Nettbutikk - Øre-perioden 1877 til 1909
Til innhold nettbutikk
   
Krone Oscar
   
2400 
Y 32. 1.00 kr Oscar - kraftig hengslet. (HK:200)  
120
1997 
YY 32/34. Komplett parserie med arkmarg venstre side.  
7.800
4865 
Y 32/34. Krone Oscar - komplett serie. 1.00 kr og 1.50 kr med tagge-anmerkninger. (900.-).  
400
29235 
YY 32/34. Krone Oscar - komplett postfrisk serie.  
3.500
2410 
m 32. 1.00 kr Oscar - pent rundstemplet merke.  
85
2412 
m 32. 1.00 kr Oscar - merke med småfeil. (HK:85)  
25
14545 
m 32. 1.00 kr Oscar - vannrett par pakkepost-stemplet "Christiania 15.XII.94".  
200
19643 
m 32. 1.00 kr Oscar - vannrett par.  
150
19647 
m 32. 1.00 kr Oscar - pent rundstemplet merke.  
85
19648 
m 32. 1.00 kr Oscar - pent rundstemplet merke.  
85
19649 
m 32. 1.00 kr Oscar - pent merke med pakkepost-stempel.  
70
19650 
m 32. 1.00 kr Oscar - pent merke med pakkepost-stempel.  
70
2401 
Y 33. 1.50 kr Oscar - kraftig hengslet. (HK:400)  
200
2402 
Y 33. 1.50 kr Oscar - normalmerke. (HK:400)  
300
28008 
Y 33. 1.50 kr Oscar - velsentrert pent merke.  
400
2411 
m 33. 1.50 kr Oscar - vannrett par.  
500
2414 
m 33. 1.50 kr Oscar - pent normalmerke.  
280
2415 
m 33. 1.50 kr Oscar - pent rundstemplet merke. (HK:325).  
300
2416 
m 33. 1.50 kr Oscar - vannrett par.  
500
3435 
m 33. 1.50 kr Oscar - pent rundstemplet merke. (HK:325).  
300
3436 
m 33. 1.50 kr Oscar - pakkepost-stemplet merke. (HK:325).  
250
19651 
m 33. 1.50 kr Oscar - pent rundstemplet merke. (HK:325).  
300
19652 
m 33. 1.50 kr Oscar - pent rundstemplet merke. (HK:325).  
300
28360 
m 33. 1.50 kr Oscar - med del av trekantet pakkepost-stempel.  
300
28361 
m 33. 1.50 kr Oscar - nær fullstemplet "Stenkjær 21.XII.88". Liten rift oppe.  
200
950 
Y 34. 2.00 kr Oscar - normalmerke. (HK:300)  
250
2404 
Y 34. 2.00 kr Oscar - kraftig hengslet. (HK:300)  
200
2405 
YY 34. 2.00 kr Oscar - kort tagg oppe. (HK:1.250)  
400
2406 
m 34. 2.00 kr Oscar - pent rundstemplet merke.  
160
2418 
m 34. 2.00 kr Oscar - pent rundstemplet merke.  
160
2419 
m 34. 2.00 kr Oscar - normalmerke. (HK:175)  
130
2420 
m 34. 2.00 kr Oscar - normalmerke. (HK:175)  
130
4663 
m 34. 2.00 kr Oscar - vannrett 6-stripe pakkepoststemplet "Christiania 27.II.04". Merke 1 og 4 med taggefeil. Uvanlig enhet.  
1.200
5008 
m 34. 2.00 kr Oscar - nær fullstemplet pent merke.  
200
5009 
m 34. 2.00 kr Oscar - pent rundstemplet merke.  
160
18035 
m 34. 2.00 kr Oscar - loddrett 10-blokk pakkepoststemplet "Christiania 21.XI.90". Noe hengsleforsterket.  
2.000
28366 
m 34. 2.00 kr Oscar - lett rettvendt fullstemplet "Kongsberg 11.VII.96".  
350
28367 
m 34. 2.00 kr Oscar - fullstemplet "Christianssund N 12.XII.92".  
250
28368 
m 34. 2.00 kr Oscar - vannrett par pakkepost-stemplet "Trondhjem 8.VIII.03".  
450
28370 
m 34 v1. 2.00 kr Oscar - variant "Kolon etter 2".  
300