Nettbutikk - NK 1 - 4 skilling 1855
Til innhold nettbutikk
   
Riststempler
   
8626 
m Lett 10-strek riststempel i blått på merke med gode til litt smale marger. Sjelden i blått.  
2.500
813 
m Lett 11-strek rist-stempel på enormt bredrandet merke. Pos. A 16.  
1.500
1296 
" Vannrett par på lite brevstykke med 2 velplasserte 11-strek riststempler. Pos. D 32/33.  
2.200
1300 
m Høyrerands merke med litt tungt 11-strek riststempel. Svak hjørnebrekk.  
800
1302 
m Dobbel 11-strek riststempel slått i kryss på merke med litt smal marg høyre side.  
700
8459 
m Lett 11-strek riststempel på merke med gode til meget gode marger.  
950
8560 
m Lett 11-strek riststempel på merke med gode til normale marger.  
950
9477 
m Velplassert 11-strek riststempel på merke med normale til gode marger.  
950
9549 
m Velplassert 11-strek riststempel på merke med gode til meget gode marger.  
1.100
15346 
m Vannrett par med velplasserte 11-strek rist-stempler. Meget gode marger. Arkposisjon B 24-25. Attest: F.C.M.  
2.200
15547 
m Vannrett par med velplasserte 11-strek rist-stempler. Gode marger. Arkposisjon A 39-40.  
1.800
20420 
m Velplassert 11-strek rist-stempel på merke med meget gode marger to sider. Normale marger nede og til høyre.  
750
20429 
m Lett 11-strek rist-stempel på merke med gode marger tre sider. Normal til venstre.  
900
20437 
m Lett 11-strek rist-stempel på merke med gode marger.  
900
26553 
m Lett 11-strek rist-stempel på merke med gode marger.  
800
29226 
m Lett 11-strek rist-stempel på merke med normale marger.  
800
30203 
m Vannrett par med velplasserte 11-strek rist-stempler. Meget gode til normale marger. Arkposisjon A 45-46.  
2.500
30204 
m Vannrett par med lette 11-strek rist-stempler. Randeksemplar fra arkposisjon B 49-50.  
3.500
30206 
m Loddrett trestripe med 11-strek rist-stempler. Gode til meget gode marger. Arkposisjon B 29-39-49.  
8.500
20432 
m 11-strek rist-stempel på merke med gode til normale marger. Litt smal nede.  
600
1301 
m Litt tungt velplassert 12-strek riststempel på bredrandet fargefriskt merke.  
1.100
1986 
m Velplassert 12-strek riststempel på merke med gode til meget gode marger.  
1.000
6227 
m Lett 12-strek riststempel på merke med gode til meget gode marger.  
950
9262 
m Lett 12-strek riststempel på merke med gode marger.  
950
9455 
m Lett 12-strek riststempel på merke med normale til meget gode marger.  
1.200
14589 
m Vannrett par med arkmarg høyre side med to lette 12-strek rist-stempler. Arkposisjon D 49-50.  
4.500
15339 
m Vannrett par med velplasserte 12-strek rist-stempler. Gode til meget gode marger. Arkposisjon A 44-45.  
3.000
20426 
m Velplassert 12-strek rist-stempel på merke med gode marger.  
900
29228 
m Bredrandet vannrett par med 12-strek rist-stempler. Arkposisjon A 33/34".  
3.000
30201 
m Loddrett par med velplasserte 12-strek rist-stempler. Gode marger tre sider, litt smal nede. Arkposisjon A 34-35.  
2.500
30202 
m Vannrett par med velplasserte 12-strek rist-stempler. Gode til normale marger. Arkposisjon D 44-45.  
1.500
30205 
m Vannrett par med velplasserte 12-strek rist-stempler. Gode til meget gode marger. Arkposisjon B 48-49.  
2.500
6040 
m 12-strek riststempel på merke med gode til meget gode marger.  
950
14698 
m Vannrett par med lette rist-stempler. Gode til normale marger. Arkposisjon C 11-12.  
1.500
1298 
" Meget bredrandet merke med riststempel på lite brevstykke.  
1.200
19313 
m Vannrett par med to litt urene sentralt plasserte rist-stempler. Meget gode marger.  
2.200