F.C.MOLDENHAUER AS
Boks 258 - Sentrum
NO-5804 Bergen - Norway

E-mail : frimerke@online.no
Telefon - (+47) 55 314420
FAX - (+47) 55 326355

AUKSJON 73
7. og 8. november 2014

Auksjonskatalogen
The complete catalogue for the sale
..

Resultatliste
Prices realised
Program - Visning
Program - Viewing
Forklaring til sidene
Page layout
Auksjonsbetingelser
Conditions of sale
Budseddel
Bidding

Til hovedsiden
Tidligere auksjoner
Til Frimerkehusets hovedside