Nettbutikk - Øre-perioden 1877 til 1909
Til innhold nettbutikk
   
Skravert Posthorn - NK 27/31
   
19592 
X 27. 20 øre skravert - uten lim.  
200
29316 
Y 27. 20 øre skravert - letthengslet merke. (2.300.-).  
1.800
1484 
m 27. 20 øre skravert - lett rettvendt fullstemplet "Horten 1.9.1880".  
200
2320 
m 27. 20 øre skravert - lett rettvendt fullstemplet "Marifjæren 2.9.1878". Prima tagging og sentrering.  
250
2350 
m 27. 20 øre skravert - vannrett par.  
120
2355 
m 27. 20 øre skravert - normalmerke med meget god tagging.  
100
2356 
m 27. 20 øre skravert - normalmerke med meget god tagging.  
100
2357 
m 27. 20 øre skravert - normalmerke.  
60
2521 
m 27. 20 øre skravert - pent nær fullstemplet merke.  
100
3117 
m 27. 20 øre skravert - pent merke med god tagging og sentrering.  
90
3425 
m 27. 20 øre skravert - normalmerke.  
60
3427 
m 27. 20 øre skravert - pent merke med litt uren tagging.  
30
3430 
m 27. 20 øre skravert - pent nær fullstemplet merke.  
100
3431 
m 27. 20 øre skravert - pent nær fullstemplet merke.  
100
21620 
m 27. 20 øre skravert - lett rettvendt fullstemplet "Hmrfst B. Hmbrg 15.8.1881".  
350
21627 
m 27. 20 øre skravert - pent merke med blekk-kryss.  
75
21847 
m 27. 20 øre skravert - nær fullstemplet "Laurvig 8.1.1881".  
100
21848 
m 27. 20 øre skravert - lett rettvendt fullstemplet "Lesje 2.7.1880".  
500
21856 
m 27. 20 øre skravert - lett nær rettvendt fullstemplet "Lyngdal 1.2.1879".  
300
21878 
m 27. 20 øre skravert - nær fullstemplet "Hamar 13.9.1881".  
125
21899 
m 27. 20 øre skravert - nær fullstemplet "Moland 8.8.1879".  
150
21966 
m 27. 20 øre skravert - nær rettvendt nær fullstemplet "Holmestrand 20.9.1882".  
200
28232 
m 27. 20 øre skravert - luksus-stemplet "Klep 8.9.1879". Hjørnebrekk.  
400
28234 
m 27. 20 øre skravert - nær fullstemplet "Næsne ?.?.1881".  
200
28235 
m 27. 20 øre skravert - fullstemplet hullstempel "Risør 25.XI.82" (5 pkt.). Noen flate tagger nede.  
100
28236 
m 27. 20 øre skravert - fullstemplet "Christiania 30.?.?".  
150
8599 
Y 28. 25 øre skravert - normalmerke med bra tagging for utgaven. (HK:2.800).  
2.500
23566 
Y 28. 25 øre skravert - pent merke. Ujevn tagging høyre side.  
1.500
2351 
m 28. 25 øre skravert - omvendt nær fullstemplet nummer "358" (D/S Tromsø).  
500
2359 
m 28. 25 øre skravert - rettvendt stemplet trerings nummer "117".  
1.100
2364 
m 28. 25 øre skravert - pent merke med god tagging.  
900
2365 
m 28. 25 øre skravert - normalmerke.  
750
2366 
m 28. 25 øre skravert - merke med liten kvalitetsanmerkning. (HK:950)  
500
2367 
m 28. 25 øre skravert - merke med feil. (HK:950)  
200
4179 
m 28. 25 øre skravert - fargefriskt merke stemplet "Christiania 29.?.79". Prima tagging.  
1.200
4665 
m 28. 25 øre skravert - rekonstruert vannrett par vakkert sentralt stemplet "Søndre land 21.5.1884". God tagging for utgaven.  
1.500
10547 
m 28. 25 øre skravert - velsentrert merke med del av "Stavanger 14.12.1880". God tagging og farge.  
1.000
12545 
m 28. 25 øre skravert - nær fullstemplet "Christiania 8.7.1877". God tagging.  
1.000
13593 
m 28. 25 øre skravert - normalmerke.  
900
13707 
m 28. 25 øre skravert - merke med liten kvalitetsanmerkning. (HK:950)  
500
21979 
m 28. 25 øre skravert - pent merke med blekk-kryss.  
800
21985 
m 28. 25 øre skravert - nær fullstemplet "Sandefjord 23.5.1882".  
1.400
28242 
m 28. 25 øre skravert - pent merke ned blekk-kryss.  
900
28244 
m 28. 25 øre skravert - nær fullstemplet "Henningsvær 17.10.1883".  
1.000
28246 
m 28. 25 øre skravert - rettvendt fullstemplet "Flekkefjord 22.I.84".  
1.000
28248 
m 28. 25 øre skravert - vannrett par stemplet "Pakkepost Christiania 18.2.77". Tagge-anmerkninger.  
1.000
30700 
m 28. 25 øre skravert - rekonstruert vannrett par sentralt stemplet "Borøen 9.??.18?3". Merkene er skåret fra hverandre, noe som medfører at venstre merke har korte tagger i høyre side.  
1.400
2370 
Y 29 b. 35 øre skravert - normalmerke. (HK:150)  
120
2371 
Y 29 b. 35 øre skravert - fireblokk. Nedre venstre merke med fargeflekk under ving 3.  
450
22053 
Y 29 b. 35 øre skravert - merke med påtrykk "SPECIMEN". Signert F.C.M.  
500
28282 
Y 29 b. 35 øre skravert - normalmerke. (150.-)  
120
19284 
m 29 a. 35 øre skravert - sjøgrønn - lettstemplet merke med god tagging.  
1.400
19606 
m 29 a. 35 øre skravert - sjøgrønn - nær fullstemplet "Frederikshald 10.V.94". Skjev ned.  
1.200
19609 
m 29 a. 35 øre skravert - sjøgrønn - rettvendt fullstemplet "Lyngøer 9.3.1887". God tagging. Skjev ned.  
1.400
19836 
m 29 a. 35 øre skravert - sjøgrønn - rettvendt fullstemplet "Christiania 19.IV.95". Del av annet stempel. Aldersflekker.  
800
19837 
m 29 a. 35 øre skravert - sjøgrønn - nær fullstemplet "Christiania 19.IV.95". Del av annet stempel. Alderflekker og antydning til rundt hjørne.  
600
4731 
m 29 b og 53 III. 35 øre skravert og 10 øre 20mm - stemplet "Hamar 18.I.90" på lite følgebrevklipp.  
80
28252 
m 29 b v2. 35 øre skravert - variant "Sjallstykket oppgravert" - lettstemplet "Kragerø 12.X.83".  
400
2377 
m 29 b. 35 øre skravert - pent merke med god tagging og sentrering.  
90
2379 
m 29 b. 35 øre skravert - pent normalmerke.  
75
2380 
m 29 b. 35 øre skravert - pent normalmerke.  
75
15175 
m 29 b. 35 øre skravert - pent merke med god tagging og sentrering.  
90
19495 
m 29 b. 35 øre skravert - variant v1 - "Oppgravert posthornbøyle, munnstykke og under kronen".  
750
22009 
m 29 b. 35 øre skravert - lavt merke. Mangler en taggerad.  
300
22034 
m 29 b. 35 øre skravert - nær fullstemplet "Sandefjord 12.12.1887".  
150
22037 
m 29 b. 35 øre skravert - merke med tydelig "Abklatsch".  
300
22042 
m 29 b. 35 øre skravert - variant "Oppgravert under kronen" (NK v1) - omvendt fullstemplet "Skien 4.XI.92".  
800
28249 
m 29 b. 35 øre skravert - rettvendt fullstemplet "Inderøen 11.6.1885".  
300
28250 
m 29 b. 35 øre skravert - lett rettvendt fullstemplet "Drammen 13.X.91". Prima tagging.  
300
28251 
m 29 b. 35 øre skravert - fullstemplet "Florø 6.X.94".  
250
28255 
m 29 b. 35 øre skravert - vannrett par lettstemplet "Bergen 13.XII.94". God tagging og sentrering.  
450
28256 
m 29 b. 35 øre skravert - vannrett par lettstemplet "Drammen 20.XI.90".  
400
2381 
Y 30. 50 øre skravert - normalmerke.  
275
19615 
Y 30. 50 øre skravert - velsentrert merke med god tagging.  
325
19832 
Y 30. 50 øre skravert - pent merke med god tagging og sentrering.  
325
24267 
Y 30. 50 øre skravert - letthengslet pent merke.  
300
28278 
Y 30. 50 øre skravert - letthengslet pent merke.  
300
2388 
m 30. 50 øre skravert - normalmerke.  
60
19612 
m 30. 50 øre skravert - normalmerke.  
60
19613 
m 30. 50 øre skravert - normalmerke.  
60
19620 
m 30. 50 øre skravert - nær fullstemplet hullstempel "Odnæs ?.VII.84".  
150
19624 
m 30. 50 øre skravert - nær rettvendt fullstemplet "Bergen 19.XII.91".  
175
19626 
m 30. 50 øre skravert - med deler av stort gummistempel "PAKKEPOST".  
500
19627 
m 30. 50 øre skravert - pent nær fullstemplet merke.  
90
19628 
m 30. 50 øre skravert - velsentrert merke med god tagging.  
75
19629 
m 30. 50 øre skravert - velsentrert merke med god tagging.  
75
19630 
m 30. 50 øre skravert - vannrett firestripe stemplet pakkepost "Christiania 11.XI.91". Bra tagging for utgaven.  
750
19833 
m 30. 50 øre skravert - rettvendt fullstemplet "Namsos 28.4.1879".  
200
22066 
m 30. 50 øre skravert - med del av hullstempel "Odnæs 19.XI.00" (4 pkt.).  
150
22067 
m 30. 50 øre skravert - nær rettvendt fullstemplet "Skaalvær 10.XII.86".  
300
22089 
m 30. 50 øre skravert - nær fullstemplet "Fron 23.2.188?".  
100
22162 
m 30. 50 øre skravert - rettvendt nær fullstemplet "Gausdal 6.5.1890".  
500
22183 
m 30. 50 øre skravert - lett rettvendt fullstemplet "Langesund 21.1.1879".  
250
22210 
m 30. 50 øre skravert - med del av gummistempel "PAKKEPOST".  
200
22266 
m 30. 50 øre skravert - fullstemplet "Lillehammer 21.6.1878".  
125
22297 
m 30. 50 øre skravert - fullstemplet "Lillesand 3.9.1883".  
125
22322 
m 30. 50 øre skravert - lett nær fullstemplet "Lyngdal 23.?.1880".  
150
22368 
m 30. 50 øre skravert - nær rettvendt fullstemplet "Vaage 6.12.1892".  
250
22371 
m 30. 50 øre skravert - fullstemplet "Aasnæs 26.3.1889".  
250
28257 
m 30. 50 øre skravert - fullstemplet "Stavanger 31.10.1879".  
150
28259 
m 30. 50 øre skravert - fullstemplet "Rørosbanen 7.3.1888". God tagging.  
250
28261 
m 30. 50 øre skravert - rettvendt fullstemplet "Lesje 21.10.1894". God tagging.  
250
28262 
m 30. 50 øre skravert - vannrett par stemplet "Horten 11.VIII.83". Høyre merke med taggeanmerkninger.  
150
28264 
m 30. 50 øre skravert - vannrett trestripe pakkepost-stemplet "Christiania 28.XI.91".  
450
28265 
m 30. 50 øre skravert - fullstemplet trekantet "Christiania Pakkepost Fragt Betalt 13.XI.93". God tagging.  
150
28431 
m 30. 50 øre skravert - lett fullstemplet "Haugesund 5.X.91".  
120
28432 
m 30. 50 øre skravert - fullstemplet "Elverum 1.7.1893".  
120
28433 
m 30. 50 øre skravert - lett fullstemplet "Levanger 5.5.1892".  
120
28434 
m 30. 50 øre skravert - lett fullstemplet "Kongsberg 9.5.1885".  
120
29171 
m 30. 50 øre skravert - luksus-stemplet "Grimo 1.VII.90".  
600
29172 
m 30. 50 øre skravert - lett nær rettvendt fullstemplet "Dampsk. Senjens Expd. 24.4.1888".  
500
12493 
Y 31. 60 øre blå - pent merke med god tagging. Skjev opp.  
300
2390 
Y 31. 60 øre skravert - variant : "Stor fargeflekk i posthornet under store O". Skjev opp.  
350
2391 
Y 31. 60 øre skravert - normalmerke.  
275
19631 
Y 31. 60 øre skravert - pent letthengslet merke med god tagging.  
325
19632 
Y 31. 60 øre skravert - litt tungt hengslet merke.  
250
28279 
YY 31. 60 øre skravert - merke med meget god tagging. Skjev ned.  
1.250
28280 
YY 31. 60 øre skravert - merke med meget god tagging. Skjev ned.  
1.250
28281 
YY 31. 60 øre skravert - pent merke. Skjev til venstre.  
1.250
2397 
m 31. 60 øre skravert - normalmerke. (HK:65)  
50
2398 
m 31. 60 øre skravert - normalmerke. (HK:65)  
50
19634 
m 31. 60 øre skravert - vannrett par pent pakkepoststemplet "Kristiania 2.VII.00".  
150
19635 
m 31. 60 øre skravert - merke med trekantet "Kristiania Pakkepost Fragt Betalt 22.V.97".  
125
19636 
m 31. 60 øre skravert - pent rundstemplet merke.  
65
19637 
m 31. 60 øre skravert - pent rundstemplet merke.  
65
19638 
m 31. 60 øre skravert - pent merke med del av pakkepost-stempel.  
60
19639 
m 31. 60 øre skravert - velsentrert merke med god tagging.  
75
19640 
m 31. 60 øre skravert - velsentrert merke med god tagging.  
75
19641 
m 31. 60 øre skravert - pent nær fullstempet merke.  
75
22377 
m 31. 60 øre skravert - vannrett trestripe pakkepoststemplet "Christiania 19.II.??". Typer 5-4-2 fra arkposisjon 11-13.  
1.000
22410 
m 31. 60 øre skravert - rettvendt nær fullstemplet "Christiania 9.IV.98".  
350
22458 
m 31. 60 øre skravert - lavt merke - mangler en taggerad.  
300
22489 
m 31. 60 øre skravert - variant "Fargeflekk mellom store 6 og 0" (v 2). Arkposisjon 86.  
200
22556 
m 31. 60 øre skravert - stemplet 4-rings nummer "338" (Brevik-Skien).  
250
28266 
m 31. 60 øre skravert - rettvendt fullstemplet "Kragerø 27.7.1885".  
350
28267 
m 31. 60 øre skravert - nær fullstemplet "Frederikstad 9.II.85".  
300
28268 
m 31. 60 øre skravert - lett rettvendt fullstemplet "Voss 8.V.99". I.85".  
350
4734 
m 31 og 55. 60 øre skravert og 25 øre 20mm - pakkepoststemplet "Christiania 28.XI.89" på lite følgebrevklipp.  
150
28269 
m 31 v1. 60 øre skravert - variant "Hjørne 3 avkuttet".  
250
28271 
m 31 v2. 60 øre skravert - variant "Fargeflekk mellom store 6 og 0" - nær fullstemplet "Porsgrund 30.VI.96".  
350
28272 
m 31 v2. 60 øre skravert - variant "Fargeflekk mellom store 6 og 0" - nær fullstemplet "Christiania 30.VI.96".  
350
28274 
m 31 v3. 60 øre skravert - variant "Kaninøre - oppstrek til høyre for posthornbøylen" - nær fullstemplet "Frederikstad 21.XII.95". God tagging og sentrering.  
400