HENGSLETE FIREBLOKKER
BLE POSTFRISKE !
Flere hengslete fireblokker er solgt som postfriske på Engers Frimerkeauksjon i høsten 2002.
Solgt som hengslet i 2000. 
På F.C.Moldenhauers auksjon 25. november 2000 ble det stykket ut en stor samling fireblokker av skilling og øremerker.
Endel av disse blokkene er nå forbedret og innlevert fra utlandet og solgt som postfriske med attester fra H.J. Enger på Engers Jubileumsauksjon 25 og 26 oktober 2002.
Vi viser her et eksemplel som klart viser realiteten i saken :
Bilde og beskrivelse fra F.C.Moldenhauer AS :
Objekt 41
(Posfrisk/hengslet)

10 øre uskravert posthorn - meget velsentrert og sjelden 5-blokk hvor nedre venstre merke er i postfrisk kvalitet.  Attest : F.C.M.

Tilslag :
17.500.-
+ salær
 
 

--------------------------------

Hengslene mellom de to øverste merkene og mellom de tre merkene til høyre er klart synlige på bildet i katalogen. En tagg på øvre høyre merke er lang.
Bilde og beskrivelse fra Engers Frimerker :
Objekt 612
(Postfrisk)

10 ø 1882 på Mostue-papir. Liten brun fl. og noen små hvite flekker i gummien i ø.h. merke. Blokken er litt løsnet i midten oventil. 3 prima postfriske merker,- SJELDEN BLOKK i for utg. meget god kvalitet ! Fotoattest Enger.

Tilslag :
57.500.-
+ salær

Her er høyre merke i 5-blokken fjernet og tre merker er nå blitt prima postfriske. Taggen på øvre høyre merke er frisert.
Det fjernete merket er solgt som objekt nummer 613, også som postfrisk.
Tilslag : 6.500.- + salær.
Hvor mye blir avslørt ?
Filatelien er i de senere år blitt belastet med flere forfalsknings-saker. 
Er teknologien nå kommet så langt at selv eksperter godkjent i såvel Norge som i utlandet vil gå på limpinnen i fremtiden ?
Denne saken dreier seg om relativt store beløp, men filatelien bør vel prøve å beskytte seg mot manipuleringer også på langt lavere nivå.
Ekspertutvalg
Saken er oversendt ekspertutvalget i Norsk Filatelistforbund.
...
Flere eksempler på blokker som ble postfriske.
F.C.Moldenhauer - Objekt 6 Enger - Objekt 577
(Hengslet) 8 skilling våpen 1863 - meget vakket letthengslet 4-blokk i frisk og fin farge. Meget god sentrering for utgaven. Attest : F.C.M.
Tilslag : 18.000.- + salær.
(Postfrisk) 8 sk våpen 1863. 4-BLOKK i PRAKTFULL KVALITET. Fototattest Enger.
Tilslag : 85.000.- + salær.
Opprinneling med alle merker hengslet. Hengselen mellom de to øvre  merker er tydelig på bildet til venstre.
F.C.Moldenhauer - Objekt 12 Enger - Objekt 591
(Hengslet) 4 skilling våpen 1867 på tykt papir - velsentrert letthengslet 4-blokk.
Tilslag : 6.600.- + salær.
(Postfrisk) 4 sk våpen 1867. Sjeldent vakker 4-blokk ! Fotoattest Enger.
Tilslag : 14.000.- + salær.
Opprinneling med alle merker hengslet. Hengsling mellom de to nedre merkene er tydelig på bildet til venstre.
Taggingen i toppen av blokken er kraftig forbedret.
F.C.Moldenhauer - Objekt 13 Enger - Objekt 592
(Hengslet) 4 skilling våpen 1867 på tynt papir - 4-blokk med arkmarg høyre side. Merkene er skjeve mot høyre. Attest : F.C.M.
Tilslag : 2.700.- + salær.
(Postfrisk) 4sk4 på tynt i vakker marginal-4-blokk. Fotoattest Enger.
Tilslag : 9.250.- + salær.
Opprinneling med alle merker hengslet. Hengsler både mellom de to øvre og nedre merker er tydelig på bildet til venstre.
F.C.Moldenhauer - Objekt 14 Enger - Objekt 593
(Hengslet) 8 skilling våpen 1867 - meget vakker letthengslet 4-blokk hvor nedre par er meget velsentrert. Øvre par er skjev mot øvre kant. Uvanlig blokk. Attest : F.C.M.
Tilslag : 15.000.- + salær.
(Postfrisk) 8sk våpen 1867. Meget vakker 4-blokk. Mikroskopisk rift i margen i ett merke+lite patinaspor i gummien. Fotoattest Enger.
Tilslag : 31.000.- + salær.
Opprinneling med alle merker hengslet. Kraftig hengsel mellom de to øvre merker er tydelig på bildet til venstre.
F.C.Moldenhauer - Objekt 16 Enger - Objekt 596
(Postfrisk/hengslet) 1 skilling Posthorn blågrønn - 4-blokk med svak brekk over de to venstre merkene. Nedre høyre merke er postfrisk.
Tilslag : 17.000.- + salær.
(Postfrisk) 1 sk posth.blågrønn. Prima 4-blokk ! Fotoattest Enger.
Tilslag : 44.000.- + salær.
Hengselen mellom de to øvre merkene er tydelig på bildet til venstre.
Taggingen i bunnen av  blokken er kraftig forbedret.
F.C.Moldenhauer - Objekt 46 Enger - Objekt 616
(Postfrisk/hengslet) 3 øre 21 mm - vakker og velsentrert 4-blokk. Øvre høyre merke er letthengslet - øvrige er prima postfriske. Attest : F.C.M.
Tilslag : 8.200.- + salær.
(Postfrisk) 3ø 21mm. Prima 4-blokk med god sentrering.
Tilslag : 9.500.- + salær.
Øvre høyre merke er blitt postfrisk.
F.C.Moldenhauer - Objekt 55 Enger - Objekt 624
(Hengslet) 25 øre 21 mm - velsentrert 4-blokk med litt uren tagging. Uvanig blokk. Attest : F.C.M.
Tilslag : 9.200.- + salær.
(Postfrisk) 25ø 21mm. Vakker 4-blokk med svakt spor av brekk i nedre par. Fotoattest Enger.
Tilslag : 26.000.- + salær.
Opprinneling var alle merker hengslet. Alle er nå blitt postfriske.
Tilbake til hovedsiden