Nettbutikk - Øre-perioden 1877 til 1909
Til innhold nettbutikk
   
Skravert posthorn - NK 22/26
   
20651 
" 18 og 23. Vannrett par 3 skilling Posthorn og vannrett par 3 øre skravert stemplet "Arendal 25.5.1877" på brevstykke.  
2.500
2257 
Y 22. 1 øre skravert - letthengslet merke.  
40
2258 
Y 22. 1 øre skravert - letthengslet merke.  
40
2344 
Y 22. 1 øre skravert - fireblokk med kvalitetsanmerkninger.  
100
28936 
Y 22. 1 øre skravert - letthengslet pent merke.  
50
2254 
m 22. 1 øre skravert - vannrett par med danske stempel. Ujevn tagging.  
100
2256 
m 22. 1 øre skravert - vannrett trestripe stemplet "Kongsberg". Meget god tagging og sentrering.  
300
2261 
m 22. 1 øre skravert - vannrett par stemplet "Trondheim 29.I.81".  
100
2262 
m 22. 1 øre skravert - vannrett par.  
100
2263 
m 22. 1 øre skravert - velsentrert prima merke.  
100
2264 
m 22. 1 øre skravert - vannrett par stemplet "Bergen Py-post".  
150
2266 
m 22. 1 øre skravert - velsentrert prima merke.  
100
2267 
m 22. 1 øre skravert - pent merke med prima tagging.  
60
2268 
m 22. 1 øre skravert - pent normalmerke med god tagging.  
40
2269 
m 22. 1 øre skravert - normalmerke.  
30
10589 
m 22. 1 øre skravert - vannrett 6-stripe stemplet "Christiania 4.X.84". Typer 2-5-2-3-1-2 fra arkposisjon 15-20.  
1.250
15254 
m 22. 1 øre skravert - vannrett par stemplet "Stavanger 5.III.94".  
100
16518 
m 22. 1 øre skravert - med stor del av "Krania-Randsfjord II 13.3.1878". God tagging.  
100
19484 
m 22. 1 øre skravert - vannrett trestripe med blekk-kryss. God tagging.  
150
19486 
m 22. 1 øre skravert - pent merke med god tagging.  
60
19487 
m 22. 1 øre skravert - pent merke med god tagging.  
60
19488 
m 22. 1 øre skravert - pent normalmerke med god tagging.  
40
19489 
m 22. 1 øre skravert - normalmerke.  
30
20053 
m 22. 1 øre skravert - vannrett trestripe stemplet "Aalesund 20.4.82". Typer 3-6-3 fra arkposisjon 53-55.  
300
20119 
m 22. 1 øre skravert - vannrett trestripe stemplet "Tvedestrand 3.6.85". Typer 1-4-3.  
300
20216 
m 22. 1 øre skravert - vannrett femstripe stemplet "Christiania 8.10.1888". Typer 5-2-3-3-5 fra arkposisjon 4-8. Venstre merke med rundt hjørne.  
450
20815 
m 22. 1 øre skravert - vannrett par med dansk nummerstempel "1" (Kjøbenhavn). Et par lave tagger.  
500
21039 
m 22. 1 øre skravert - nær fullstemplet "Drammen 6.III.84".  
150
2271 
X 23. 3 øre skravert - merke uten lim.  
150
28935 
Y 23. 3 øre skravert - letthengslet pent merke. Attest: Lasse Nielsn.  
600
2278 
m 23. 3 øre skravert - normalmerke.  
200
19498 
m 23. 3 øre skravert - sidevendt fullstemplet "Namsos 3.II.82".  
350
19500 
m 23. 3 øre skravert - lett diagonalt fullstemplet "Chra Byp. 20.6.79".  
275
19503 
m 23. 3 øre skravert - nær fullstemplet "Bergen By-post ?.III.82".  
250
20459 
m 23. 3 øre skravert - type 2 fra arkposisjon 12.  
300
20477 
m 23. 3 øre skravert - type 3 fra arkposisjon 13.  
300
20509 
m 23. 3 øre skravert - type 3 fra arkposisjon 25.  
300
20544 
m 23. 3 øre skravert - type 4 fra arkposisjon 33.  
300
20629 
m 23. 3 øre skravert - type 12 fra arkposisjon 63.  
300
20634 
m 23. 3 øre skravert - type 9 fra arkposisjon 66.  
300
20646 
m 23. 3 øre skravert - type 11 fra arkposisjon 75.  
300
20655 
m 23. 3 øre skravert - nær fullstemplet "Chra 11F Byp. 20.11.79".  
300
20678 
m 23. 3 øre skravert - vannrett trestripe stemplet "Bergen 28.X.84". Typer 3-10-8 fra arkposisjon 91-93.  
900
20679 
m 23. 3 øre skravert - vannrett firestripe stemplet "Christiania 23.XII.83". Typer 4-11-2-3 fra arkposisjon 97-100.  
1.400
21127 
m 23. 3 øre skravert - fullstemplet "Laurvig 26.3.1879". God tagging og sentrering.  
300
21963 
m 23. 3 øre skravert - nær fullstemplet "Bergen 5.I.85".  
300
22301 
m 23. 3 øre skravert - lett nær fullstemplet "Christiania 4.III.79". God tagging og sentrering.  
300
22476 
m 23. 3 øre skravert - vannrett par sentralt stemplet "Christiania 23.XI.82". Venstre merke mangler en tagg.  
500
28182 
m 23. 3 øre skravert - merke med småfeil. (250.-).  
100
30636 
m 23. 3 øre skravert - vannrett par sentralt stemplet "Christiania 16.11.1877".  
1.000
30644 
m 23. 3 øre skravert - vannrett trestripe stemplet "Mosjøen 29.1.1882".  
1.200
30645 
m 23. 3 øre skravert - vannrett par sentralt stemplet "Christiania 12.6.1878".  
600
30646 
m 23. 3 øre skravert - luksus-stemplet "Christiania 16.XI.79".  
1.200
30647 
m 23. 3 øre skravert - nær rettvendt fullstemplet "Chra 1E Byp. 12.6.82".  
700
30648 
m 23. 3 øre skravert - fullstemplet "Bergen 26.XI.84".  
600
30649 
m 23. 3 øre skravert - nær rettvendt fullstemplet "Svolvær 7.I.84".  
700
30820 
m 23. 3 øre skravert - nær fullstemplet "Chra 3E Byp. 10.5.82".  
700
30950 
m 23. 3 øre skravert - nær luksus-stemplet "Flekkefjord 6.IV.84".  
750
30973 
m 23. 3 øre skravert - merke med stor del av ovalt gummistempel "Christiania Bypost 8 F 1.MAI.8?".  
6.000
28152 
YY 24 Ia. 5 øre skravert - pent merke med god tagging.  
2.500
28155 
Y 24 IIa. 5 øre skravert - velsentrert letthengslet merke med god tagging.  
350
19506 
YY 24 IIIab. 5 øre skravert - pent merke. Litt skjev til høyre.  
7.000
2285 
m 24 Ia. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Christiania 15.XII.81".  
250
2287 
m 24 Ia. 5 øre skravert - velsentrert merke med god tagging.  
150
2288 
m 24 Ia. 5 øre skravert - pent normalmerke med god tagging.  
110
2289 
m 24 Ia. 5 øre skravert - normalmerke.  
90
3429 
m 24 Ia. 5 øre skravert - hengsleforsterket vannrett par sentralt stemplet "Christiania 30.4.1877". Venstre merke er type 9.  
200
19529 
m 24 Ia. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Moland 6.2.1877".  
250
19530 
m 24 Ia. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Christiania 21.I.79".  
250
19531 
m 24 Ia. 5 øre skravert - velsentrert merke med god tagging.  
150
19532 
m 24 Ia. 5 øre skravert - pent normalmerke med god tagging.  
110
19533 
m 24 Ia. 5 øre skravert - normalmerke.  
90
19534 
m 24 Ia. 5 øre skravert - pent merke med blekk-kryss. God tagging.  
160
24044 
m 24 Ia. 5 øre skravert - rettvendt fullstemplet "Christiania 8.IX.82". Liten bue fra annet stempel. God tagging og sentrering.  
300
28145 
m 24 Ia. 5 øre skravert - vannrett par sentralt stemplet "Christiania".  
250
28146 
m 24 Ia. 5 øre skravert - vannrett par med stor del av "Kastnæshavn 29.8". R på røde merker.  
400
28147 
m 24 Ia. 5 øre skravert - vannrett par sentralt stemplet "Christiania 27.VI.81". Velsentrert med god tagging.  
250
28193 
m 24 Ia. 5 øre skravert - prent merke med blekk-kryss.  
175
2291 
m 24 Ib. 5 øre skravert - vannrett par med stemplet "Christiania 31.X.81".  
700
2293 
m 24 Ib. 5 øre skravert - normalmerke.  
350
19537 
m 24 Ib. 5 øre skravert - lett rettvendt nær fullstremplet "Chra 8E Byp. 27.8.81".  
500
19538 
m 24 Ib. 5 øre skravert - merke med småfeil. (HK:400).  
90
19541 
m 24 Ib. 5 øre skravert - pent merke med god tagging.  
400
19542 
m 24 Ib. 5 øre skravert - pent merke med god tagging.  
400
27071 
m 24 Ib. 5 øre skravert - type 9 - uten punktum etter M. God tagging og sentrering.  
600
27309 
m 24 Ib. 5 øre skravert - type 9 - uten punktum etter M.  
500
27790 
m 24 Ib. 5 øre skravert - lett fullstemplet "Chra 8E Byp 27.8.81". God tagging og sentrering.  
600
28149 
m 24 Ib. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Christiania 11.X.81".  
700
28070 
m 24 IIa. 5 øre skravert - type 9 - uten punktum etter M.  
150
28083 
m 24 IIa. 5 øre skravert - type 9 - uten punktum etter M.  
150
28090 
m 24 IIa. 5 øre skravert - merke med blekk-annullering. God tagging og sentrering.  
125
28101 
m 24 IIa. 5 øre skravert - merke med blekk-annullering. God tagging og sentrering.  
125
28105 
m 24 IIa. 5 øre skravert - nær fullstemplet "Chra 8F Byp 1.10.80".  
150
28107 
m 24 IIa. 5 øre skravert - fullstemplet "Chra 3E Byp 20.7.??". God tagging og sentrering.  
300
28150 
m 24 IIa. 5 øre skravert - vannrett par sentralt stemplet "Christiania 21.II.83".  
300
28158 
m 24 IIa. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Frederikshald 28.I.85".  
250
28159 
m 24 IIa. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Vestbanernes Postexp. 23.X.83".  
250
28160 
m 24 IIa. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Christiania 23.VII.83".  
250
28161 
m 24 IIa. 5 øre skravert - loddrett par stemplet "Christiania 18.IX.83".  
350
28162 
m 24 IIa. 5 øre skravert - loddrett par stemplet "Christiania 11.II.83".  
300
28188 
m 24 IIa. 5 øre skravert - normalmerke.  
65
28189 
m 24 IIa. 5 øre skravert - normalmerke.  
65
28190 
m 24 IIa. 5 øre skravert - merke med meget god tagging.  
90
28191 
m 24 IIa. 5 øre skravert - merke med meget god tagging.  
90
28192 
m 24 IIa. 5 øre skravert - velsentrert merke med meget god tagging.  
150
29326 
m 24 IIa. 5 øre skravert - merke med stor del av rundt gummistempel "Christiania Bypost 8-F 21.APR.80".  
800
29327 
m 24 IIa. 5 øre skravert - merke med stor del av ovalt gummistempel "Christiania Bypost E 6.APR.80".  
800
30977 
m 24 IIa. 5 øre skravert - merke med stor del av ovalt gummistempel "Christiania Bypost ? F 10.APR.80".  
1.500
30979 
m 24 IIa. 5 øre skravert - merke med stor del av ovalt gummistempel "Christiania Bypost 6 E 21.APR.??".  
1.500
30982 
m 24 IIa. 5 øre skravert - merke med stor del av ovalt gummistempel "Christiania Bypost ? E 18.MAR.80".  
1.500
2302 
m 24 IIb. 5 øre skravert - normalmerke.  
600
19880 
m 24 IIb. 5 øre skravert - velstentert pent merke.  
750
28110 
m 24 IIb. 5 øre skravert - type 9 - uten punktum etter M.  
900
28111 
m 24 IIb. 5 øre skravert - type 9 - uten punktum etter M. God tagging og sentrering.  
1.000
28112 
m 24 IIb. 5 øre skravert - type 9 - uten punktum etter M.  
900
28163 
m 24 IIb. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Christiania 13.V.83".  
2.000
2303 
m 24 IIIaa. 5 øre skravert - pent normalmerke.  
250
2316 
m 24 IIIaa. 5 øre skravert - vannrett par.  
450
19881 
m 24 IIIaa. 5 øre skravert - pent normalmerke.  
250
28117 
m 24 IIIaa. 5 øre skravert - merke med blekk-kryss. God tagging og sentrering.  
325
28119 
m 24 IIIaa. 5 øre skravert - merke med blekk-kryss.  
300
28165 
m 24 IIIaa. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Christiania 15.XI.81". God tagging.  
600
28186 
m 24 IIIaa. 5 øre skravert - merke med småfeil. (275.-).  
60
28187 
m 24 IIIaa. 5 øre skravert - velsentrert pent merke med god tagging.  
325
2306 
m 24 IIIab. 5 øre skravert - oppgravert klisje - pent normalmerke.  
140
2321 
m 24 IIIab. 5 øre skravert - oppgravert klisje - pent normalmerke.  
175
19511 
m 24 IIIab. 5 øre skravert - oppgravert klisje - pent normalmerke.  
140
19512 
m 24 IIIab. 5 øre skravert - oppgravert klisje - velsentrert pent merke med god tagging.  
200
19516 
m 24 IIIab. 5 øre skravert - oppgravert klisje - fullstemplet "Chra 6E Byp. 30.6.82".  
230
27382 
m 24 IIIab. 5 øre skravert - oppgravert klisje - merke med blekk-annullering.  
500
28120 
m 24 IIIab. 5 øre skravert - oppgravert klisje - merke med blekk-kryss.  
200
28121 
m 24 IIIab. 5 øre skravert - oppgravert klisje - nær rettvendt fullstemplet "Bergen 13.II.82".  
600
28123 
m 24 IIIab. 5 øre skravert - oppgravert klisje - fullstemplet "Chra 8E Byp 11.1.82".  
300
28124 
m 24 IIIab. 5 øre skravert - oppgravert klisje - nær fullstemplet "Chra 8F Byp 12.12.81".  
300
28169 
m 24 IIIab. 5 øre skravert - oppgravert klisje - loddrett par stemplet "Christiania 7.IX.84". God tagging.  
500
28170 
m 24 IIIab. 5 øre skravert - oppgravert klisje - vannrett par stemplet "Christiania 2.I.82". God tagging.  
450
2309 
m 24 IIIba. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Christiania 25.VI.81".  
300
2310 
m 24 IIIba. 5 øre skravert - velsentrert merke med god tagging.  
180
2311 
m 24 IIIba. 5 øre skravert - pent merke med god tagging.  
160
2313 
m 24 IIIba. 5 øre skravert - merke med blindtagg.  
140
19518 
m 24 IIIba. 5 øre skravert - pent merke med god tagging.  
160
19519 
m 24 IIIba. 5 øre skravert - normalmerke.  
140
19520 
m 24 IIIba. 5 øre skravert - rekonstruert vannrett par håndskrevet "22/6 82" over merker.  
400
19521 
m 24 IIIba. 5 øre skravert - vannrett par med prina tagging stemplet "Moss 9.V.83".  
350
28129 
m 24 IIIba. 5 øre skravert - lett fullstemplet blå "Havnæs 9.1.1883". 3 R på røde merker.  
700
28130 
m 24 IIIba. 5 øre skravert - nær fullstemplet "Sydbanens Postexp. *I* 19.VII.83".  
350
28134 
m 24 IIIba. 5 øre skravert - meget fargefriskt merke med del av "Bergen Py-Post 5.VII.83". God tagging.  
200
28172 
m 24 IIIba. 5 øre skravert - loddrett par stemplet "Christiania 28.II.82". Øvre merke med variant "Flekk i hjul 1".  
500
28173 
m 24 IIIba. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Nøtterø ?.2.1881". God tagging og sentrering.  
400
28175 
m 24 IIIba. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Frederikshald 17.XI.81". God tagging.  
300
28184 
m 24 IIIba. 5 øre skravert - velsentrert merke med god tagging.  
180
31009 
m 24 IIIba. 5 øre skravert - merke med stor del av ovalt gummistempel "Christiania Bypost 1 E 7.APR.80".  
1.500
2315 
m 24 IIIbb. 5 øre skravert - oppgravert klisje - normalmerke.  
110
19526 
m 24 IIIbb. 5 øre skravert - oppgravert klisje - merke med god tagging og sentrering.  
180
19527 
m 24 IIIbb. 5 øre skravert - oppgravert klisje - pent merke med god tagging.  
130
20889 
m 24 IIIbb. 5 øre skravert - oppgravert klisje - vannrett par med blekk-kryss. Type 3-11.  
400
28135 
m 24 IIIbb. 5 øre skravert - oppgravert klisje - type 9 - uten punktum etter M.  
250
28137 
m 24 IIIbb. 5 øre skravert - oppgravert klisje - med del av "Dampsk. Hornelen 3.7.1882". God tagging og senterering.  
350
28139 
m 24 IIIbb. 5 øre skravert - oppgravert klisje - lett fullstemplet "Stavanger 1.12.1881".  
250
28142 
m 24 IIIbb. 5 øre skravert - oppgravert klisje - fullstemplet "Chra 8F Byp 17.6.82". God tagging.  
350
28143 
m 24 IIIbb. 5 øre skravert - oppgravert klisje - fullstemplet "Chra 3E Byp 4.2.82". God tagging.  
250
28178 
m 24 IIIbb. 5 øre skravert - oppgravert klisje - loddrett par stemplet "Moss 8.IV.83".  
500
28181 
m 24 IIIbb. 5 øre skravert - oppgravert klisje - vannrett par stemplet "Christiania 26.VI.82". Høyre merke med rundt hjørne.  
200
28185 
m 24 IIIbb. 5 øre skravert - oppgravert klisje - pent merke med god tagging.  
150
28166 
m 24 IIIaa/ab. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Christiania 21.XI.81". Høyre merke med oppravert klisje.  
450
28167 
m 24 IIIab/aa. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Christiania 17.III.83". Venstre merke med oppravert klisje.  
500
28176 
m 24 IIIba/bb. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Tønsberg 4.7.1881". Høyre merke med oppgravert klisje. God tagging.  
400
28177 
m 24 IIIbb/ba. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Vestbanernes Postexp.". Venstre merke med oppgravert klisje.  
400
2322 
Y 25 I. 10 øre skravert - normalmerke. Skjev ned til høyre.  
400
19551 
Y 25 I. 10 øre skravert - normalmerke.  
500
28276 
Y 25 I. 10 øre skravert - pent merke.  
700
28277 
Y 25 I. 10 øre skravert - pent merke med god tagging.  
700
28933 
Y 25 I. 10 øre skravert - velsentrert letthengslet merke. .  
1.000
31319 
YY 25 I. 10 øre skravert - velsentrert pent merke.  
9.000
31321 
Y 25 I. 10 øre skravert - velsentrert merke med minimal hengsleskygge.  
1.500
31322 
Y 25 II. 10 øre skravert - vannrett par.  
5.000
19554 
Y 25 III. 10 øre skravert - pent merke.  
600
2324 
m 25 I. 10 øre skravert - nær rettvendt fullstemplet "Hovedjernb: Postexp: 15.4.1878".  
200
2325 
m 25 I. 10 øre skravert - normalmerke.  
20
4354 
m 25 I. 10 øre skravert - vannrett trestripe stemplet "Tuft 11.7.1880".  
1.000
18667 
m 25 I. 10 øre skravert - fullstemplet dansk nummmer "12" (Fynske Jb. Pk.). Et par lave tagger.  
700
19499 
m 25 I. 10 øre skravert - nær fullstemplet "Hemnæs 14.?.1878" (R). Litt ujevn tagging.  
125
19546 
m 25 I. 10 øre skravert - normalmerke.  
20
19547 
m 25 I. 10 øre skravert - nær fullstemplet merke.  
30
19548 
m 25 I. 10 øre skravert - nær fullstemplet merke.  
30
19549 
m 25 I. 10 øre skravert - velsentrert pent merke.  
25
19550 
m 25 I. 10 øre skravert - velsentrert pent merke.  
25
19557 
m 25 I. 10 øre skravert - lett sidevendt fullstemplet "Hovedjernb: Postexp: 1.10.1880".  
125
19875 
m 25 I. 10 øre skravert - fullstemplet "Tanen 19.V.81".  
125
22565 
m 25 I. 10 øre skravert - rettvendt nær fullstemplet "Birid 13.4.1880" (b).  
150
22628 
m 25 I. 10 øre skravert - fullstemplet dansk nummer "1" (Kjøbenhavn).  
300
22732 
m 25 I. 10 øre skravert - nær rettvendt nær fullstemplet "Lærdal 7.4.1881" (a).  
150
22914 
m 25 I. 10 øre skravert - lett fullstemplet "Næsne 17.12.1878" (2 R).  
350
25999 
m 25 I. 10 øre skravert - vannrett par stemplet "Skien 7.VII.81".  
100
26002 
m 25 I. 10 øre skravert - vannrett par stemplet "Christiania 25.XI.80".  
150
28195 
m 25 I. 10 øre skravert - fullstemplet "Skien 1.II.81".  
125
28197 
m 25 I. 10 øre skravert - rekonstruert loddrett par stemplet "Svelvig 17.4.1880" (2 R).  
600
29236 
m 25 I. 10 øre skravert - lett nær fullstemplet "Frogner Jernb: St: 21.?.1878".  
300
31308 
m 25 I. 10 øre skravert - nær fullstemplet "Drammen 20.12.1877".  
75
31311 
m 25 I. 10 øre skravert - vannrett par stemplet "Tønsberg 6.12.1877".  
100
2327 
m 25 II. 10 øre skravert - velsentrert merke med god tagging.  
100
2328 
m 25 II. 10 øre skravert - normalmerke.  
75
19566 
m 25 II. 10 øre skravert - pent normalmerke.  
75
28200 
m 25 II. 10 øre skravert - nær fullstemplet "Brunkeberg 18.I.1880". Mangler en tagg nede.  
80
31312 
m 25 II. 10 øre skravert - luksus-stemplet "Orkedalen 12.3.1881".  
200
28211 
m 25 III v2. 10 øre skravert - variant "Hjørne 3 avkuttet". Rundt hjørne.  
100
2332 
m 25 III. 10 øre skravert - oppgravert klisje - velsentrert merke med god tagging.  
30
2333 
m 25 III. 10 øre skravert - oppgravert klisje - normalmerke.  
15
19575 
m 25 III. 10 øre skravert - oppgravert klisje - normalmerke.  
15
19576 
m 25 III. 10 øre skravert - oppgravert klisje - normalmerke.  
15
19577 
m 25 III. 10 øre skravert - oppgravert klisje - nær fullstemplet merke.  
30
19580 
m 25 III. 10 øre skravert - oppgravert klisje - pent fullstemplet merke.  
60
23110 
m 25 III. 10 øre skravert - nær fullstemplet "Førde 20.9.1881" (a).  
50
23126 
m 25 III. 10 øre skravert - nær rettvendt fullstemplet "Kongsvinger 29.3.1882" (a).  
100
23127 
m 25 III. 10 øre skravert - nær fullstemplet "Veblungsnæs 11.4.1879" (d).  
75
23168 
m 25 III. 10 øre skravert - rettvendt fullstemplet "Voss 1.11.1881" (b).  
150
23169 
m 25 III. 10 øre skravert - nær fullstemplet "Dpsk:Framnæs 1.2.1882".  
700
23172 
m 25 III. 10 øre skravert - stemplet engelsk "383" (Hull).  
300
27508 
m 25 III. 10 øre skravert - merke som er så skjevt at nabomerket synes til venstre. Med stor del av "Stavanger 18.2.1882".  
1.500
28207 
m 25 III. 10 øre skravert - fullstemplet "Trondhjem 20.12.1881".  
100
28208 
m 25 III. 10 øre skravert - velsentrert merke med blekk-kryss. Prima tagging.  
100
28210 
m 25 III. 10 øre skravert - luksus-stemplet "Drammen 1.XII.81". Hjørnebrekk.  
100
29329 
m 25 III. 10 øre skravert - med stor del av provisorisk linjestempel "Hedalen i Vaage 23 April..".  
500
29712 
m 25 III. 10 øre skravert - vannrett trestripe stemplet "Bergen 7.11.81". En kort tagg nede.  
400
31315 
m 25 III. 10 øre skravert - rettvendt nær fullstemplet "Bergen 29.I.82".  
50
2334 
Y 26. 12 øre skravert - ubrukt merke med små kvalitetsanmerkninger.  
200
19590 
Y 26. 12 øre skravert - letthengslet pent merke.  
750
19591 
Y 26. 12 øre skravert - letthengslet pent merke.  
650
19787 
YY 26. 12 øre skravert - normalmerke. (3.750.-).  
3.500
19829 
Y 26. 12 øre skravert - letthengslet merke med god tagging.  
750
20972 
YY 26. 12 øre skravert - velsentrert pent merke.  
4.500
23125 
Y 26. 12 øre skravert - velsentrert merke med gos tagging.  
800
28940 
Y 26. 12 øre skravert - letthegslet pent merke. Attest: Lasse Nielsen.  
1.000
2337 
m 26. 12 øre skravert - vannrett par med god tagging.  
350
2338 
m 26. 12 øre skravert - normalmerke.  
125
2339 
m 26. 12 øre skravert - merke med kvalitetsanmerkning.  
50
15798 
m 26. 12 øre skravert - variant "Liten E i ØRE".  
200
19583 
m 26. 12 øre skravert - normalmerke.  
125
19584 
m 26. 12 øre skravert - normalmerke.  
125
19585 
m 26. 12 øre skravert - velsentrert merke med god tagging.  
150
19586 
m 26. 12 øre skravert - velsentrert merke med god tagging.  
150
19587 
m 26. 12 øre skravert - pent nær fullstemplet merke.  
175
19588 
m 26. 12 øre skravert - pent nær fullstemplet merke.  
175
19597 
m 26. 12 øre skravert - nær rettvendt fullstemplet "Throndhjem 4.2.1884". .  
250
19598 
m 26. 12 øre skravert - nær rettvendt fullstemplet "Kongsvinger 21.2.1877".  
200
19599 
m 26. 12 øre skravert - diagonalt fullstemplet "Christiania 20.7.1877".  
200
19600 
m 26. 12 øre skravert - fullstemplet "Bureau Reexp. de Christiania 10.XI.83". flekk.  
225
19602 
m 26. 12 øre skravert - sidevendt fullstemplet "Kongsvinger 7.11.1879".  
200
19603 
m 26. 12 øre skravert - med stor del av "Gausdal S Sanatorium".  
1.000
21015 
m 26. 12 øre skravert - merke med bred taggerad nede.  
250
21018 
m 26. 12 øre skravert - lett rettvendt fullstemplet "Trondhjem 30.7.1881". Type 4.  
300
21019 
m 26. 12 øre skravert - nær rettvendt fullstemplet "Tønsberg 28.4.1880". Type 3. Mangler et par tagge oppe til venstre.  
200
21020 
m 26. 12 øre skravert - lett nær rettvendt fullstemplet "Sandefjord 27.6.1882". Type 3.  
250
21022 
m 26. 12 øre skravert - fullstemplet dansk nummer "1" (Kjøbenhavn).  
300
21064 
m 26. 12 øre skravert - med del av engelsk stempel "383" (Hull). Type 6.  
250
21124 
m 26. 12 øre skravert - rettvendt nær fullstemplet "Bergen 31.12.1883". Type 4. Et par korte tagger.  
200
21588 
m 26. 12 øre skravert - lett rettvendt fullstemplet "Christiania 14.6.18??". Type 2.  
300
21590 
m 26. 12 øre skravert - rettvendt fullstemplet "Christiania 13.7.1877". Type 4. Mangler en tagg nede.  
400
21592 
m 26. 12 øre skravert - fullstemplet "Christiania 24.X.83". Type 3.  
300
21593 
m 26. 12 øre skravert - nær rettvendt fullstemplet "Christiania 20.XI.82". Type 3. Et par lave tagger.  
200
28218 
m 26. 12 øre skravert - nær fullstemplet dansk nummer "1" (Kjøbenhavn).  
500
28219 
m 26. 12 øre skravert - fullstemplet "Kjøbenhavn". Mangler en tagg nede.  
300
28221 
m 26. 12 øre skravert - merke med blekk-kryss.  
250
28223 
m 26. 12 øre skravert - fullstemplet "Grimstad 29.8.1877".  
400
28225 
m 26. 12 øre skravert - sidevendt fullstemplet "Hønefos 24.8.1881".  
300
28226 
m 26. 12 øre skravert - nær fullstemplet "Tjømø 5.7.1877".  
250
28228 
m 26. 12 øre skravert - vannrett par stemplet "Christiania 21.IV.83".  
500
28229 
m 26. 12 øre skravert - vannrett par stemplet "Drammen 15.II.82".  
450
28230 
m 26. 12 øre skravert - fullstemplet "Christiania 19.VIII.81". God tagging og sentrering.  
200
28938 
Y 30. 50 øre skravert - letthengslet pent merke. Attest: Lasse Nielsen.  
350
28939 
Y 31. 60 øre skravert - letthegslet pent merke. Attest: Lasse Nielsen.  
300