Nettbutikk - Våpen 1863
Til innhold nettbutikk
   
8 skilling
   
1609 
m 8 skilling - med del av tysk stempel "St.P.A.Hamburg".  
450
15380 
m 8 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Bergen 9.7.1867". Del av annet stempel. Noen tagger en tanke beklippet i høyre side.  
200
26953 
m 8 skilling - omvendt fullstemplet "Bergen 19.4.1866" på brevstykke med sidestempel.  
600
1610 
m 8 skilling - vakkert loddrett par stemplet "Christiania 21.3.1867" på brevstykke.  
700
15195 
m 8 skilling - fargefriskt merke med deler av "Christiania 1.8.1866".  
300
15206 
m 8 skilling - lettstemplet "Christiania 29.1.1864".  
300
26923 
m 8 skilling - rettvendt fullstemplet "Christiania 15.6.1866".  
500
15245 
" 8 skilling - velsentrert merke stemplet "Christianssand 8.12.1866" på lite brevstykke.  
400
26761 
m 8 skilling - vannrett trestripe stemplet "Christianssund 28.2.1865". Fargefriskt og velsentrert.  
1.200
29159 
m 8 skilling - med stor del av "Christianssand 16.8.1867".  
450
26877 
m 8 skilling - sidevendt fullstemplet "Drammen 13.12.1864".  
600
26913 
m 8 skilling - sidevendt fullstemplet "Drammen 28.3.1865".  
600
29164 
m 8 skilling - vannrett par med begge merker stemplet "Drammen 7.12.1865".  
950
4743 
m 8 skilling - lett fullstemplet "Drammen 28.2.1866". Liten del av annet stempel.  
350
1611 
m 8 skilling - vakker loddrett trestripe stemplet "Frederikshald 9.12.1866". Midtre merke har svak brekk.  
900
29160 
m 8 skilling - rettvendt nær fullstemplet "Kragerø 12.4.1865".  
450
29165 
m 8 skilling - vannrett par sentralt stemplet "Kragerø 24.6.1864".  
1.200
29161 
m 8 skilling - nær fullstemplet "Levanger 2.8.1864". Liten bue fra annet stempel.  
600
29324 
m 8 skilling - nær fullstemplet "Porsgrund 31.10.186?".  
400
15238 
m 8 skilling - lettstemplet "Sandefjord 1.4.18??".  
350
15259 
m 8 skilling - sidevendt nær fullstemplet "Sandefjord 20.12.1866".  
300
15429 
m 8 skilling - nær fullstemplet "Skien 24.8.1866".  
300
29162 
m 8 skilling - sidevendt fullstemplet "Skien 20.5.1867".  
600
15352 
m 8 skilling - pent merke med del av "Stavanger 16.5.18??".  
350
1605 
m 8 skilling - pent merke med del av "Throndhjem".  
350
1606 
m 8 skilling - pent merke med del av "Throndhjem 31.1.18??". Skjev til høyre.  
350
3405 
m 8 skilling - loddrett par stemplet "Throndhjem 17.11.1865".  
700
3407 
m 8 skilling - merke med del av "Throndhjem 24.11.1865".  
300
15453 
m 8 skilling - omvendt nær fullstemplet "Throndhjem 13.8.1864". Skjev opp til høyre og litt uren.  
200
29163 
m 8 skilling - med stor del av "Throndhjem 25.9.1868".  
450
26933 
m 8 skilling - lett rettvendt fullstemplet "Volden 27.8.1867". Dato og årstall er delvis opptegnet. Slitte tagger oppe til høyre.  
600
12689 
m 8 skilling - merke med to stempler. Skjev opp.  
250
14626 
m 8 skilling - lettstemplet pent merke.  
300
15211 
m 8 skilling - lettstemplet merke. Skjev til venstre.  
300
15224 
m 8 skilling - lettstemplet merke.  
300
15260 
m 8 skilling - merke med to lette stempler.  
300
15316 
m 8 skilling - velsentrert merke med del av blått stempel.  
300
15324 
m 8 skilling - lettstemplet pent merke. Hjørnebrekk.  
200
15372 
m 8 skilling - velsentrert merke med deler av to stempler.  
300
15373 
m 8 skilling - lettstemplet pent merke. Litt skjev opp til venstre.  
350
15387 
m 8 skilling - lettstemplet pent merke. Skjev til høyre.  
300
15416 
m 8 skilling - lettstemplet pent merke.  
325
15439 
m 8 skilling - lettstemplet merke med god tagging.  
300
15480 
m 8 skilling - lettstemplet merke. En lav tagg oppe til venstre.  
200
15482 
m 8 skilling - lettstemplet merke. En lav tagg.  
200
15495 
m 8 skilling - pent merke med noe ujevn tagging venstre side.  
200
15502 
m 8 skilling - lettstemplet pent merke. En lav tagg venstre side. Skjev opp til høyre.  
175
27047 
m 8 skilling - lettstemplet pent merke.  
475
27048 
m 8 skilling - lettstemplet pent merke.  
450
26815 
m 8 skilling - merke med del av blått "Christiania".  
450