Nettbutikk - Våpen 1863
Til innhold nettbutikk
   
Våpen 1863 - skips-stempler
   
14406 
m 2 skilling - litt urent merke med del av skipsstempel "Dampsk:Lindesnæs".  
2.000
1480 
m 2 skilling - med del av "Hakon Jarl".  
2.000
4757 
m 2 skilling - omvendt fullstemplet "Hmrfst B. Hmbrg 2.8.1867" på velsentrert pent merke. Liten del av annet stempel.  
3.000
14819 
m 4 skilling - omvendt håndskrevet "Fjalir 1/?-69".  
2.500
1481 
m 4 skilling - med stor del av "Hakon Jarl 11.8.1865".  
700
482 
m 4 skilling - nær fullstemplet "Hmrfst B. Hmbrg 23.2.1866". Svak loddrett brekk.  
300
9543 
m 4 skilling - sidevendt fullstemplet "Hmrfst A. Hmbrg 7.3.1867". Kort tagg i toppen.  
250
14878 
m 4 skilling - lett nær fullstemplet "Østfinmarks-Dpskb: ?.5.1866".  
500
29196 
m 4 skilling - håndskrevet "W" (Interesseselskabet Wikingen) og stemplet "Bergen 29.8.1867".  
2.000
1615 
m 8 skilling - med del av stempelet "Dampskibet Bergen". Svak vannrett brekk.  
600
1482 
m 8 skilling - med del av "Hakon Jarl".  
600
1614 
m 8 skilling - med stor del av "Hakon Jarl".  
1.300
4759 
m 8 skilling - meget pent sidevendt fullstemplet "Hmrfst C. Hmbrg 16.3.1866".  
550
4758 
m 8 skilling - sidevendt nær fullstemplet "Hmrfst E. Hmbrg 15.11.1866" på pent merke.  
400
1616 
m 8 skilling - stemplet "Hmrfst E. Hmbrg 17.3.18??".  
400
26910 
m 8 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Hmrfst E. Hmbrg 29.8.1867". Liten del av annet stempel.  
800