Nettbutikk - Skilling Oscar
Til innhold nettbutikk
   
3 skilling
   
5900 
Y 3 skilling - letthengslet merke med god farge. (5.000.-).  
3.000
15006 
Y 3 skilling - letthengslet loddrett par med meget god farge og tagging.  
6.000
1305 
m 3 skilling - pent merke med 11-stek rist-stempel.  
750
1366 
m 3 skilling - vannrett par med 11-strek riststempler. Bleket.  
1.000
1367 
m 3 skilling - pent merke med 11-strek riststempel.  
750
5772 
m 3 skilling - fargefrisk merke med 11-strek rist-stempel.  
1.000
5775 
m 3 skilling - velplassert 11-strek riststempel på meget pent merke.  
1.000
5943 
m 3 skilling - lett 11-strek rist-stempel på velsentrert prima merke.  
1.000
28913 
m 3 skilling - pent merke med 11-stek rist-stempel.  
800
26585 
m 3 skilling - med 11-strek rist-stempel. Vannrett brekk.  
500
28914 
m 3 skilling - sidevendt fullstemplet nummer "25" (Bergen). God farge.  
750
28915 
m 3 skilling - nær fullstemplet nummer "25" (Bergen). Meget god farge.  
550
1370 
m 3 skilling - loddrett par stemplet nummer "42" - Christiania. Pos B 4/9.  
1.000
1667 
m 3 skilling - omvendt fullstemplet nummer "42" (Christiania). Meget god farge.  
600
2064 
m 3 skilling - fullstemplet nummer "42" (Christiania). God farge.  
500
6044 
m 3 skilling - fullstemplet nummer "42" (Christiania). Meget god farge.  
600
10561 
m 3 skilling - fullstemplet nummer "42" (Christiania). Deler av andre stempler og vannrett brekk.  
200
26577 
m 3 skilling - fullstemplet nummer "42" (Christiania).  
600
28916 
m 3 skilling - fargefriskt merke med del av nummer "42" (Christiania).  
500
1530 
m 3 skilling - fullstemplet nummer "44" (Christianssund). Meget god farge.  
700
27872 
m 3 skilling - fullstemplet nummer "48" (Drammen). Meget god farge.  
600
28917 
m 3 skilling - nær fullstemplet blått nummer "76" (Frederiksstad). God farge.  
800
26580 
m 3 skilling - fullstemplet nummer "123" (Holmestrand).  
700
12586 
m 3 skilling - fullstemplet nummer "127" (Horten). God farge.  
750
15858 
m 3 skilling - fullstemplet nummer "160" (Kragerø). God farge.  
650
28918 
m 3 skilling - nær fullstemplet nummer "169" (Langesund). God farge.  
600
28919 
m 3 skilling - omvendt nær fullstemplet nummer "197" (Mandal). God farge.  
700
26587 
m 3 skilling - nær fullstemplet nummer "207" (Molde).  
750
28920 
m 3 skilling - nær rettvendt fullstemplet nummer "207" (Molde). God farge.  
700
16045 
m 3 skilling - fullstemplet nummer "233" (Porsgrund). God farge.  
1.000
26572 
m 3 skilling - lett fullstemplet nummer "233" (Porsgrund).  
600
5952 
m 3 skilling - fullstemplet nummer "317" (Tønsberg). God farge.  
750
1365 
m 3 skilling - del av engelsk stempel nummer "383" - Hull. God farge.  
700
8520 
m 3 skilling - fargefrisk merke med blekk-kryss og engelsk nummerstemplel "383" (Hull).  
750
26582 
m 3 skilling - nær fullstemplet engelsk nummer "383" (Hull).  
800
26583 
m 3 skilling - med stor del av engelsk nummer "383" (Hull).  
400
9184 
m 3 skilling - litt blekt nummerstemplet merke.  
400
26596 
m 3 skilling - normalmerke med nummerstempel. (600.-).  
500
16189 
m 3 skilling - med del av "Arendal". God farge.  
500
1377 
m 3 skilling - vannrett par med begge merker luksus-stemplet "Bergen 29.10.1861". Meget god farge.  
1.800
4994 
m 3 skilling - fargefriskt merke sidevendt fullstemplet "Bergen 3.4.1865". Liten del av annet stempel.  
500
8423 
m 3 skilling - fargfriskt merke nær rettvendt fullstemplet "Bergen 9.6.1860". Del av annet stempel.  
500
26590 
m 3 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Bergen 1.3.1862".  
900
4468 
" 3 skilling - vannrett 4-stripe stemplet "Christiania 12.10.1860" på brevstykke. Meget god farge.  
2.000
5049 
m 3 skilling - pent merke med del av "Christiania 8.7.1865".  
450
6058 
m 3 skilling - med stor del av "Christiania 29.4.1859". Meget god farge.  
700
9732 
m 3 skilling - velsentrert merke stemplet "Christiania 17.8.??". Del av annet stempel. God farge.  
500
9870 
m 3 skilling - fargefriskt merke med del av "Christiania 31.5.1861". Stempelet litt utflytt.  
450
16097 
m 3 skilling - med stor del av blå "Christiania 29.11.18??". God farge.  
650
16116 
m 3 skilling - med stor del av "Christiania". Meget god farge.  
550
16140 
m 3 skilling - lettstemplet "Christiania 24.10.1862". Meget god farge.  
550
16142 
m 3 skilling - med stor del av "Christiania 9.8.1864". Meget god farge.  
550
16151 
m 3 skilling - med del av "Christiania". Meget god farge.  
550
16182 
m 3 skilling - med stor del av "Christiania". God farge.  
500
26578 
m 3 skilling - nær fullstemplet blå "Christiania 9.2.1859".  
550
26586 
m 3 skilling - vannrett par stemplet "Christiania 15.9.1865".  
1.000
26593 
m 3 skilling - loddrett trestripe stemplet "Christiania 9.11.1866".  
1.500
3605 
m 3 skilling - pent merke med del av "Christianssand 8.9.1866".  
450
16007 
m 3 skilling - lett rettvendt fullstemplet "Frederikshald 17.6.1859". God farge.  
700
26594 
m 3 skilling - vannrett firestripe stemplet "Haugesund 11.9.1867".  
2.500
16068 
m 3 skilling - nær fullstemplet "Kragerø 28.5.1867". God farge.  
700
26571 
m 3 skilling - nær fullstemplet "Moss 1858" i blått. Stemeplet mangler dato/måned.  
750
28922 
m 3 skilling - sodevendt fullstemplet "Namsos 11.1.1866". Meget god farge.  
1.000
1369 
m 3 skilling - vannrett par stemplet "Porsgrund 1.8.1860". Meget god farge.  
1.000
16107 
m 3 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Porsgrund 9.12.1865". God farge.  
700
26591 
m 3 skilling - sidevendt fullstemplet "Porsgrund 19.2.1864".  
1.200
28921 
m 3 skilling - lett rettvendt fullstemplet "Porsgrund 27.9.1865". Meget god farge.  
600
4924 
m 3 skilling - normalmerke stemplet "Sandøsund 5.9.1865".  
450
16191 
m 3 skilling - med stor del av "Throndhjem". Meget god farge.  
550
26573 
m 3 skilling - omvendt fullstemplet "Tvedestrand 6.9.1861".  
800
1374 
m 3 skilling - normalmerke - god farge.  
500
1375 
m 3 skilling - normalmerke - god farge.  
500
9052 
m 3 skilling - lettstemplet merke med god farge. Slitte tagger nede til venstre.  
350
9603 
m 3 skilling - lettstemplet litt urent merke.  
400
9861 
m 3 skilling - lettstemplet normalmerke.  
475
10825 
m 3 skilling - lettstemplet merke med god farge.  
500
16016 
m 3 skilling - velsentrert lettstemplet merke med meget god farge.  
550
16208 
m 3 skilling - lettstemplet fargefriskt merke.  
550
16272 
m 3 skilling - lettstemplet fargefriskt merke.  
550
16273 
m 3 skilling - lettstemplet fargefriskt merke.  
550
26595 
m 3 skilling - normalmerke med del av steds-stempel. (600.-).  
500