Nettbutikk - Øre-perioden 1877 til 1909
Til innhold nettbutikk
   
21 mm (NK 37-40)
   
2436 
m 37 I. 10 øre uskravert - normalmerke.  
300
9396 
m 37 I. 10 øre uskravert - vannrett par med del av blekk-annullering og stempel "Hadsel".  
800
11167 
m 37 I. 10 øre uskravert - lettstemplet pent merke.  
375
19679 
m 37 I. 10 øre uskravert - normalmerke.  
300
19683 
m 37 I. 10 øre uskravert - pent nær fullstemplet merke.  
400
19687 
m 37 I. 10 øre uskravert - velsentrert merke med god tagging.  
375
27319 
m 37 I. 10 øre uskravert - fullstemplet "Sogndal i Sogn 11.12.1882" (b).  
600
27353 
m 37 I. 10 øre uskravert - fullstemplet "Hvaløerne 3.2.1882" (2 R). Hjørnebrekk.  
1.200
27355 
m 37 I. 10 øre uskravert - fullstemplet "Balstad 1.XI.82" (c).  
500
30180 
m 37 I. 10 øre uskravert - fullstemplet "Kongsvinger 19.9.1882".  
500
30552 
m 37 I. 10 øre uskravert - luksus-stemplet "Drammen 7.VI.82".  
1.400
2443 
m 37 II. 10 øre uskravert - oppgravert - velsentrert merke med prima tagging.  
70
2444 
m 37 II. 10 øre uskravert - oppgravert - normalmerke. (HK:50)  
40
10443 
m 37 II. 10 øre uskravert - oppgravert - nær fullstemplet "Christiania 13.II.82".  
100
19688 
m 37 II. 10 øre uskravert - oppgravert - normalmerke. (HK:50)  
40
19689 
m 37 II. 10 øre uskravert - oppgravert - velsentrert merke med prima tagging.  
70
19690 
m 37 II. 10 øre uskravert - oppgravert - pent nær fullstemplet merke.  
60
19693 
m 37 II. 10 øre uskravert - oppgravert - nær rettvendt fullstemplet "Hønefos 14.6.1882".  
125
19694 
m 37 II. 10 øre uskravert - oppgravert - rettvendt fullstemplet "Trondhjem". Skjev ned.  
150
19698 
m 37 II. 10 øre uskravert - oppgravert - pent nær fullstemplet merke med god tagging og sentrering.  
90
20068 
m 37 II. 10 øre uskravert - oppgravert - nær fullstemplet hullstempel "Laurvig 29.III.83".  
100
20095 
m 37 II. 10 øre uskravert - oppgravert - med stor del av hullstempel "Fyresdal 19.X.8?". (9 pkt.).  
2.000
30591 
m 37 II. 10 øre uskravert - oppgravert - nær luksus-stemplet "Horten 12.11.1882".  
300
392 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - normalmerke.  
20
656 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - velsentrert merke med prima tagging.  
30
2475 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - velsentrert merke med prima tagging.  
30
2476 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - normalmerke.  
20
2835 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - nær fullstemplet merke.  
40
11174 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - pent normalmerke.  
20
12612 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - vakkert håndskrevet "Br.bygden 15/5-82" (Bredebygden) i blått. Litt svakt øvre venstre hjørne.  
700
14707 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - sidevendt nær fullstemplet "Talvig 5.7.1884" (2 R).  
400
14896 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - vannrett par stemplet "Christiania 13.VII.83".  
300
14956 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - vannrett par sentralt stemplet "Hovedjernb: Postexp: 24.2.1883".  
500
15546 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - med engelsk stempel "Hull NO 30 85". Uren tagging.  
150
16347 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - lett nær rettvendt fullstemplet "Etne 6.8.1883" (R).  
400
17600 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - vannrett par med blekk-annullering.  
300
20377 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - stemplet hullstempel "Reine 25.X.85".  
100
20381 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - vannrett par stemplet "Vaaler i Smaal: 29.6.1883" (d). En løs hjørnetagg.  
300
20410 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - vannrett par med deler av "Christiania 22.II.83". Høyremerke med hvit flekk i store 1.  
300
20412 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - rettvendt nær fullstemplet "Stavanger 1.IX.83".  
70
20495 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - vannrett par med blekkstreker. Høyre merke med tynn flekk.  
300
24930 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - rettvendt fullstemplet "Christiania 2.XII.83".  
200
27070 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - luksus-stemplet "Aarnæs 15.6.1883" (b).  
250
27083 
m 38 xX. 10 øre karminrosa - nær rettvendt fullstemplet "Christiania 14.VI.83".  
150
28409 
m 38 xY. 10 øre karminrosa - vannrett par med vannmerkestilling 5 - stemplet "Bureau Reexchange de Christiania 12.VI.83". Venstre merke med rundt hjørne. Dette er et av tre kjente parstykker. Attest : Finn Aune.  
10.000
15753 
m 38 yX. 10 øre karminrosa med vannmerkestilling 2 - med del av "Christiania 19.IX.83". Litt uren tagging.  
1.500
16118 
m 38 yX. 10 øre karminrosa med vannmerkestilling 3 - velsentrert merke med god tagging. Hjørnebrekk oppe til høyre.  
2.000
24141 
m 38 yX. 10 øre karminrosa med vannmerkestilling 1 - lett nær fullstemplet "Sarpsborg 15.XI.83".  
1.800
1007 
Y 39 X. 20 øre brun - pent merke med rundt hjørne.  
300
27924 
Y 39 X. 20 øre brun - pent merke med god tagging.  
1.700
2451 
Y 39 Y. 20 øre brun med stående vannmerke - normalmerke. (1.100.-).  
900
11181 
YY 39 Y. 20 øre brun med stående vannmerke - velsentrert merke. En liten svart flekk i posthornringen. (3.400.-).  
2.500
2447 
m 39 X. 20 øre brun - pent velsentrert merke med god tagging.  
140
2448 
m 39 X. 20 øre brun - normalmerke. (125.-).  
100
2449 
m 39 X. 20 øre brun - merke med minimale feil (125.-)  
70
8091 
m 39 X. 20 øre brun - normalmerke. (125.-).  
100
8163 
m 39 X. 20 øre brun - pent velsentrert merke med god tagging.  
140
8250 
m 39 X. 20 øre brun - rettvendt fullstemplet "Langesund 24.III.83".  
500
8410 
m 39 X. 20 øre brun - pent nær fullstemplet merke.  
150
20534 
m 39 X. 20 øre brun - rettvendt nær fullstemplet "Moss 3.II.83".  
200
22418 
m 39 X. 20 øre brun - fullstemplet "Hamar 28.10.1882".  
250
24671 
m 39 X. 20 øre brun - fullstemplet hullstempel "Laurvig 8.I.83" (1 pkt.).  
400
2452 
m 39 Y. 20 øre brun med stående vannmerke - lettstemplet merke med prima tagging.  
160
2453 
m 39 Y. 20 øre brun med stående vannmerke - normalmerke. (175.-).  
130
8997 
m 39 Y. 20 øre brun med stående vannmerke - normalmerke. (175.-).  
130
9134 
m 39 Y. 20 øre brun med stående vannmerke - med del av ovalt stempel fra Devold i Haugesund.  
600
14691 
m 40 Iax. 20 øre matt ultramarin - normalmerke. (175.-).  
125
14814 
m 40 Iax. 20 øre matt ultramarin - lettstemplet pent merke. (175.-).  
150
15182 
m 40 Iax. 20 øre matt ultramarin - lettstemplet pent merke. (175.-).  
150
24875 
m 40 Iax. 20 øre matt ultramarin - med hullstempel "Tistedalen 21.V.84" (6 pkt.).  
500
24876 
m 40 Iay. 20 øre matt ultramarin - merke med god tagging og sentrering. Blåblyantstrek.  
1.400
28931 
m 40 Iay. 20 øre matt ultramarin - vannmerkestilling 2 - stemplet "Lille-Strøm". Mangler noen tagger høyre side. (1.800.-).  
500
5292 
m 40 Ib. 20 øre matt blå - velsentret merke med prima tagging.  
1.300
5522 
m 40 Ib. 20 øre matt blå - velsentret merke med prima tagging.  
1.300
8828 
m 40 Ib. 20 øre matt blå - lettstemplet pent merke. (1.300.-).  
1.100
9257 
m 40 Ib. 20 øre matt blå - lettstemplet pent merke. (1.300.-).  
1.100
9923 
m 40 Ib. 20 øre matt blå - normalmerke. (1.300.-).  
900
10656 
m 40 Ib. 20 øre matt blå - normalmerke. (1.300.-).  
800
11184 
" 40 Ib. 20 øre matt blå - rettvendt nær fullstemplet "Florø 23.4.1885" på brevstykke.  
2.500
14432 
m 40 Ib. 20 øre matt blå - nær rettvendt fullstemplet "Kragerø 13.2.1885".  
1.700
23256 
m 40 Ib. 20 øre matt blå - fullstemplet "Konnesmo 10.2.1885". God tagging.  
1.500
24653 
m 40 Ib. 20 øre matt blå - lett rettvendt fullstemplet "Skien 8.II.85". God tagging og sentrering.  
2.500
25425 
m 40 Ib. 20 øre matt blå - med del av "Torsken" (4 R på røde merker).  
1.500
25426 
m 40 Ib. 20 øre matt blå - pent velsentrert merke. En lav tagg i høyre side.  
1.000
31363 
m 40 Ib. 20 øre matt blå - rettvendt nær fullsetemplet hullstempel "Christianssand 22.XII.84".  
1.200
31364 
m 40 Ib. 20 øre matt blå - normalmerke. (1.500.-).  
1.000
31365 
m 40 Ib. 20 øre matt blå - normalmerke. (1.500.-).  
800
31366 
m 40 Ib. 20 øre matt blå - med del av "Hof i Jarlsb: 2.6.1885".  
1.100
62 
m 40 IIa. 20 øre blå - pent merke. (130.-).  
100
2469 
m 40 IIa. 20 øre blå - pent merke. (130.-).  
100
18566 
m 40 IIa. 20 øre blå - pent merke. (130.-).  
100
19407 
m 40 IIa. 20 øre blå - normalmerke. (130.-).  
90
19482 
m 40 IIa. 20 øre blå - normalmerke. (130.-).  
90
20048 
m 40 IIa. 20 øre blå - velsentrert merke med god tagging.  
150
20161 
m 40 IIa. 20 øre blå - fullstemplet "Molde 17.7.1864".  
150
20600 
m 40 IIa. 20 øre blå - omvendt fullstemplet "Ask 21.12.1883".  
250
20690 
m 40 IIa. 20 øre blå - nær fullstemplet "Christiania 5.VI.85".  
300
20793 
m 40 IIa. 20 øre blå - rettvendt fullstemplet "Tønsberg 14.IX.83". Litt uren tagging.  
400
23965 
m 40 IIa. 20 øre blå - luksus-stemplet "Ødegaardens Verk 25.3.1884". Skjev ned til venstre.  
500
24591 
m 40 IIa. 20 øre blå - nær rettvendt fullstemplet "Grimstad 3.2.1885".  
400
24623 
m 40 IIa. 20 øre blå - nær rettvendt fullstemplet "Siredalen 7.12.1885".  
500
27674 
m 40 IIa. 20 øre blå - nær rettvendt fullstemplet "Christiania 20.III.84".  
450
2465 
m 40 IIbx. 20 øre prøyssisk blå - pent merke. (160.-).  
130
2466 
m 40 IIbx. 20 øre prøyssisk blå - normalmerke. (160.-).  
100
21107 
m 40 IIbx. 20 øre prøyssisk blå - rettvendt nær fullstemplet "Venset 30.7.1884!.  
500
21116 
m 40 IIbx. 20 øre prøyssisk blå - lett rettvendt fullstemplet "Fron 29.4.1885".  
500
21584 
m 40 IIbx. 20 øre prøyssisk blå - rettvendt nær fullstemplet hullstempel "Ibestad 28.III.84". (5 pkt.).  
400
24041 
m 40 IIbx. 20 øre prøyssisk blå - med stor del av engelsk nummer "383" (Hull).  
600
24114 
m 40 IIbx. 20 øre prøyssisk blå - nær rettvendt fullstemplet "Orkedalen 25.3.1885".  
600
24354 
m 40 IIbx. 20 øre prøyssisk blå - nær rettvendt fullstemplet "Christiania 23.III.85".  
600
24513 
m 40 IIbx. 20 øre prøyssisk blå - nær rettvendt fullstemplet "Nordre Aurdal 13.IX.83".  
400
27820 
m 40 IIbx. 20 øre prøyssisk blå - lett nær fullstemplet "Leganger 16.2.1885".  
250
27827 
m 40 IIbx. 20 øre prøyssisk blå - luksus-stemplet "Kobbervig 8.IX.8". Litt bleket.  
500
2456 
m 40 IIbyX. 20 øre prøyssisk blå med liggende vannmerke 1 - stilling 4.  
1.000
2454 
m 40 IIbyY. 20 øre prøyssisk blå med stående vannmerke 1 - stilling 7. Uren tagging. (1.000.-).  
500
24524 
m 40 IIbyY. 20 øre prøyssisk blå med stående vannmerke 1 stilling 7 - rettvendt nær fullstemplet "Dale i Holmedal 27.II.84".  
1.800
27835 
m 40 IIbyY. 20 øre prøyssisk blå med stående vannmerke 1 - rekonstruert vannrett par sentralt stemplet "Bergen 14.2.1884".  
4.000
28076 
m 40 IIbyY. 20 øre prøyssisk blå med stående vannmerke 1 stilling 5 - stemplet "Sunderø 21.3.1884".  
1.200
28082 
m 40 IIbyY. 20 øre prøyssisk blå med stående vannmerke 1 stilling 6 - stemplet "Kragerø 9.6".  
1.200
28086 
m 40 IIbyY. 20 øre prøyssisk blå med stående vannmerke 1 stilling 7 - nær fullstemplet "Kragerø 9.4.1884". Noen lave tagger høyre side.  
600
28609 
m 40 IIbyY. 20 øre prøyssisk blå med stående vannmerke 1 stilling 8 - stemplet "Christiania 14.XI.84".  
1.200
28838 
m 40 IIbyY. 20 øre prøyssisk blå med stående vannmerke 1 stilling 8 - lettstemplet "Alstahaug 8.6.1884".  
1.200
29255 
m 40 IIbyY. 20 øre prøyssisk blå med stående vannmerke 1 stilling 7 - stemplet "Lødingen 25.3.1884".  
1.200
29464 
m 40 IIbyY. 20 øre prøyssisk blå med stående vannmerke 1 stilling 6 - lettstemplet merke. Skjev opp og med tagge-anmerkninger.  
250