Nettbutikk - Våpen 1863
Til innhold nettbutikk
   
4 skilling - blekk-annuleringer
   
30295 
m 4 skilling - loddrett håndskrevet "4/11-69".  
300
30413 
m 4 skilling - sidevendt håndskrevet skipsannulering "Fjalir 14/2-66".  
900
30453 
m 4 skilling - med håndskrevet dato "8.10.1864" i kryss.  
350