Nettbutikk - Våpen 1863
Til innhold nettbutikk
   
4 skilling
   
1594 
m 4 skilling - plate I - vannrett par type 2/1.  
400
1596 
m 4 skilling - plate I - loddrett firestripe med uregelmessig typesammensetning type 2/3/2/3. Meget uvanlig enhet. Attest : F.C.M.  
4.000
1597 
m 4 skilling - plate I - loddrett par med uregelmessig typesammensetning type 3/2. Øvre merke har platefeil 4 - skade over O i Norge.  
750
11474 
" 4 skilling - plate I - loddrett 4-stripe typer 1-2-1-2 stemplet "Drammen 6.11.1866" på lite brevstykke sammen med 2 skilling Våpen 1863. Meget uvanlig og dekorativ enhet.  
4.000
8813 
m 4 skilling - plate Ia - meget pen og sjelden fireblokk stemplet "Aalesund 25.9.1865" på lite brevstykke. Blokken har uregelmessig typesammensetning 2-1/3-4. Kun fire stemplete fireblokker fra plate I er registrert i NK. Attest: F.C.M.  
12.000
25509 
m 4 skilling - plate Ia - vannrett trestripe typer 4/3/4 - stemplet "Christiania 18.6.1864".  
800
25524 
m 4 skilling - plate Ia - vannrett par type 4/3.  
350
25711 
m 4 skilling - plate Ia - loddrett par type 1/4.  
400
26695 
" 4 skilling - plate Ib - vannrett trestripe typer 3/4/3 annullert med bredt blekk-kryss på brevstykke. Dekorativ og uvanlig.  
800
14953 
m 4 skilling - plate II - loddrett par.  
200
17017 
" 4 skilling - plate II - loddrett 4-stripe med typesammensetning 7-5-7-5 på lite brevstykke sammen med 2 skilling Oscar, stemplet "Drammen 21.5.1866". Dekorativ enhet.  
3.500
25295 
m 4 skilling - plate IIa - vannrett trestripe typer 5/6/5.  
500
25356 
m 4 skilling - plate IIb - loddrett trestripe typer 5/7/5 - stemplet "Christiania 19.2.1867".  
600
25564 
m 4 skilling - plate IIa - vannrett par type 7/8 - med begge merker stemplet "Sande i Jarlsb: 21.9.1865".  
300
8728 
" 4 skilling - plate IIb - vannrett 7-stripe stemplet "Opdal 4.6.1866" på brevstykke. Noen av merkene med mindre kvalitetsanmerkninger, noe som ikke bør ha stor betydning for dette objektet som er største kjente stripe og eneste kjente 7-stripe. +  
6.000
25637 
m 4 skilling - plate IIb - vannrett par type 8/7 - med begge merker stemplet "Langesund 16.9.1867". Høyre merke mangler en tagg.  
300
25704 
m 4 skilling - plate IIb - loddrett par type 8/6 - stemplet "Christiania 15.4.1867".  
300
26693 
" 4 skilling - plate IIb - vannrett trestripe (typer 4/5/4) og enkeltmerke sammen med NK 3 - stemplet "Drammen 22.6.1866" på brevstykke.  
1.200
26145 
m 4 skilling - vannrett par stemplet "Nærø i Namdal 22.11.1866". Merkene er trykket på et meget tykt papir (kartongpapir). Venstre merke med runde hjørner.  
1.000
15231 
" 4 skilling - vannrett 3-stripe samt enkeltmerke 2 skilling på lite brevstykke, alle pent stemplet engelsk nummerstempel "383" (Hull). Uvanlig og dekorativ.  
5.000
1560 
m 4 skilling - sterkt skjevsentrert mot venstre slik at nabomerket vises.  
300
1691 
m 4 skilling - fast lavpris.  
60