Nettbutikk - Våpen 1863
Til innhold nettbutikk
   
4 skilling - typebestemte merker
   
25108 
m 4 skilling - plate Ia - komplett typesett.  
500
24552 
m 4 skilling - plate Ia - type 1  
120
1579 
m 4 skilling - plate Ia - type 2  
120
1581 
m 4 skilling - plate Ia - type 3  
120
1583 
m 4 skilling - plate Ia - type 4  
120
25184 
m 4 skilling - plate Ib - komplett typesett.  
750
1577 
m 4 skilling - plate Ib - type 1  
180
24554 
m 4 skilling - plate Ib - type 2  
180
24668 
m 4 skilling - plate Ib - type 3  
180
24951 
m 4 skilling - plate Ib - type 4  
180
15075 
m 4 skilling - plate IIa - komplett typesett.  
400
25228 
m 4 skilling - plate IIa - komplett typesett.  
400
1586 
m 4 skilling - plate IIa - type 5  
100
14962 
m 4 skilling - plate IIa - type 6  
100
1588 
m 4 skilling - plate IIa - type 7  
100
1589 
m 4 skilling - plate IIa - type 8  
100
15106 
m 4 skilling - plate IIb - komplett typesett.  
500
25280 
m 4 skilling - plate IIb - komplett typesett.  
500
1590 
m 4 skilling - plate IIb - type 5  
120
1591 
m 4 skilling - plate IIb - type 6  
120
1592 
m 4 skilling - plate IIb - type 7  
120
1593 
m 4 skilling - plate IIb - type 8  
120