Nettbutikk - Skilling Oscar
Til innhold nettbutikk
   
2 skilling
   
10339 
Y 2 skilling - letthengslet merke. (4.500.-).  
3.000
14842 
Y 2 skilling - pent merke. Litt skjev til høyre. (5.000.-).  
3.500
14986 
Y 2 skilling - vakkert letthengslet vannrett par med god sentrering og tagging.  
8.000
9205 
X 2 skilling - ustemplet merke påsatt ny lim. (* = 4.500.-).  
1.000
9761 
X 2 skilling - ustemplet merke påsatt ny lim. (* = 4.500.-).  
1.000
9807 
X 2 skilling - ustemplet merke påsatt ny lim. (* = 4.500.-).  
1.000
9928 
X 2 skilling - ustemplet merke påsatt ny lim. Dyp oransje frage. (* = 4.500.-).  
1.000
26560 
m 2 skilling - feilperforert merke med del av vannmerke i nedre venstre hjørne.  
2.500
31318 
" 2 skilling - merke med 11-strek riststempel på brevstykke. Attest: F.C.M.  
3.000
28085 
m 2 skilling - nær rettvendt fullstemplet nummer "25" (Bergen).  
1.000
26563 
m 2 skilling - fullstemplet nummer "42" (Christiania).  
1.200
28930 
m 2 skilling - luksus-stemplet nummer "48" (Drammen). Attest: Lasse Nielsen.  
1.700
28449 
m 2 skilling - rettvendt fullstemplet nummer "329" (Vadsø). Liten bue fra annet stempel.  
1.200
1358 
m 2 skilling - omvendt litt utflytende fullstemplet nummer "364" - Christiania Bypost.  
1.000
1402 
m 2 skilling - lett fullstemplet nummer "364" (Christiania Bypost). Mangler en tagg.  
500
1522 
m 2 skilling - lett fullstemplet nummer "364" (Christiania Bypost). Litt skjev ned til høyre.  
800
3090 
m 2 skilling - fullstemplet nummer "364" (Christiania Bypost). Litt skjev opp til høyre.  
800
14883 
m 2 skilling - sidevendt nær fullstemplet nummer "364" (Christiania Bypost).  
1.000
15221 
m 2 skilling - omvendt fullstemplet nummer "364" (Christiania Bypost).  
900
15441 
m 2 skilling - nær fullstemplet nummer "364" (Christiania). Skjev ned til høyre.  
450
15464 
m 2 skilling - urent fullstemplet nummer "364" (Christiania). Tagge-anmerkninger i høyre side.  
300
26565 
m 2 skilling - sidevendt fullstemplet nummer "364" (Christiania).  
1.200
28785 
m 2 skilling - pent nær fullstemplet nummer "364" (Christiania Bypost).  
900
1069 
m 2 skilling - med stor del av engelsk nummer "383" (Hull). Tynnhet oppe til høyre.  
750
1360 
m 2 skilling - del av engelsk stempel nummer "383" - Hull.  
1.000
1356 
m 2 skilling - normalmerke med nummerstempel.  
800
1533 
m 2 skilling - pent merke med del av nummerstempel.  
800
26597 
m 2 skilling - merke med grøtet nummerstempel. (1000.-).  
250
15334 
m 2 skilling - velsentrert merke med del av "Aalesund 19.2.1859".  
900
15356 
m 2 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Bergen 19.10.1860".  
2.200
15405 
m 2 skilling - fullstemplet "Bergen 3.11.1860". Attest : F.C.M.  
1.300
1284 
m 2 skilling - pent merke med del av "Christiania 27.9.1860".  
900
1345 
m 2 skilling - vannrett par litt urent stemplet "Christiania 11.8.1859".  
1.700
1354 
m 2 skilling - fullstemplet "Christiania 4.11.1862". Svak vannrett brekk.  
1.000
1432 
m 2 skilling - nær fullstemplet "Christiania 19.1.1863". Del av annet stempel.  
700
14868 
m 2 skilling - nær fullstemplet "Christiania Bypost 10.6.186?".  
1.200
14944 
m 2 skilling - merke med del av "Christiania 5.12.18??". Liten del av annet stempel.  
900
15087 
m 2 skilling - merke med del av "Christiania 8.1.1865".  
900
15185 
m 2 skilling - merke med del av "Christiania 9.6.1863". Skjev ned til venstre.  
800
15226 
m 2 skilling - rettvendt fullstemplet "Christiania 18.10.1861". Blåblyantflekk nede.  
900
26561 
m 2 skilling - vannrett par med deler av "Christiania 4.4.1863".  
2.000
14931 
m 2 skilling - luksus-stemplet "Drammen 2.5.1860". Mangler en tagg oppe.  
750
15359 
m 2 skilling - lett rettvendt fullstemplet "Drammen 20.6.1864".  
1.500
15077 
m 2 skilling - merke med stor del av "Frederikshald 1.8.18??".  
900
26562 
" 2 skilling - vannrett par stemplet "Grimstad 19.3.1861" på brevstykke.  
2.000
15458 
m 2 skilling - med del av "Hølen 27.1.1863". Svak utgnidd loddrett brekk.  
350
26567 
m 2 skilling - vakkert fullstemplet "Laurvig 17.4.1860". Korte tagger nede til høyre.  
900
319 
m 2 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Porsgrund 2.5.1862". Skjev til høyre.  
900
13348 
m 2 skilling - lett fullstemplet "Porsgrund 11.2.1858".  
950
15360 
m 2 skilling - sidevendt fullstemplet "Porsgrund 18.4.1864". Dyp god farge.  
1.600
15442 
m 2 skilling - med deler av "Porsgrund 30.12.1861". Svak utgnidd loddrett brekk.  
350
1344 
m 2 skilling - vannrett hengsleforsterket vakkert par med sentralt stempel "Stavanger 26.8.1865".  
2.200
15426 
m 2 skilling - med uren del av "Strømmen Jernbst:".  
400
14872 
m 2 skilling - rettvendt fullstemplet "Tjømø 21.12.1864". Skjev til venstre.  
1.400
4034 
m 2 skilling - nær fullstemplet "Tønsberg "23.6.18??". Liten del av annet stempel.  
800
4219 
m 2 skilling - lettstemplet "Tønsberg 10.4.1864". Liten del av annet stempel. Skjev opp til høyre.  
600
4478 
m 2 skilling - lettstemplet "Tønsberg" på fargefriskt merke. Skjev til høyre.  
750
1351 
m 2 skilling - pent normalmerke.  
900
1352 
m 2 skilling - normalmerke.  
850
1368 
m 2 skilling - lettstemplet merke. Uvanlig skjev ned til høyre.  
1.000
13174 
m 2 skilling - lettstemplet pent merke.  
900
14874 
m 2 skilling - lettstemplet merke.  
900
15039 
m 2 skilling - lettstemplet merke.  
900