Nettbutikk - Øre-perioden 1877 til 1909
Til innhold nettbutikk
   
Skravert posthorn (NK 35/36)
   
19657 
Y 35. 5 øre skravert - velsentrert merke med god tagging. Noen brune tagger. (HK:20.000).  
9.000
2422 
m 35. 5 øre skravert - velsentrert merke med prima tagging.  
650
2423 
m 35. 5 øre skravert - pent normalmerke. (HK:650).  
600
2424 
m 35. 5 øre skravert - normalmerke med små kvalitetsanmerkninger. (HK:650).  
350
2425 
m 35. 5 øre skravert - merke med småfeil. (HK:650)  
175
2474 
m 35. 5 øre skravert - pent normalmerke. (HK:650).  
600
19659 
m 35. 5 øre skravert - pent normalmerke. (650.-).  
600
19660 
m 35. 5 øre skravert - normalmerke med små kvalitetsanmerkninger. (HK:650).  
300
27913 
m 35. 5 øre skravert - pent normalmerke. (650.-).  
600
27917 
m 35. 5 øre skravert - velsentrert merke med prima tagging.  
650
2434 
m 36. 10 øre skravert - merke med småfeil. (HK:400)  
80
19667 
m 36. 10 øre skravert - merke med småfeil. (HK:400)  
80
19668 
m 36. 10 øre skravert - normalmerke. (400.-).  
325
19669 
m 36. 10 øre skravert - pent normalmerke. (400.-).  
325
19671 
m 36. 10 øre skravert - velsentrert pent merke.  
400
19676 
m 36. 10 øre skravert - rettvendt nær fullstemplet "Bø i Thelem 13.6.1882".  
550
19678 
m 36. 10 øre skravert - hullstemplet "Lillehammer 1.I.83".  
500
27376 
m 36. 10 øre skravert - lett rettvendt fullstemplet "Onsø 23.2.1883" (c).  
600
27387 
m 36. 10 øre skravert - fullstemplet "Hamar 22.9.1882".  
700
27919 
m 36. 10 øre skravert - pent normalmerke. (400.-).  
325
27920 
m 36. 10 øre skravert - pent normalmerke. (400.-).  
325