Nettbutikk - NK 1 - 4 skilling 1855
Til innhold nettbutikk
   
Stedstempler
   
29227 
m Bredrandet merke med del av arkmarg venstre side lettstemplet "Arendal 24.2.1856". Arkposisjon C 11.  
1.500
3597 
m Rekonstruert vannrett 4-stripe med normale marger alle sider - stemplet "Bergen 17.5.1856". Stripen er delt i to par som er satt sammen igjen ved hjelp av hengsler. Arkposisjon: C 6-9.  
9.500
11799 
m Vannrett par med sentralt omvendt stempel "Bergen 15.7.1856". Normale til meget gode marger. Arkposisjon D 9-10.  
3.800
12701 
m Merke med blekkannullering og stedstempel "Bergen".  
800
30207 
m Vannrett par med sentralt stempel "Bergen 27.6.1856". Gode til normale marger. Arkposisjon A 27-28.  
4.000
30696 
m Luksus-stemplet "Bergen 27.2.1856". Gode marger tre sider - normal til høyre.  
2.000
30697 
m Lett sidevendt fullstemplet "Bergen 8.7.1856". Gode marger.  
1.200
31336 
m Nær fullstemplet "Brevig 28.4.18??". Gode til meget gode marger.  
1.500
14567 
m Lett fullstemplet "Christiania 28.3.1856". Gode marger.  
1.400
20445 
m Lett nær rettvendt fullstemplet "Christiania" på merke med meget gode til normale marger.  
1.000
29058 
m Bredrandet merke lett nær rettvendt fullstemplet "Christiania 24.4.18??". En liten loddrett brekk i øvre høyre side skjemmer lite.  
2.000
11608 
m Vannrett par med sentralt stemplet "Christianssund 11.7.1856". Gode marker. Arkposisjon B 29-30.  
3.400
1322 
m Lett rettvendt fullstemplet "Flekkefjord 10.4.1856" (c) på merke med gode marger.  
1.800
1327 
m Sidevendt fullstemplet "Flekkefjord 13.4.1855" (c) på merke med meget gode marger. Pos B 29.  
2.500
30212 
m Litt uklart fullstemplet "Frederiksværn 14.2.1856". Gode til normale marger.  
900
31348 
m Del av "Hammerfest ?.9.1856". Gode til meget gode marger.  
1.300
31338 
m Rettvendt fullstemplet "Horten 27.3.1856" (håndskrevet dato). Gode til meget gode marger.  
1.800
12461 
m Bredrandet merke med stor del av "Kragerø 10.3.1856".  
1.500
14479 
m Lett fullstemplet "Laurvig 29.2.1856". Gode marger.  
1.400
30695 
m Lett fullstemplet "Laurvig 7.4.185?". Gode marger tre sider - litt smal til venstre.  
900
31334 
m Sidevendt fullstemplet "Levanger 27.1.1856". Gode til meget gode marger.  
3.500
3401 
m Lett fullstemplet "Mandal ?.?.1856" på merke med meget gode marger tre sider. Normal oppe.  
1.100
14579 
m Omvendt fullstemplet "Mandal 29.4.1856". Meget gode marger.  
1.600
1333 
m Lettstemplet "Molde 19.6.18??" på meget bredrandet merke.  
1.200
31339 
m Fullstemplet "Molde 5.8.1856". Normale til gode marger.  
1.000
1334 
m Sidevendt fullstemplet "Moss 5.6.1856" på meget bredrandet merke.  
1.200
3317 
m Dobbeltslått "Moss ?.?.1856" på merke med meget gode marger.  
1.100
14113 
m Lett fullstemplet "Porsgrund 15.?.1856". Gode marger.  
1.300
26549 
m Rettvendt nær fullstemplet "Røraas 14.5.1856". Gode til meget gode marger.  
2.000
1336 
m Sidevendt fullstemplet blå "Sandøsund 27.9.1856" (e) på merke med gode marger tre sider. Smal nede. Uvanlig.  
2.000
13746 
" Lett fullstemplet "Sarpsborg 1.7.1856" på brevstykke. Gode til normale marger.  
1.300
31342 
m Lett sidevendt fullstemplet "Sarpsborg 27.7.1856". Litt smale til gode marger.  
700
13138 
m Fullstemplet "Skien ?.6.1856". Gode til meget gode marger.  
1.500
29230 
m Ekstremt bredrandet merke med del av "Skien". Naboberket synes til høyre. Arkposisjoin D 35.  
1.400
31350 
m Nær fullstemplet "Skien 22.5.1856". Normale til smale marger.  
700
30209 
m Omvendt nær fullstemplet "Stavanger 22.5.185?" og forsynt med blekk-kryss. Gode til normale marger.  
1.400
31331 
m Omvendt nær fullstemplet "Stavanger 10.6.1856". Meget gode marger.  
1.400
1337 
m Del av "Trondhjem" på merke med meget gode marger.  
1.000
2273 
m Bredrandet merke med del av "Trondhjem".  
1.300
11453 
m Vannrett par stemplet "Trondhjem 8.8.1856". Normale til meget gode marger. Arkposisjon D 36-37.  
3.400
20447 
m Del av "Tønsberg" på merke med gode til normale marger.  
900
3017 
m Lett steds-stempel på merke med meget gode marger to sider. Normal nede og til venstre.  
1.100
30210 
m Lett fullstemplet "Øster Riisøer 14.4.1856". Meget gode til normale marger.  
1.700