English version

F.C.MOLDENHAUER AS
i samarbeid med
FRIMERKEHUSET AS
Boks 258 - Sentrum
N-5804 Bergen - Norway

E-mail : frimerke@online.no
Telefon - (+47) 55 314420
FAX - (+47) 55 326355

Tidligere auksjoner - kataloger med resultater:

Auksjon 72
8 og 9. november 2013
Auksjon 71
8, 9 og 10. november 2012
Auksjon 70
18 og 19. november 2011
Auksjon 69
12 og 13. november 2010
Auksjon 68
13 og 14. november 2009
Auksjon 67
14 og 15. november 2008
Auksjon 66
16 og 17. november 2007
Auksjon 65
10 og 11. november 2006
Auksjon 64
11 og 12. november 2005
Auksjon 63
12 og 13. november 2004
Auksjon 62
14 og 15. november 2003
Auksjon 61
15 og 16. november 2002
Auksjon 60
16 og 17. november 2001
Auksjon 59
24 og 25. november 2000
Auksjon 58
12. februar 2000

Til hovesiden
Til frimerkehuset hoveside