Nettbutikk - Skilling Posthorn
Til innhold nettbutikk
   
4 skilling
   
2213 
Y 19 Ia. 4 skilling mørkfiolett - med delvis lim. Skjev opp. (3.000.-).  
1.500
4229 
Y 19 Ia. 4 skilling mørkfiolett - pent normalmerke. (3.000.-).  
2.500
20267 
Y 19 Ia. 4 skilling mørkfiolett - letthengslet merke. Skjev opp. (3.000.-).  
2.000
2205 
Y 19 Ib. 4 skilling brunfiolett - fargetypisk normalmerke. (3.400.-).  
2.600
2207 
Y 19 Ib. 4 skilling brunfiolett - fargetypisk merke. Skjev ned. (3.400.-).  
2.800
2210 
X 19 Ib. 4 skilling brunfiolett - variant : "Åpen O i Norge". Uten lim.  
800
2211 
Y 19 Ib. 4 skilling brunfiolett - fargetypisk merke. Skjev opp. (3.400.-).  
2.500
2221 
YY 19 II. 4 skilling blekfiolett - fireblokk med arkmark oppe. (1.200.-).  
950
2222 
Y 19 II. 4 skilling blekfiolett - letthengslet merke. (90.-).  
75
2225 
YY 19 II. 4 skilling blekfiolett - normalmerke. (300.-).  
250
3420 
YY 19 II. 4 skilling blekfiolett - velsentrert fireblokk. (1.200.-).  
950
3421 
YY 19 II. 4 skilling blekfiolett - horisontal 10-blokk med full arkmarg fra øvre høyre hjørne.Blindtagg nede i øvre merkerad.  
2.500
2204 
m 19 Ia. 4 skilling mørkfiolett - normalmerke. (1.100.-).  
900
2215 
m 19 Ia. 4 skilling mørkfiolett - med del av "Drammen 22.11.1872".  
950
2217 
m 19 Ia. 4 skilling mørkfiolett - lettstemplet merke med meget dyp farge.  
1.000
2219 
m 19 Ia. 4 skilling mørkfiolett - lettstemplet merke med god farge.  
900
20303 
m 19 Ia. 4 skilling mørkfiolett - merke som er så skjevt at nabomerket synes nede.  
1.000
11732 
" 19 Ia. og 18 - 3 skilling samt 3 enkle 4 skilling = 17 skilling - stemplet "Christiania 14.1.1873" på lite brevstykke.  
3.700
2090 
m 19 Ib. 4 skilling brunfiolett - lettstemplet merke med god farge.  
1.250
20268 
m 19 Ib. 4 skilling brunfiolett - lettstemplet merke. Skjev opp til høyre.  
1.100
20270 
m 19 Ib. 4 skilling brunfiolett - lettstemplet pent merke. Skjev opp.  
1.000
20273 
m 19 Ib. 4 skilling brunfiolett - med del av "Laurvig". Litt brunlig i nedre venstre hjørne. (1.400).  
1.200
20274 
m 19 Ib. 4 skilling brunfiolett - lettstemplet pent merke. Skjev opp.  
1.000
20275 
m 19 Ib. 4 skilling brunfiolett - lettstemplet pent merke. Skjev opp.  
1.000
20276 
m 19 Ib. 4 skilling brunfiolett - normalmerke. (1.400.-).  
900
20277 
m 19 Ib. 4 skilling brunfiolett - normalmerke. (1.400.-).  
900
20278 
m 19 Ib. 4 skilling brunfiolett - normalmerke. Litt gulnet. (1.400.-).  
750
20279 
m 19 Ib. 4 skilling brunfiolett - normalmerke. Skjev ned til høyre. (1.400.-).  
800
20280 
m 19 Ib. 4 skilling brunfiolett - normalmerke. (1.400.-).  
800
20282 
m 19 Ib. 4 skilling brunfiolett - merke med en lav tagg oppe til venstre. (1.400.-).  
600
20283 
m 19 Ib. 4 skilling brunfiolett - pent merke med noen små taggeanmerkninger. (1.400.-).  
500
29136 
m 19 Ib. 4 skilling brunfiolett - loddrett par stemplet "Christiania 28.6.1875". Paret er typet av Sigmund Jacobsen: Type 6-5.  
3.000
20289 
m 19 Ic. 4 skilling mattfiolett - normalmerke. (1.600.-).  
1.200
20290 
m 19 Ic. 4 skilling mattfiolett - normalmerke. (1.600.-).  
900
20291 
m 19 Ic. 4 skilling mattfiolett - normalmerke. (1.600.-).  
1.100
20297 
m 19 Id. 4 skilling fiolett - lettstemplet velsentrert merke. (400.-).  
350
20299 
m 19 Id. 4 skilling fiolett - pent merke med del av "Moss 5.8.1873".  
350
20300 
m 19 Id. 4 skilling fiolett - omvendt nær fullstemplet "Christiania 11.11.1874".  
350
20304 
" 19 Id. 4 skilling fiolett - pent stemplet "Christiania 14.1.1875" på brevstykke.  
350
20305 
m 19 Id. 4 skilling fiolett - normalmerke. (400.-).  
300
20306 
m 19 Id. 4 skilling fiolett - normalmerke. (400.-).  
325
20310 
m 19 Id. 4 skilling fiolett - normalmerke. (400.-).  
300
20311 
m 19 Id. 4 skilling fiolett - normalmerke. (400.-).  
300
20312 
m 19 Id. 4 skilling fiolett - pent merke med liten tagge-anmerkning. (400.-).  
200
20314 
m 19 Id. 4 skilling fiolett - pent merke med liten tagge-anmerkning. (400.-).  
200
20315 
m 19 Id. 4 skilling fiolett - merke liten kvalitetsanmerkning. (400.-).  
150
20316 
m 19 Id. 4 skilling fiolett - merke liten kvalitetsanmerkning. (400.-).  
150
20317 
m 19 Id. 4 skilling fiolett - normalmerke med to stempler. (400.-).  
200
20318 
m 19 Id. 4 skilling fiolett - normalmerke. (400.-).  
275
20319 
m 19 Id. 4 skilling fiolett - normalmerke med to stempler. (400.-).  
200
20320 
m 19 Id. 4 skilling fiolett - normalmerke. (400.-).  
275
29120 
m 19 Id. 4 skilling fiolett - loddrett trestripe stemplet "Christiania 19.3.18??". Stripen er typet og posisjonsbestemt av Sigmund Jacobsen: Type 7-9-8, arkposisjon 49-59-69.  
2.600
29124 
m 19 Id. 4 skilling fiolett - vannrett trestripe stemplet "Throndhjem 4.6.1874". Stripen er typet av Sigmund Jacobsen: Type 3-11-1.  
2.600
29130 
m 19 Id. 4 skilling fiolett - vannrett par med del av "Frederiksstad". Paret er typet av Sigmund Jacobsen: Type 3-11. Høyre merke med blindtagg.  
1.200
20322 
m 19 II. 4 skilling blekfiolett - lettstemplet pent merke.  
400
25220 
m 19 II. 4 skilling blekfiolett - omvendt fullstemplet nummer "169" (Langesund).  
1.000