettstemplet vannrett par hvor høyre merke er med variant POSTPRIM. Et rundt hjørne.  
750
21936 
m 41 v1. 3 øre - variant: Flekk foran P og PO sammenhengende. Stemplet "Follebu 1.11.1885".  
200
9596 
m 42 IaX. 5 øre olivenaktig grågrønn - pent merke.  
250
18388 
m 42 IaX. 5 øre olivenaktig grågrønn - lettstemplet merke med god tagging og sentrering.  
300
23754 
m 42 IbX. 5 øre - nær fullstemplet "Tuft 6.3.1885".  
250
24885 
m 42 IbX. 5 øre - vannrett par stemplet "Christiania 28.XII.85".  
150
24932 
m 42 IbX. 5 øre - vannrett par stemplet "Vestbanernes Postexp. 12.V.84".  
150
25155 
m 42 IbX. 5 øre - nær fullstemplet "Chra 1E Byp. 20.3.84". Platefeil: Hvit flekk etter E i Norge.  
30
25302 
m 42 IbX. 5 øre - vannrett par sentralt stemplet "Espevær 13.7.1885" (4 R på røde merker).  
600
27905 
m 42 IbX. 5 øre - vannrett trestripe stemplet "Christiania 15.I.87".  
500
2496 
m 42 Ibx. 5 øre - normalmerke.  
10
8273 
m 42 Ibx. 5 øre - normalmerke.  
10
9000 
m 42 Ibx. 5 øre - velsentrert merke med god tagging.  
20
2505 
m 42 II. 5 øre - velsentrert merke med prima tagging.  
20
2506 
m 42 II. 5 øre - normalmerke.  
10
19148 
" 42 II. 5 øre - fireblokk stemplet "Christiania 26.VIII.?8" på lite brevstykke. Vannrett brekk gjennom nedre par.  
2.000
25349 
m 42 II. 5 øre - rettvendt fullstemplet "Chra 6E Byp. 24.8.85".  
75
25480 
m 42 II. 5 øre - omvendt fullstemplet "Bergen Py-Post 10.XI.86". Litt uren tagging nede.  
75
25483 
m 42 II. 5 øre - vannrett par stemplet "Christiania 1.III.89".  
75
25499 
m 42 II. 5 øre - vannrett par stemplet "Christiania 16.IX.86".  
75
27897 
Y 43 aX. 10 øre karmin - letthengslet pent merke.  
1.000
27898 
YY 43 aX. 10 øre karmin - pent merke med god tagging.  
5.000
29315 
Y 43 aX. 10 øre karmin - letthengslet pent merke med god sentrering.  
1.200
2535 
m 43 a. 10 øre karmin - nær fullstemplet pent merke.  
25
2536 
m 43 a. 10 øre karmin - normalmerke.  
5
2542 
m 43 a. 10 øre karmin - velsentrert lettstemplet merke med prima tagging.  
15
2544 
m 43 a. 10 øre karmin - vannrett par.  
20
5474 
m 43 a. 10 øre karmin - pent merke med blekk-kryss.  
10
15599 
m 43 a. 10 øre karmin - stemplet dansk nummer "1" (Kjøbenhavn).  
400
15600 
m 43 a. 10 øre karmin - stemplet dansk nummer "1" (Kjøbenhavn).  
350
16033 
m 43 a. 10 øre karmin - omvendt stemplet nummer "296" (Nordbanen).  
400
16423 
m 43 a. 10 øre karmin - rettvendt nær fullstemplet "Koppang 10.10.1886" (b).  
150
16996 
m 43 a. 10 øre karmin - nær rettvendt fullstemplet "Kvikne 25.12.1885" (d).  
200
30188 
m 43 a. 10 øre karmin - vannrett firestripe stemplet "Bergen 13.II.88".  
600
25839 
m 43 aX v1. 10 øre karmin - variant: Ramme 2 skadet nederst.  
250
27843 
m 43 aX v1. 10 øre karmin - variant "Ramme 2 med skade nederst".  
300
27845 
m 43 aX v3. 10 øre karmin - variant "Hvitt punkt øverst i ovalen mellom M og 10" - rettvendt fullstemplet "Sogns Postexp. FJ. 14.VII.85".  
300
22697 
m 43 aX. 10 øre karmin - rettvendt nær fulstemplet "Tjømø 24.9.1884". En lav tagg oppe.  
200
22841 
m 43 aX. 10 øre karmin - luksus-stemplet "Christiania 18.VI.84".  
500
22959 
m 43 aX. 10 øre karmin - nær rettvendt fullstemplet "Risør 10.IX.84".  
450
23013 
m 43 aX. 10 øre karmin - nær fullstemplet "Nordbanernes Postexp. 17.IV.84".  
150
25507 
m 43 aX. 10 øre karmin - nær rettvendt fullstemplet "Søndm Romsdl Dpsk. 28.IX.85".  
350
25570 
m 43 aX. 10 øre karmin - nær rettvendt nær fullstemplet "Kolvereid 24.2.1888" (c).  
100
25627 
m 43 aX. 10 øre karmin - sidevendt fullstemplet "Skaalvær 15.I.85".  
250
25740 
m 43 aX. 10 øre karmin - vannrett par stemplet "Aalesund 14.I.88".  
60
25742 
m 43 aX. 10 øre karmin - vannrett trestripe stemplet "Christiania 16.I.88".  
800
25828 
m 43 aX. 10 øre karmin - med del av "Aalesund 29.VIII.84". Platefeil: Skadet R i Norge.  
50
25860 
m 43 aX. 10 øre karmin - fullstemplet nummer "97" (D/S Saturnus - 6 pkt.). Mangler øvre høyre hjørne.  
200
27836 
m 43 aX. 10 øre karmin - vannrett par stemplet "Bergen 7.X.84".  
50
27839 
m 43 aX. 10 øre karmin - nær fullstemplet "Eidsskog 9.2.1884".  
200
29518 
m 43 aX. 10 øre karmin - stemplet trerings nummer "162" (D/S Flink). Gikk mellom Tvedestrand og Lyngør.  
400
29521 
m 43 aX. 10 øre karmin - stemplet trerings nummer "73" (D/S Jonas Lie). Gikk mellom Bergen og Senja.  
300
2540 
m 43 b. 10 øre anilinrød - normalmerke.  
10
2541 
m 43 b. 10 øre anilinrød - velsentrert lettstemplet merke med prima tagging.  
20
2543 
m 43 b. 10 øre anilinrød - velsentrert nær fullstemplet merke.  
40
2547 
m 43 b. 10 øre anilinrød - vannrett par.  
40
14410 
m 43 b. 10 øre anilinrød - vannrett par.  
40
15596 
m 43 b. 10 øre anilinrød - med håndskrevet annullering "1/5-86".  
75
25891 
m 43 b. 10 øre anilinrød - nær fullstemplet 3-rings nummer "338" (Nordbanen ?).  
200
26267 
m 43 b. 10 øre anilinrød - vannrett par stemplet "Christiania 18.V.86".  
50
26345 
m 43 b. 10 øre anilinrød - vannrett par stemplet "Christiania 11.XII.87".  
50
29237 
m 43 b. 10 øre anilinrød - rettvendt fullstemplet "Frogner Jernb: St: 5.4.18??".  
200
29495 
m 43 b. 10 øre anilinrød - rekonstruert vannrett trestripe stemplet "PAKKEPOST". Meget dekorativ.  
450
19936 
m 43 bX. 10 øre anilinrød - vannrett firestripe stemplet "Christiania 29.X.87".  
2.500
27848 
m 43 bX. 10 øre anilinrød - fullstemplet 3-rings nummer "100" (Nordbanen).  
150
19937 
m 43 bY. 10 øre anilinrød - vannrett firestripe stemplet "Christiania 21.X.86".  
2.500
24492 
Y 44. 12 øre mattgrønn 21 mm - velsentrert meget letthengslet merke.  
10.000
30703 
Y 44. 12 øre mattgrønn 21 mm - velsentrert merke med god lim. (10.000.-).  
9.000
5829 
m 44. 12 øre mattgrønn - nær rettvendt fullstemplet "Sandøkedal 21.VII.85". Stemplelet var kun i bruk i perioden 1883 til 1889.  
10.000
26407 
m 44. 12 øre mattgrønn - med stor del av "Tvedestrand 26.5.1884".  
2.800
27858 
m 44. 12 øre mattgrønn - sidevendt fullstemplet "Ulvig 19.8.1884" (2 R på røde merker).  
4.000
27923 
" 44. 12 øre mattgrønn - stemplet "Bjørø 11.5.1887" på klipp. Meget sen avstempling.  
4.500
2515 
YY 45 II. 12 øre oransjebrun - pent merke.  
700
2516 
Y 45 II. 12 øre oransjebrun - letthengslet merke med prima tagging. (175.-).  
160
10189 
Y 45 II. 12 øre oransjebrun - litt uren tagging. (175.-).  
120
19797 
YY 45 II. 12 øre oransjebrun - pent merke.  
700
19798 
YY 45 II. 12 øre oransjebrun - pent merke.  
700
19799 
Y 45 II. 12 øre oransjebrun - letthengslet merke med prima tagging. (175.-).  
160
19873 
YY 45 II. 12 øre oransjebrun - pent merke med god tagging.  
750
2519 
m 45 I. 12 øre brun - pent normalmerke.  
350
5005 
m 45 I. 12 øre brun - pent normalmerke.  
350
19794 
m 45 I. 12 øre brun - velsentrert merke med prima tagging.  
400
19795 
m 45 I. 12 øre brun - pent nær fullstemplet merke.  
400
26455 
m 45 I. 12 øre brun - fullstemplet "Christiania 26.I.87".  
600
26474 
m 45 I. 12 øre brun - med del av "Christiania 19.XI.84". Platefeil: Hvit flekk etter E i Norge.  
450
27860 
m 45 I. 12 øre brun - brun klart trykk (tidligere I a) - med stor del av "Christiania 16.VI.86".  
1.000
2520 
m 45 II. 12 øre oramsjebrun - vannrett par.  
275
2522 
m 45 II. 12 øre oransjebrun - merke med litt urent stempel. (160.-).  
80
2523 
m 45 II. 12 øre oransjebrun - lett nær fullstemplet "Vigsnæs 7.4.1888".  
175
10191 
m 45 II. 12 øre oransjebrun - nær fullstemplet "Christiania 26.IV.84".  
225
19800 
m 45 II. 12 øre oransjebrun - velsentrert merke med prima tagging.  
160
19801 
m 45 II. 12 øre oransjebrun - pent normalmerke.  
140
19802 
m 45 II. 12 øre oransjebrun - pent normalmerke.  
140
19918 
m 45 II. 12 øre oramsjebrun - stemplet nummer "1" (Kjøbenhavn). Noen korte tagger.  
150
26487 
m 45 II. 12 øre oramsjebrun - med stor del av "Christiania 15.V.84".  
250
27864 
m 45 II. 12 øre oramsjebrun - nær fullstemplet "Christiania 10.IV.85".  
200
30699 
m 45 II. 12 øre oransjebrun - fireblokk med pakkepost-stempel "Christiania 11.VI.87". Øvre høyre merke med defekt hjørne og rift nede på midten. Sjelden i fireblokk. Merket er sjelden i blokker.  
4.500
26609 
m 46 a v1. 20 øre matt blå - klart trykk - variant: Stor hvit flekk i O i Norge.  
400
2549 
m 46 a. 20 øre matt blå - klart trykk - velsentrert lettstemplet merke med god tagging.  
200
2550 
m 46 a. 20 øre matt blå - klart trykk - velsentrert nær fullstemplet merke.  
250
2551 
m 46 a. 20 øre matt blå - klart trykk - pent normalmerke. (225.-).  
180
2552 
m 46 a. 20 øre matt blå - klart trykk - merke med kvalitetsanmerkning. (225.-)  
50
4736 
m 46 a. 20 øre matt blå - klart trykk - rettvendt fullstemplet "Risør 6.I.86".  
700
19806 
m 46 a. 20 øre matt blå - klart trykk - pent normalmerke. (225.-).  
190
19808 
m 46 a. 20 øre matt blå - klart trykk - sidevendt fullstemplet "Vadsø 8.6.188?".  
350
26523 
" 46 a. 20 øre matt blå - klart trykk - fullstemplet "Hølen 21.4.1887" på klipp.  
450
26542 
" 46 a. 20 øre matt blå - klart trykk - lett fullstemplet "Bergen 17.8.1887" på klipp.  
300
26605 
m 46 a. 20 øre matt blå - klart trykk - vannrett par stemplet "Tønsberg 7.IX.86". Høyre merker mangler øvre høyre hjørne.  
500
27866 
m 46 a. 20 øre matt blå - klart trykk - vannrett par stemplet "Christiania 24.IV.86". Høyre merke med to lave tagger.  
400
27867 
m 46 a. 20 øre matt blå - klart trykk - vannrett par stemplet "Christiania 9.VI.86". Uren tagging.  
450
27869 
m 46 a. 20 øre matt blå - klart trykk - fullstemplet hullstempel "Laurvig 25.XI.85".  
600
27870 
m 46 a. 20 øre matt blå - klart trykk - nær fullstemplet "Støren 9.10.1886".  
400
27871 
m 46 a. 20 øre matt blå - klart trykk - nær fullstemplet "Bergen 2.II.87".  
300
27873 
m 46 a. 20 øre matt blå - klart trykk - lett rettvendt nær fullstemplet "Rendalen 18.7.1888".  
600
2558 
m 46 b. 20 øre matt blå - uklart trykk - normalmerke. (120.-).  
90
2559 
m 46 b. 20 øre matt blå - uklart trykk - merke med kvalitetsanmerkning. (120.-).  
40
2560 
m 46 b. 20 øre matt blå - uklart trykk - vannrett par.  
300
2561 
m 46 b. 20 øre matt blå - uklart trykk - vannrett par.  
300
19247 
m 46 b. 20 øre matt blå - uklart trykk - stemplet hullstemplet "Odnæs 11.VI.86".  
200
19810 
m 46 b. 20 øre matt blå - uklart trykk - normalmerke. (120.-).  
90
19811 
m 46 b. 20 øre matt blå - uklart trykk - vannrett par.  
300
19812 
m 46 b. 20 øre matt blå - uklart trykk - velsentrert lettstemplet merke med god tagging.  
120
19820 
m 46 b. 20 øre matt blå - pent fullstemplet "Christiania 25.III.86". .  
200
20101 
m 46 b. 20 øre matt blå - uklart trykk - blekk-krysset merke.  
175
26627 
m 46 b. 20 øre matt blå - uklart trykk - med stor del av "Brumundalen 4.5.1886".  
200
26628 
m 46 b. 20 øre matt blå - uklart trykk - lettstemplet "Eidsvold 19.V.86".  
200
26629 
m 46 b. 20 øre matt blå - uklart trykk - lett rettvendt fullstemplet "Fitje 10.1.1887". Et par lave tagger.  
400
27518 
m 46 b. 20 øre matt blå - uklart trykk - rettvendt nær fullstemplet "Øksnes 1.2.1877".  
500
27525 
m 46 b. 20 øre matt blå - uklart trykk - nær rettvendt fullstemplet "Hølen 15.3.1887".  
500
27874 
m 46 b. 20 øre matt blå - vannrett par sentralt stemplet "Christiania 7.V.86". Litt uren tagging.  
500
27875 
m 46 b. 20 øre matt blå - velsentrert merke med blekk-annullering.  
250
27876 
m 46 b. 20 øre matt blå - luksus-stemplet "Melhuus 29.3.1886". Hjørnebrekk.  
500
27878 
m 46 b. 20 øre matt blå - uklart trykk - med stor del av "Nordbanernes Postexp. 30.V.87".  
200
27879 
m 46 b. 20 øre matt blå - uklart trykk - med stor del av engelsk "383" (Hull). Et par flate tagger i venstre side.  
400
2524 
Y 47. 25 øre - pent merke med litt uren tagging. (2500.-).  
1.900
27901 
Y 47. 25 øre - pent merke med litt uren tagging. (2500.-).  
1.900
2526 
m 47. 25 øre - pent nær fullstemplet merke.  
250
2527 
m 47. 25 øre - pent merke med god tagging.  
200
2528 
m 47. 25 øre - normalmerke.  
180
19821 
m 47. 25 øre - pakkepost-stemplet merke.  
150
3442 
" 47 og 52 IIa. 25 øre 21mm og 5 øre 20mm - pakkepoststemplet "Christiania 6.III.90".  
250
1218 
YY 48 I. 2 øre på 12 øre brun - velsentrert merke med god tagging.  
50
10195 
Y 48 I. 2 øre på 12 øre brun - normalmerke.  
20
24791 
Y 48 I. 2 øre på 12 øre brun - merke med delvis manglende overtrykk.  
500
1072 
YY 48 II. 2 på 12 øre - 10-blokk øvre venstre hjørne.  
220
1071 
YY 48 II. 2 øre på 12 øre oransjebrun.  
20
2562 
YY 48 II. 2 øre på 12 øre oransjebrun - fireblokk.  
80
10201 
Y 48 II. 2 øre på 12 øre oransjebrun - normalmerke.  
15
19826 
YY 48 II. 2 øre på 12 øre oransjebrun.  
20
8159 
m 48 I. 2 på 12 øre brun - lettstemplet merke med sterkt forskjøvet overtrykk.  
350
2566 
m 48 I. 2 øre på 12 øre brun - loddrett par med sterkt forskjøvet overtrykk.  
300
2570 
m 48 I. 2 øre på 12 øre brun - fireblokk sentralt stemplet "Drammen 13.6.1907".  
150
2581 
m 48 I. 2 øre på 12 øre brun - velsentrert lettstemplet merke med god tagging.  
25
2582 
m 48 I. 2 øre på 12 øre brun - normalmerke.  
15
10200 
m 48 I. 2 øre på 12 øre brun - fireblokk stemplet "Skjærdalen 30.I.10".  
150
26673 
m 48 I. 2 øre på 12 øre brun - nær fullstemplet "Elverum 15.VIII.92".  
100
27884 
m 48 I. 2 øre på 12 øre brun - velsentrert merke med blekk-kryss.  
100
27886 
m 48 I. 2 øre på 12 øre brun - nær fullstemplet "Elverum 8.10.1890".  
100
2574 
m 48 II. 2 øre på 12 øre oransjebrun - velsentrert lettstemplet merke med god tagging.  
20
2575 
m 48 II. 2 øre på 12 øre oransjebrun - normalmerke.  
15
2578 
m 48 II. 2 øre på 12 øre oransjebrun - med del av trekantet pakkepost "Kristiania".  
50