Nettbutikk - Våpen 1863
Til innhold nettbutikk
   
3 skilling
   
14466 
Y 3 skilling - pent merke med god farge. Type 4.  
3.500
20116 
YY 3 skilling - klassisk forfalskning - fireblokk.  
1.500
25914 
Y 3 skilling - letthenglset merke med meget god farge. Skjev ned til venstre. Attest: F.C.M.  
4.500
25920 
Y 3 skilling - letthengslet pent merke. Skjev ned til venstre.  
4.200
26121 
m 3 skilling - fargefriskt merke stemplet nummer "35" (Brevig).  
4.500
1385 
m 3 skilling - vannrett trestripe stemplet "Bergen 7.3.1868". Meget god farge, sentrering og tagging. Type 3-4-3.  
9.000
25974 
m 3 skilling - med flere deler av "Bergen 27.10.1868". Noen små kvalitetsanmerkninger.  
2.000
25942 
m 3 skilling - fargefriskt merke sidevendt fullstemplet "Moss 25.5.1868". Et par lave oppe til venstre.  
3.500
26026 
m 3 skilling - pent merke med stor del av "Vadsø 22.1.1869". God farge.  
4.000
1392 
m 3 skilling - vakkert merke på brevstykke sammen med to stk. NK 15b.  
3.800
25981 
m 3 skilling - fargefriskt lettstemplet merke med liten tynnhet.  
2.500
26353 
m 3 skilling - lettstemplet merke med bra farge. Rundt øvre venstre hjørme.  
900