Nettbutikk - Våpen 1867
Til innhold nettbutikk
   
2 skill 2
   
1636 
Y 12. 2 skill 2 - normalmerke. (150.-).  
100
1637 
YYsY 12. 2 skill 2 - fireblokk. Ett merke er postfrisk. (900.-).  
700
1638 
YY 12. 2 skill 2 - fireblokk med arkmarg nede. (1.800.-).  
1.400
1639 
YY 12. 2 skill 2 - seksblokk (3 x 2) med arkmarg til venstre. (2.700.-).  
2.300
8133 
YY 12. 2 skill 2 - pent merke med bra sentrering. (450.-).  
400
8739 
YY 12. 2 skill 2 - normalmerke. (450.-).  
375
9758 
YY 12. 2 skill 2 - normalmerke. (450.-).  
350
10213 
YY 12. 2 skill 2 - merke som er så skjevt at nabomerket synes til høyre.  
1.000
10242 
Y 12. 2 skill 2 - letthengslet merke med bra sentrering. (150.-).  
120
27931 
Y 12. 2 skill 2 - velsentrert luksusmerke.  
250
1644 
m 12. 2 skill 2 - loddrett trestripe stemplet "Christiania 14.6.186?". Det midterste merket mangler et par tagger.  
600
2112 
m 12. 2 skill 2 - fullstemplet dansk nummerstempel "19". Meget uvanlig.  
750
10321 
m 12. 2 skill 2 - vannrett par sentralt stemplet "Laurvig 6.4.1870". Merken med litt ujevn tagging. Dekorativ.  
500
10430 
m 12. 2 skill 2 - nær fullstemplet dansk nummerstempel "1" (Kjøbenhavn). Liten del av annet stempel.  
800
12252 
m 12. 2 skill 2 - feilsentrert merke med to-ringsstempel. Hvitranden er så bred at merket nå ha stått til høyre i arket.  
1.000
14930 
m 12. 2 skill 2 - merke som er så skjevt at nabomerket synes til høyre. Stemplet "Christiania 15.8.1868".  
1.000
15662 
m 12. 2 skill 2 - merke med del av 3-rings nummer "35" (Laurvig).  
300
20111 
m 12. 2 skill 2 - omvendt fullstemplet dansk nummer "1" (Kjøbenhavn).  
800
20535 
m 12. 2 skill 2 - lett fullstemplet "Throndhjem 25.9.1868".  
350
20545 
" 12. 2 skill 2 - stemplet "Christiania Bypost" på brevstykke.  
300
20546 
" 12. 2 skill 2 - vannrett par stemplet "Christiania 23.5.1867" på brevstykke. Dette er tre uker før første kjente avstemplingsdato (18.6.1867). Feilstilt stempel ?  
1.000
20549 
m 12. 2 skill 2 - lettstemplet pent merke.  
300
20551 
m 12. 2 skill 2 - lettstemplet pent merke.  
300
20552 
m 12. 2 skill 2 - pent merke med to-ringsstempel.  
125
20555 
m 12. 2 skill 2 - pent merke med to-ringsstempel.  
125
20556 
m 12. 2 skill 2 - to-ringsstemplet merke. (150.-).  
100
20557 
m 12. 2 skill 2 - to-ringsstemplet merke. (150.-).  
100
20608 
m 12. 2 skill 2 - pent normalmerke. (350.-).  
300
20609 
m 12. 2 skill 2 - pent normalmerke. (350.-).  
300
20610 
m 12. 2 skill 2 - normalmerke med variabel sentrering og avstempling. (350.-).  
200
20611 
m 12. 2 skill 2 - normalmerke med variabel sentrering og avstempling. (350.-).  
200
20612 
m 12. 2 skill 2 - merke med kvalitetsanmerkning. (350.-).  
100
16124 
m 12. og 15 b. 2 skill 2 og 8 skill 8 - krystallklart stemplet "Laurvig 27.10.1870" på lite brevstykke. Meget dekorativt.  
800