Nettbutikk - Skilling Posthorn
Til innhold nettbutikk
   
2 skilling
   
2162 
Y 17 aX. 2 skilling gråblå - letthengslet merke. (70.-).  
50
2224 
YY 17 aX. 2 skilling gråblå - skjev til høyre. (150.-).  
120
20307 
YY 17 aX. 2 skilling gråblå - fireblokk med arkmarg høyre side. (600.-).  
500
2163 
Y 17 cX. 2 skilling ultramarin - letthengslet merke. (90.-).  
70
15282 
" 17 a. 2 skilling gråblå - stemplet "Drammen 17.4.1874" på brevstykke.  
2.000
2169 
m 17 aX. 2 skilling gråblå - merke med liten tagge-anmerkning. (1.600.-).  
300
2244 
m 17 aX. 2 skilling gråblå - med del av "Christiania 14.6.1872". Liten rødblyantstrek i øvre venstre hjørne. Skjev til høyre. (1.600.-).  
800
2247 
m 17 aX. 2 skilling gråblå - med del av "Christiania 24.4.1873".  
1.400
2248 
m 17 aX. 2 skilling gråblå - med del av "Throndhjem 12.5.1873".  
1.400
2249 
m 17 aX. 2 skilling gråblå - normalmerke. (1.600.-).  
1.000
2250 
m 17 aX. 2 skilling gråblå - normalmerke. Litt uren. (1.600.-).  
800
2251 
m 17 aX. 2 skilling gråblå - pent merke med blindtagg. (1.600.-).  
1.200
2252 
m 17 aX. 2 skilling gråblå - normalmerke. Blåblyantstreker på begge sider. (1.600.-).  
500
2253 
m 17 aX. 2 skilling gråblå - nær fullstemplet "Drammen 2.4.1874".  
2.000
4858 
m 17 aX. 2 skilling gråblå - merke med del av "Christiania Bypost". Litt ujevn tagging oppe. (1.600.-).  
750
16794 
m 17 aX. 2 skilling gråblå - to-ringsstemplet merke. (150.-).  
125
2241 
m 17 aY. 2 skilling gråblå - merke med stående vannmerke i stilling 6. (3.000.-).  
2.500
2242 
m 17 aY. 2 skilling gråblå - merke med stående vannmerke i stilling 5. (3.000.-).  
2.500
28950 
m 17 cX v1. 2 skilling ultramarin - variant: To korte LL i Skilling.  
800
2161 
m 17 cX. 2 skilling ultramarin - merke med variant "To korte LL i Skilling".  
800
2170 
m 17 cX. 2 skilling ultramarin - merke med småfeil. (500.-).  
150
2176 
m 17 cX. 2 skilling ultramarin - merke med liten tagge-anmerkning. (500.-).  
200
2177 
m 17 cX. 2 skilling ultramarin - merke med liten tagge-anmerkning. (500.-).  
200
5690 
m 17 cX. 2 skilling ultramarin - vannrett trestripe lettstemplet "Christiania 27.1.1877". Venstre merke med rift og høyre merke med blindtagg. Uvanlig enhet.  
1.000
19977 
m 17 cX. 2 skilling ultramarin - velsentrert merke med del av "Bergen".  
450
20380 
m 17 cX. 2 skilling ultramarin - lettstemplet pent merke. (500.-).  
425
20383 
m 17 cX. 2 skilling ultramarin - lettstemplet pent merke. (500.-).  
425
20386 
m 17 cX. 2 skilling ultramarin - velsentrert lettstemplet pent merke.  
500
20387 
m 17 cX. 2 skilling ultramarin - lettstemplet pent merke. (500.-).  
450
20390 
m 17 cX. 2 skilling ultramarin - normalmerke. (500.-).  
350
20391 
m 17 cX. 2 skilling ultramarin - normalmerke. (500.-).  
350
20394 
m 17 cX. 2 skilling ultramarin - merke stemplet 3-rings nummer "169" (Langesund).  
500
29034 
m 17 cX. 2 skilling ultramarin - nær fullstemplet nummer "35" (Brevig). Merket er skadet i øvre høyre hjørne.  
300