F.C. Moldenhauer AS
Resultatliste auksjon 73
Prices realized auction 73
Oppdatert 26/11 kl.14.20

Fredag 7. november: Lots 1-1184
Friday November 7th: Lots 1-1184
Lørdag 8. november: Lots 1185-1969
Saturday November 8th:: Lots 1185-1969

§ = Trukket/withdrawn

Lots 1-500
Lots 501-1000
Lots 1001-1500
Lots 1501-1969
Unsold lots