F.C.MOLDENHAUER  AS
Bergen - Norway
INTERNASJONALE FRIMERKEAUKSJONER
Stor 2-dagers auksjon i Oslo
7. og 8. november 2014
...
Årets frimerkeauksjon ble avviklet på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo 7. og 8. november med stor deltagelse av frimerkesamlere fra nord og sør i vårt vidstrakte land. Utenlandske budgivere  fra Sverige, Danmark og Tyskland hadde også funnet veien til visningen og auksjonslokalet, og det ble to spennende auksjonsdager med mange aktive budgivere og god stemning i auksjonslokalet.

Applausen brøt ut da vi klubbet objekt 1309 - brev med 6-stripe NK 1 til Russland - med en tilslagspris på kr. 220.000.-. Dette sammen med at objekt 1314 - 4-vektig innenlandsbrev med NK 1 - med tilslagspris på kr. 90.000.- viser med all tydelighet at gode samlerobjekter i høy kvalitet fortsatt er meget populære og oppnår gode priser.

Auksjonens høyeste tilslag fikk vi på objekt 1552 - halvarket av 4 skilling Våpen 1863. Her var utropet satt til kr. 150.000.-, men tilslaget kom først da vi nådde kr. 270.000.-. Forøvrig oppnådde flere av de dyre helarkene vi hadde for salg meget gode priser. Blant annet ble helarket av NK 94 - objekt 861 - klubbet for kr. 110.000.-, og høye priser oppnådde også arkene av posthornmerkene fra 1909-utgaven.

Synes du vi oppnår gode priser ved våre auksjonssalg, og du vurderer å selge hele eller deler av din frimerkesamling, så er vi alltid behjelpelig med å gjøre denne jobben for deg. Ta gjerne kontakt med oss i god tid før neste auksjion slik at vi får den nødvendige tid til markedsføring og bearbeidelse av ditt materiale.

En morsom auksjonshelg er over, og vi benytter anledningen til å takke selgere for tilliten og kjøpere for innsatsen som førte til at vår auksjon nr. 73 ble et meget vellykket arrangement.

..........
Har du objekter som egner seg for våre auksjoner, nøl ikke med å kontakte oss :
F.C. Moldenhauer AS
Boks 258 - Sentrum - 5804 Bergen
Telefon : 55 314420   Fax : 55 326355  E-post : frimerke@online.no